Lappfjärds historia.

Lappfjärd som sedan 1300-talet hade hört till Närpes socken, blev i september 1607 avskilt från Närpes och blev då ett eget pastorat och socken. Byarna Dagsmark, Härkmär, Tjöck, Koppö, Bötom, Storå blev då en del av den stora socknen Lappfjärd.

Namnet Lappfjärd

Socknen och församlingen:

Den första kyrkan

Birgittakyrkan

Socknen bildades 1607
Kyrkoherdarna på 1600-talet
Sista predikan i den gamla kyrkan år 1851
Estlander berättar om den nya kyrkan
Kyrkans 100 års fest år 1952
Församlingar i Österbotten 1892
Estlanders donation till församlingen

Viktiga händelser:

Skyddskårens historia
Striderna i Lappfjärd år 1808

Företag i kommunen:

Lappfjärd andelshandel
Lappfjärdsnejdens Andelskassa
Rederiet Ebb

KOP:s kontor i Lappfjärd