Berglunds och Lindblads gård på Lillsjövägen 290.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av bland annat Boris Lindblad, Rune Lindblad, Eila Stenlund, Lena Mannila, Annel Nyholm, Lisa Berglund och flera andra Dagsmarkbor. Uppdatering gjord i september 2017. Om du vill läsa mera om hemmanet Lillsjö, om nybyggaren Matts Mickelsson och mycket annat, så skall du klicka HÄR!

Viktor och Hulda Berglunds gård fotograferad från taket på Arvid Berglunds gård någon gång på 70-talet.

Det här huset uppe i Lillsjö byggdes på 1920-talet av bonden Johan Viktor Berglund (1889-1932) och hans hustru Hulda (f. Nyholm på Jukkaas backan i Norrviken 1902-1977). I praktiken var det Viktors bror Josef Berglund som stod för själva byggandet.

På den här flygbilden från 1966 syns bröderna Berglunds gårdar i Lillsjö. I förgrunden Josef och Vilhelminas gård och på andra sidan vägen syns Johan Viktors gård. Fotot från söder.
På den här flygbilden från 1966 syns bröderna Berglunds gårdar i Lillsjö. I förgrunden Josef och Vilhelminas gård och på andra sidan vägen syns Viktors gård. Fotot från söder.

Johan Viktor Berglund var son till August Berglund (1858-1942) och Serafia (f. Hannus i Härkmeri, senare Lillsjö år 1858). Viktor var bror till:

-Amanda (1891-1963) som i mars 1918 gifte sig med Viktor Hällfors (1885-1944) och bodde på Lillsjölidvägen.

-Josef Berglund (1894-1976) som i mars 1918 gifte sig med Vilhelmina Henriksdotter (f. Lillsjö 1891-1982) och bosatte sig på Lillsjövägen 291

-Maria Adelina (1896-1979) som i december 1919 gifte sig med Karl Erik Forslund (1895-1951) och bosatte sig i Lillsjö

Viktors hustru Hulda Nyholm var dotter till Johan Nyholm från Norrviken (1868-1949) och hans hustru Anna Kajsa Josefsdotter f. Klemets 1868-1941). Hulda hade flera syskon som bodde i Korsbäck. På 1920-talet var Viktor i Amerika i flera års tid och när han återvände därifrån blev han bonde på en del av Berglund hemmanet.

På bilden Huldas föräldrar Johan och Anna Kajsa Nyholm från Norrviken.
Huldas föräldrar Johan och Anna Kajsa Nyholm från Norrviken.
Här två bilder på Johan Viktor Berglunds gård, fotograferad från öster.
Två bilder på Johan Viktor Berglunds gård, fotograferad från öster.
På bilden t.v. Johan Viktor Berglund i mitten på 20-talet någonstans i Amerika. Bilden t.h. är tagen nästan samtidigt här hemma i Kristinestad. Stående Hulda Berglund med dottern Gerda född 1922.
På bilden t.v. Viktor Berglund i mitten på 20-talet någonstans i Amerika. Bilden t.h. är tagen nästan samtidigt här hemma i Kristinestad. Stående Hulda Berglund med dottern Gerda född 1922.
På det lilla fotot står Ida Rönnlund t.v. bredvid Hulda Lindblad. På det större fotot fr.v. Hulda Lindblad, Amanda Hällfors, Vilhelmina och Josef Berglund utanför Berglunds lillstuga i Lillsjö. Foto från början på 1950-talet.
På det lilla fotot står Ida Rönnlund t.v. bredvid Hulda Lindblad. På det större fotot fr.v. Hulda Lindblad, Amanda Hällfors, Vilhelmina och Josef Berglund utanför Berglunds lillstuga i Lillsjö. Foto från början på 1950-talet.
Viktor Berglund (1889-1932).

6

Här Hulda Lindblad på en bemärkelsedag.
Hulda Lindblad på en bemärkelsedag.

Viktor Berglund och Hulda Nyholm gifte sig år 1922 och de fick 3 barn:

Gerda (1922-1990) som år 1950 gifte sig med Alvar Eskola (1919-1990)  från Kärjenkoski. De bodde en tid i Kärjenkoski men flyttade sedan till Sverige. Efter pensioneringen byggde de en gård åt sig år 1984 på Lillsjövägen 85 i Kvarnå där de sedan bodde till sin död 1990.

Nils (1928-1988) som år 1965 gifte sig med hälsosystern Else-Maj (f. Fallenius 1936 i Helsingfors). De bodde en tid i Lappfjärd men de byggde sedan en gård på Lisa-Moravägen.

Dagny (1931-1932).

På bilden Gerda Berglund som gifte sig med Alvar Eskola från Kärjenkoski med dottern Eila i famnen.
Gerda Berglund som gifte sig med Alvar Eskola från Kärjenkoski med dottern Eila i famnen.
På bilden Nils Berglund och hustrun Else-Maj 1965.
Nils Berglund och hustrun Else-Maj 1965.

Hulda Berglund gifter om sig.

Viktor Berglund dog redan år 1932 och år 1937 gifte änkan Hulda om sig med änklingen Johan Viktor Lindblad (f. Knus i Lappfjärd 1889-1965). De här fick 2 barn:

Rune (f. 1938) som 1964 gifte sig med Anna (f. Grahn 1943 i Härkmeri) och bosatte sig i Lappfjärd. Rune arbetade på kontor i Kristinestad och i Lappfjärd. Under en lång tid hade han egen bokföringsbyrå i centrala Lappfjärd.

Boris (f. 1940) tog över hemmanet i Lillsjö redan år 1959 och år 1964 gifte han sig med Iris (f. Löfgren 1943 på Sunnantillvägen). Då Boris övertog hemmanet var han bara 18 år och eftersom han inte var myndig så måste han ha förmyndare. Så Arvid Berglund blev förmyndare för Boris tills han fyllde 21 som var gränsen den tiden. De bosatte sig först i Lillsjö men flyttade sedan till Korsbäckvägen nära Bergåsen.

På bilden Rune Lindblad och hustrun Anna år 1964 och de flyttade sedan till Nybrovägen i Lappfjärd.
Rune Lindblad och hustrun Anna år 1964 och de flyttade sedan till Nybrovägen i Lappfjärd.
På bilden yngsta sonen Boris som blev bonde på hemmanet 1959, här tillsammans med hustrun Iris år 1964.
Yngsta sonen Boris som blev bonde på hemmanet 1959, här tillsammans med hustrun Iris år 1964.

Johan Viktor Lindblad.

Vem var då denna nya Johan Viktor som Hulda Berglund gifte om sig med? Han var från Norrviken och kallades ”Jukkaas Jåhan Viktor” och hade varit gift två gånger tidigare.

Han var kusin till Huldas första man och son till Johan Knus (1861-1933) och Elina Josefsdotter (1865-1959) från Norrviken. Johan Viktor var bror bland annat till:

Alvina (1884-1965) som gifte sig med Erik Anders Korsbäck (1885-1946) och bosatta i Korsbäck.

Vilhelmina (1886-1972) som gifte sig med Johannes Stenlund (1883-1942) och bosatta i Korsbäck.

Erland Rönngren (1895-1973) som var gift 2 gånger: först med Amanda Viktorsdotter (f. Nyback 1882-1925), sedan med Hulda Viktorsdotter (f. Ålgars 1904 i Korsbäck).

Karl Henrik Westerback (1897-1976) som gifte sig med Hilma (f. Rosenqvist 1894-1969) och bosatte sig i Kvarnå på Lillsjövägen.

Selim Norrvik (1900-1985) som gifte sig med Jolanda (f. Rosenback 1904-1988) och bosatte sig i Norrviken.

 

Johan Viktor Lindblad, f. Knus var gift 3 gånger:

Han gifte sig första gången år 1907 med Vilhelmina Henriksdotter Järvelä (1880-1909) och de bodde då uppe i Järvelä i Korsbäck. Vilhelmina, som kallades ”Järvelä Lill Mina) dog i barnsäng, då sonen Selim (1908-1916) föddes. Trots sitt namn var hon inte liten men eftersom hennes mor också hette Vilhelmina, så måste man på något sätt skilja dessa två åt. Johan Viktor, som kallades ”Jukkaas Jåhan Viktor”, flyttade år 1913 till Kvarnå, då han gifte sig med Manda från Lillsjö. Han tog sonen Selim med sig men efter en tid togs sonen om hand av Johan Viktors föräldrar ”Norrvik Jukka å Elin” i Norrviken och han dog sedan där 1916.

På bilden Johan Viktor Lindblad, f. Knus tillsammans med sin första hustru Vilhelmina Järvelä.
Johan Viktor Lindblad, f. Knus tillsammans med sin första hustru Vilhelmina Järvelä.

Andra gången Johan Viktor Lindblad gifte sig var år 1913 med Amanda Henriksdotter Lillsjö (1889-1929).  Amanda var syster till Vilhelmina Berglund, Johan Åberg, Viktor Hällfors, Josef Dahlroos och Karl Erik Forslund. De bodde i Kvarnå på Lillsjövägen 81 och de fick många barn men Amanda var svårt sjuk och vårdades hos en läkare i Storå. Den 13 maj 1929 besökte Johan Viktor och Amanda läkaren i Storå som glatt kunde konstatera att Amanda nu var helt frisk. Det var ju glädjande besked för paret som hade flera små barn i Kvarnå och med hästen åkte de iväg mot Dagsmark. Men på Brobackan nära Rosengårds butik fick de möte med en bil och hästen blev skrämd och knyckte till. Amanda föll ur kärran så opassligt att hon i fallet bröt nacken och dog ögonblickligen.

Det här var ju en fullständig katastrof för Johan Viktor och det är lätt att förstå att han var förtvivlad, då hustrun plötsligt avled i en olycka samma dag som hon blev förklarad frisk från den smittosamma sjukdomen. Nu stod Johan Viktor där med huset fullt av småbarn och det fanns ingen annan utväg än att försöka ta hand om barnen på bästa sätt.

Ida (1914-1993) som var äldst av barnen, var 15 år då mamman omkom och hon blev kvar hemma med sin far, sin syster Anna och sina yngre bröder, som alla stannade hemma. Ida gifte sig sedan år 1933 med Valter Långfors och flyttade till Klemetsändan.

Gunnar (1916-1948) stannade hemma och år 1940 gifte han sig med Ingeborg Krook och de bodde en tid tillsammans i Kvarnå tills de fick gården färdigt byggd i Palon.

Arne (1919-2007) stannade hemma på gården, år 1945 gifte han sig med Elvi Holmudd och flyttade till Sverige.

Anna (1919-1998) stannade hemma hos storasyster Ida och sina bröder, år 1945 gifte hon sig med ”Stolid” Lennart Hammarberg och flyttade till Sverige.

Inga (1920-2010) togs om hand av sin farfar och farmor Johan och Elina Knus uppe i Norrviken. År 1939 gifte hon sig med Runar Lind och bosatte sig hos Linds i Norrviken.

Elin (f. 1925) togs om hand av Josef och Vilhelmina Berglund i Lillsjö. År 1956 gifte hon sig med änklingen Lennart ”Lenni” Eskola, som tidigare varit gift med systern Ragni. Hon bosatte sig sedan i  Korsbäck.

Åke (1926-2006) som var endast 3 år då mamman dog stannade hemma enligt Arnes önskemål, år 1948 gifte han sig med Lilli Eklund och flyttade till Brobackan.

-yngsta dottern Ragni (1928-1951) togs om hand av sin faster Alvina Korsbäck i Korsbäck. År 1948 gifte hon sig med Lennart  ”Lenni”  Eskola och bosatte sig i Korsbäck och de fick sedan sonen Asser.

Familjen splittrades och kvar i gården på Lillsjövägen fanns endast systrarna Ida och Anna, tillsammans med sina bröder och fadern Johan Viktor.

Tredje gången år 1937 gifte sig Johan Viktor Lindblad med änkan Hulda Berglund, f. Nyholm och då flyttade Johan Viktor upp till Lillsjö hem till Hulda. En del av barnen bodde kvar nere i Kvarnå och flyttade bort därifrån när de blev vuxna. Johan Viktor och Hulda fick ju 2 barn tillsammans och på 1950-talet började de bygga en ny gård lite längre ner mot Dagsmark på andra sidan Lillsjövägen och allesammans flyttade dit ner.

Johan Viktor Berglunds gård enligt konstnären Rosblom.

”Lillsjö Mattasinas” gård.

På detta nya ställe hade tidigare bott ”Lillsjö Mattasin”, alltså Matts Lillsjö (1835-1903) och hans hustru Fredrika (f.Isuls 1835-1895). Matts var född i Korsbäck och de fick 9 barn men 7 dog i unga år. Matts och Fredrika hade i september 1881 köpt detta hemman på 1/24 mantal av bonden Josef Gustafsson och Kristina Vilhelmina Lillsjö . I november 1894 sålde Matts och Fredrika sitt hemman åt sonen Viktor Lillsjö för 1000 mark plus livstids sytning. Sonen Viktor (1875-1942) sålde hemmanet efter en tid och han byggde sedan en gård i Kvarnå på Lillsjövägen. Matts och Fredikas dotter Sofia (1868-1894) gifte sig med Henrik Rönnblad från Holmbergas i Korsbäck men hon dog tidigt i barnsäng.

På flygbilden syns den gård som Johan Viktor och Hulda Lindblad byggde på 1950-talet.
På flygbilden syns den gård som Johan Viktor och Hulda Lindblad byggde på 1950-talet. På detta ställe bodde ”Lillsjö Mattasin” i tiderna.
På bilden från 1952 står Hulda och Johan Viktor Lindblad med pojkarna Boris och Rune.
På bilden från 1952 står Hulda och Johan Viktor Lindblad med pojkarna Boris och Rune.
Höbärgningen förr var ett tidsödande arbete som hela familjen deltog i. Till vänster står Gerda Eskola med dottern Eila, Hulda håller i räfsan, Nils tänder sin tobak och Johan Viktor håller i högaffeln liksom sönerna Boris och Rune. Framför Johan Viktor står grannflickorna Inger och Solveig Dahlroos. Fotot från mitten på 1950-talet.
Höbärgningen förr var ett tidsödande arbete som hela familjen deltog i. Till vänster står Gerda Eskola med dottern Eila, Hulda håller i räfsan, Nils tänder sin tobak och Johan Viktor håller i högaffeln liksom sönerna Boris och Rune. Framför Johan Viktor står grannflickorna Inger och Solveig Dahlroos. Fotot från mitten på 1950-talet.

Alla 3 pojkar som fortfarande bodde hemma gifte sig 1964 eller -65. År 1949 tog yngsta sonen Boris över gården och skötte den tillsammans med hustrun Iris som 1964 flyttade till Lillsjö. Johan Viktor dog året därpå och då flyttade änkan Hulda tillbaka till sitt gamla hem där hon tidigare bott med sina två Johan Viktor.

På bilden t.v. Boris och Rune Lindblad i Kristinestad tillsammans med Eila Eskola. På bilden till höger Hulda med mjölkkannan och Alvar Eskolas fina bil.
På bilden t.v. Boris och Rune Lindblad i Kristinestad tillsammans med Eila Eskola. På bilden till höger Hulda med mjölkkannan och Alvar Eskolas fina bil.
Här Lindblads nya gård i Lillsjö. På fotot till vänster syns ”Nymanas” Selim Rönnlunds gård i bakgrunden. Ford-bilen som finns på den högra bilden tillhörde Alvar och Gerda Eskola som bodde i Avesta i Dalarna, som var på besök. Det här var inte enda fordonet som Alvar och Gerda hade, för en sommar kom de cyklande från Avesta med en tandemcykel. Den var försedd med en motor som användes vid behov och bra gick det, för hela familjen rymdes med på cykeln.
Lindblads nya gård i Lillsjö. På fotot till vänster syns ”Nymanas” Selim Rönnlunds gård i bakgrunden. Ford-bilen som finns på den högra bilden tillhörde Alvar och Gerda Eskola som bodde i Avesta i Dalarna, som var på besök. Det här var inte enda fordonet som Alvar och Gerda hade, för en sommar kom de cyklande från Avesta med en tandemcykel. Den var försedd med en motor som användes vid behov och bra gick det, för hela familjen rymdes med på cykeln.
På Arvid Berglunds foton syns Lindblads nya gård med alla uthusbyggnader.
På Arvid Berglunds foton syns Lindblads nya gård med alla uthusbyggnader.
Så här såg Lindblads nya gård ut enligt konstnären Rosblom.
Så här såg Lindblads nya gård ut enligt konstnären Rosblom.

År 1973 började bonden Boris och Iris Lindblad bygga ett nytt hus på Korsbäckvägen nära Bergåsen och de flyttade då dit. I samma hus byggdes en liten lägenhet också åt Boris mor Hulda som då flyttade ner från Lillsjö. Hulda hann bo här en kort tid före hon dog år 1977.

Till denna gård nära Bergåsen flyttade Boris och Iris år 1973 tillsammans med mor Hulda.
Till denna gård nära Bergåsen flyttade Boris och Iris år 1973 tillsammans med mor Hulda.

Men vad hände med de äldre gårdarna då?

Gården på Lillsjövägen 291 togs över av Arvid Berglund som byggde om huset till lagerbyggnad men lämnade fasaden mot vägen orörd. Huset står alltså fortfarande kvar. Uthusen revs bort och i stället byggde han lager för potatis. Gården är fortfarande i samma familjs ägo.

På bilderna Johan Viktor och Huldas gård i Lillsjö som övertogs av brorsonen Arvid Berglund. De vackert klippta granarna är Arvids verk.
Johan Viktor och Huldas gård i Lillsjö som övertogs av brorsonen Arvid Berglund. De vackert klippta granarna är Arvids verk.

Huset på Lillsjövägen 81 i Kvarnå övertogs av Arne Lindblad som hann bo där tillsammans med sin Elvi i ungefär 10 år. Här började han föda upp grisar och kalkoner och så satsade han på tillverkning av takplattor av cement. Men då han flyttade till Sverige så sålde han gården åt sin halvbror Nils Berglund som byggde om huset till potatislager. Huset står fortfarande kvar men är i dåligt skick.

På bilden till vänster Lindblads gård år 2003 på Lillsjövägen 81, fotot från vägen. Den hade då byggts om till potatislager men inte varit i bruk på flera år. Bilden till höger är från 2013 och är tagen från nordväst.
På bilden till vänster Lindblads gård år 2003 på Lillsjövägen 81, fotot från vägen. Den hade då byggts om till potatislager men inte varit i bruk på flera år. Bilden till höger är från 2013 och är tagen från nordväst.

Den nya gården på Lillsjövägen som byggdes på 1950-talet sålde Iris och Boris Lindblad år 1975 åt affärsmannen Bjarne Smeds från Lappfjärd som hade planer på ett större stall på området. Några hästar eller stall blev det däremot inte och gården och markerna såldes sedan åt Magnus Berglund från Lillsjö. Magnus rev ner själva gården medan samtliga uthusbyggnader fortfarande står kvar.

Hantverkaren Johan Viktor Lindblad kunde tillverka sjulor, baljor, såar, bykmajor och ”köttinor”, till exempel denna är tillverkad någon gång före kriget.
Förr tillverkade man redskap och andra saker så att de skulle hålla i 100 år. Pärtkorgen som Johan Viktor Lindblad tillverkade för länge sedan är fortfarande i gott skick. Ett fint hantverk!