SÖH:s 50-års fest i Tjöck år 1958.

Sammanställt av Lasse Backlund i december 2018. Fotografierna är tagna ur Sydösterbottens handelslags 50-års bok, som Kjell Rosenback från Lappfjärd ställt till förfogande.

Då 50 år hade förflutit sedan Tjöck handelslag öppnade sin första affär i Josef Erlunds lillstuga, så ställde Sydösterbottens handelslag till med ett 50-års fest på ungdomslokalen i Tjöck. Platsen var den bästa möjliga, eftersom det var här som allting började i tiderna.

Festen arrangerades söndagen den 16 november 1958 på kvällen.

Då festen inleddes var lokalen välfylld och programmet inleddes med sången ”Jag älskar min hembygd”.

Festsalen var vackert dekorerad. 
Förvaltningsrådets ordförande Runar Storsjö höll hälsningstalet och han påminde om att handelslaget inte bildades för något självändamål och han poängterade kooperationens ideella syften. Efter hälsningstalet spelade Thure Hinds ett par stycken på piano.
Efter Thure Hinds läste Torvald Hohenthal en dikt av Jacob Tegengren. Efter det så sjöng Kristinestads manskör ett par sånger under ledning av Gunnar Carlsson.
Den vidtalade festtalaren, lantbruksrådet Uno Fors hade insjuknat och i hans ställe inträdde redaktör Bengt Rajalin från Helsingfors. Han berättade om kooperationens andemening och sade att detta handelslags historia är en hjältesaga i modern tid. Han talade också om kooperationens fyra hörnstenar, nämligen öppet medlemsskap, demokratisk förvaltning, begränsad ränta på insatskapitalet och fördelning av vinst i förhållande till gjorda inköp. Han avslutade med att säga att samarbetets och samförståndets väg är bättre än kampens och stridens.

Efter festtalet följde en paus, där gästerna bjöds på kaffe och smörgåsar, som avnjöts av dämpad musik av orkestern Rythm.

Efter pausen föredrog Axel Uppstu den 50-års historik, som han själv hade författat.

 Om du vill läsa Axels historik, så skall du klicka HÄR! Där hittar du också många fina foton.

Efter historiken passade verkställande direktören Bruno Westerlund på att tacka lagerföreståndaren Erland Grönlund för 30 års trogen tjänst. Erland fick som present en länstol med silverplakett från SOK-företaget Vakiopuu.
Sedan spelade Tjöck spelmanslag, som i tiderna var ortens trumfess i festliga sammanhang några låtar, bland annat Gärdebylåten, Menuett från Tjöck och Amerikavalsen. Speciellt för jubilaren spelade de också Lyckönskon.
Till vänster förvaltningsrådets ordförande Runar Storsjö bredvid den avgående verkställande direktören Bruno Westerlund. Mannen till höger med glasögon är den blivande verkställande direktören Helge Ulfvens.
Programledaren Ivar Lillandt förklarade nu ordet fritt och flera gratulanter stod i kö för att hylla jubilaren.
Först ut att gratulera var Kalle Troberg och O. E. Langh som överräckte en hyllningsadress från centrallaget SOK. Till vänster står Runar Storsjö och Bruno Westerlund och lyssnar.
Följande var Sigurd Glad som representerade både Finlands svenska andelsförbund och Centrallaget Labor. Han överlämnade en förtjänstplakett som tack för resultatrik verksamhet under 50 år.
Följande uppvaktare var Runar Porander från Lappfjärd som framförde hälsningar både från Lappfjärd Andelshandel och Sydösterbottens andelsmejeri.
Direktör Tor Vörlund från Hankkijas kontor i Vasa uppvaktade med blommor.
Efter en lång rad av uppvaktningar från olika håll, upplästes telegram och andra hyllningar.
Mot slutet av det officiella programmet tackade förvaltningsrådet ordförande Runar Storsjö för all uppmärksamhet. Han ville på samma gång tacka pionjärerna Viktor Hinds och K. V. Appel och dessa hyllades med rungande applåder. 
Festdeltagare i den väl fyllda salen.
Tjöck handelslags första föreståndare Viktor Hinds på 50-års festen i Tjöck. 50 år tidigare hade han börjat som föreståndare i ”Elas-Josipas lillstugon” och nu kan han nöjt blicka tillbaka på ett handelslag med verksamhet på 17 ställen runtom i Sydösterbotten.
Salen i Tjöck ungdomslokal var fylld till sista plats på 50-års festen.
Festen avslutades med ”Modersmålets sång” och sedan lyftes bänkarna bort och Rythm spelade till dansen som räckte in på småtimmarna.