Åke Backlunds gård på Sunnantillvägen 23.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2019.

Den här gården började timras år 1948 men av olika orsaker så blev den inflyttningsklar först 1950. Fotot från 2019 är taget från söder.

Den här gården började byggas år 1948 av Emil (1894-1951) och Ida (1894-1977) Backlund men den blev färdig först 1950. De hade tidigare bott i huvudbyggnaden som låg 100 meter mot nordost men vid generationsskifte så övertogs den gården av sonen Ragnar.

År 1950 flyttade alltså Emil och Ida till den nya gården och yngsta sonen Åke följde med. Åke som föddes 1927 bodde första året hos sina föräldrar men då systern Ethel föddes blev det för Åke att flytta in till farfar och farmor i lillstugan. Han blev strängt uppfostrad av farfar Josef som såg till att han lärde sig både bibeln och kateksen. Åkes intresse för religionen höll i sig hela livet, trots att han var närapå ateist. Han brukade föra långa samtal med bland annat Jehovas vittnen om livsfrågor.

Emil hann inte bo riktigt länge i den nya gården, eftersom han dog i december 1951. Efter det fortsatte Ida att bo i gården tillsammans med sonen Åke, som hade övertagit halva hemmanet av sina föräldrar.

Åkes stora intresse var skogsskötsel och potatisodling. Redan på 60-talet var han med och grundade Ab Lappfjärds Potatis och sedan bildade han ett eget handelsföretag som hette Lappfjärds Grönsaker. På 70-talet byggde han om det oanvända fähuset och flera andra utrymmen och började packa potatis som han sedan sålde främst till Helsingfors och till Åbo. Han hade under en lång tid flera anställda och kunde vissa år förmedla mer än 1 miljon kg potatis.

Efter att Ida dog, så bodde Åke ensam i gården. Han var ogift och barnlös. Han var inte politiskt aktiv och inte heller med i några föreningar, förutom i Dagsmark ungdomsförening där han var ordförande år 1953. I lokalförsäkringsbolaget i Lappfjärd satt han under en tid i styrelsen. Åke bodde i gården hela livet, utom den sista tiden då han vårdades i Kristinestad och på Åldersro. Hemmanet och gården är fortfarande i släktens ägo.

Foton.

Åke Backlund i unga år.
Ida Backlunds stuga där också sonen Åke bodde.
Åke Backlund, Yngve Söderqvist och Åke Grans i ett teaterstycke på lokalen.
Åkes foto för körkortet.
I ungdomen var Åke en omtyckt skådespelare, det kan man läsa i denna artikel av Lars Axén. Åke till höger föreställer skräddarmästare Amandus och Torsten Storhannus till vänster år plåtslagarmästare Rulle.
Eva och Lasse med pojkarna i Åkes båt på 90-talet. Foto Fjalar Rosengren.
År 1948 började Emil och Ida Backlund att bygga ett nytt hus åt sig och sonen Åke 100 meter västerut från huvudgården. Huset färdigställdes 1950 då de flyttade dit. Samtidigt byggdes också nödiga uthus med både stall och fähus. Några kor skaffade de aldrig utan det satsades mera på potatisodling. På fotot till höger står Åke framför sin IFA hemma på gården.
På fotot till vänster Ida på 50-talet med barnbarnet Kurt på sparkaren.
John skottar snö på 1960-talet framför lillstugan som syns till höger och den användes endast som snickarverkstad. I bakgrunden syns Åkes gård, där också hans mor Ida bodde.
Åke som står till höger deltog ofta i de revyer som Lappfjärd Ungdomsförening ordnade på 1950-talet.
Åke Backlund i rollen som talman på ett silverbröllop i Lappfjärd.
Åke på trappan med blänkande skor och med hatten på räcket.
Ragnar håller i tömmarna på Linda till höger medan brodern Åke står på Puttes kärra tillsammans med några barn.
John och Kurt leker ryttare samtidigt som Per-Erik och Åke gallrar morotslanden bakom uthusen.
Åke underhåller ett av Ragnars barnbarn på Jennys 50-års kalas.
Redan i unga år byggde Åke en sommarstuga i Svisskäret. På samma tomt hade det byggts segelfartyg i tiderna just där Åke står.
Då Åke fyllde 50 år så ställdes det till kalas i granngården. Från vänster Per-Erik, Jenny, John lite skymd, Ragnar och mitt i bild Åke. Följande är Eva Lindbäck och framför henne Per-Eriks tvillingflickor, Kurt är lite skymd och längst till höger Thea Backlund.
Tvillingflickorna tycker tydligen att Åke luktar illa, kanske på grund av snapsglasen på bordet.
Åke sitter bekvämt med Bonzo i famnen.
Åke Backlund med svägerskan Jenny på besök hos Staffan med första sonen i famnen.
Åkes gård fotograferad från söder år 2003. Till höger skymtar den torkria som Åke byggde på 1960-talet. Där fanns en varmlufttork som var i bruk i flera år men byggnaden används numera som förråd.
Åke Backlunds gård fotograferad från öster.
Eskil Backlund som under kriget vistades i Svir tillverkade år 1942 denna ”knivtopp” åt sin lillebror Åke. Den är gjord av ett nedskjuten ryskt flygplan och på framsidan finns Finlands vapen och texten ”Åke”. På baksidan finns en text ”Minne av Eskil 1942” och längre ned texten ”Svir”.
Åke trivdes på havet och otaliga är de fiskar som han dragit upp. Han använde aldrig flytväst, trots att han gjorde långa färder. Han brukade säga att det bara förlänger pinan att använda flytväst.
Villan till höger byggde Åke på 50-talet och bastubyggnaden till vänster långt senare. Här vistades han ofta och länge.
Åke Backlund med grannens hund Bonzo år 2008.
Åke Backlund i augusti 2010, samma år som han dog.
Skogen var Åkes stora intresse och där tillbringade han många timmar med att stamkvista tallarna. De här två jättetallarna fanns i Långfors, som ligger nära Friivelas. Tallarna var fredade men det kände åskguden Tor inte till utan med en blixt så fällde han den ena tallen under ett värre åskväder.
Åke Backlund sitter bekvämt i en länstol hos brorsonen Kurt. I de ovala fotoramarna bakom Åke syns Kerttu och Esko Jylli.
Åke Backlund som var en av grundarna av Ab Lappfjärds Potatis år 1966, grundade några år senare det egna företaget Lappfjärds Grönsaker – Lapväärtin Vihannes. Företaget verkade i egna utrymmen på hemgården och som mest omsatte företaget över en miljon kg, vilket den tiden var en stor mängd. Potatisen såldes i 40 kg tygsäckar eller i påsar om 2,5 kg till uppköpare i Helsingfors och Åbo.
Åke Backlund (1927-2010).
Torkrian som Åke byggde för åtskilliga år sedan nära ån står fortfarande kvar och används i dag som förråd.
På flygfotot från år 1972 syns Backlundas gamla gård till vänster på A-sidon och nästan mitt i bild syns Åkes gård och den förpackningshall som han byggde i början av 1970-talet..
Under åren 1950-1953 var Lappfjärds Sparbanks kontor i Dagsmark inhyst i Åke Backlunds gård och sköttes av Emil, Ida och Åke. Kontoret flyttade sedan till ”Kårk” Frans Eklunds gård, till den lokal där Elvira hade haft sitt kafé. Notera de korta öppethållningstiderna. Foto: Kurt Backlund.
Åkes gård fotograferad från daghemmets lekplats på andra sidan ån.
Under en lång tid satt Åke Backlund i styrelsen för Kristinestads Försäkringsförening. År 1975 då föreningen fyllde 100 år togs denna bild, nere från vänster Axel Uppstu, följande är ordföranden Karl Kronman och bredvid honom Aarre Sillanpää. I övre raden från vänster Helge Holm, Åke Backlund, Tor-Erik Bergvik och Johan Lindqvist.
I flera år satt Åke med i Försäkringsföreningens styrelse. På årsstämman i april 1977 sitter han med de andra medlemmarna och beundrar de fina utvecklingssiffrorna som föreningen kunde uppvisa. Bilden från Syd-Österbotten.