Sandlunds eller Jöranas på Sunnantillvägen 203.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2017. 

Trots sin höga ålder är gården där ”Jöranas” fortfarande i bra skick. Fotot från sommaren 2017.
Trots sin höga ålder är gården där ”Jöranas” fortfarande i bra skick. Fotot från sommaren 2017.

Sandlunds gård där ”Jöranas” är mycket gammal, enligt läraren Einar Lind skulle den till och med vara den äldsta bevarade och fortfarande bebodda gården i Dagsmark.

Johan Henrik Klemets d.ä.

Det är troligtvis Johan Henrik Larsson Klemets (1805-1854) och hans hustru Anna Maja (f. Lång 1804-1875) som byggde den först men den har nog flyttats i något skede då den fick en riktig stenfot av kilade stenar.

Johan Henrik d.ä. var son till mjölnaren på Klemets kvarn Lars Larsson Klemets (1761-1834) och Anna Johansdotter Lång (1770-1833). Johan Henrik föddes där Erikas, alltså Vesterbackas på andra sidan ån, där hans bror Anders Klemets fortsatte som mjölnare på Klemets kvarn. Johan Henrik flyttade till Jöranas då han gifte sig med Anna Maja.

Anna Maja Lång var dotter till Jöran Jöransson Lång, som var född i Karkku (1769-1849) och det är nog efter denna Jöran som hela släktet har kallats Jöranas.

Johan Henrik och Anna Maja Klemets fick flera barn, bland annat:

Maja Greta (1837-1913) som år 1857 gifte sig med Johan Johansson Lillsjö (1835-1915) och de bodde i Lillsjö i en gård som stod mittemot Josef Dahlroos gård. De fick barnen Erik Johan som gifte sig med Vilhelmina ”Skogs-Mina” Gustavsdotter Rosenback från Kvarnå och Viktor som kallades ”Lillsjö-Gamälin” som år 1917 flyttade till Stormyron och blev bonde där.

Erik som kallades ”Eerkas” (1832-1894) som år 1858 gifte sig med Maja Greta Klemets (1832-1894) och de blev torpare på Klemets, på det ställe vi kallar Nybergas eller Mannfolk-Egilas. De fick barnen Viktor Klemets, som ca 1910 bytte namn till Nyberg (1864-1952) och Ida Sundblom (1878-1954) som kallades Dalmanas-Ida.

Anna Kajsa (1834-1918) som år 1861 gifte sig med Johan Andersson Korsbäck och de fick döttrarna Kajsa Hallonqvist (1871-1960) och Anna Sofia Lillsjö (1863-1944).

Johan Henrik d.y. (1830-1900) som år 1857 gifte sig med Anna Greta Johansdotter Lillsjö (f. 1832). Denna Anna Greta var syster till Johan Lillsjö, som gifte sig med Maja Greta, alltså ett exempel på att ett syskonpar gifte sig med ett annat syskonpar – samma år till på köpet. Johan Henrik och Anna Greta tog över hemgården där ”Jöranas” och blev bönder där.

Johan Henrik Klemets d.y.

Det var den äldsta sonen Johan Henrik Klemets d.y. som blev bonde där ”Jöranas” och hustrun Anna Greta hittade han i Lillsjö.

Johan Henrik och Anna Greta fick 3 barn:

Viktor Norrgård (1859-1945) som år 1884 gifte sig med Edla Lillkull (1862-1918) som var dotter till ”Rebeck-Kalle” på A-sidon. Viktor och Edla fick sedan barnen ”Dal” Frans Grönlund, ”Jöranas” Erland Norrgård och ”Jöranas” Emil Norrgård.

Vilhelmina (1870-1944) som år 1892 gifte sig med Josef Nygård i Korsbäck och flyttade dit.

Johan (1863-1947) som tog namnet Sandlund och han gifte sig år 1892 med Anna Kajsa Klemets (1866-1931). Johan och Anna Kajsa tog över hemgården där ”Jöranas” och blev bönder där.

Johan Sandlund.

I början på 1900-talet då storskiftet genomfördes fick Johan och Anna Kajsa sitt hemman Sandlund 1:8 samlat i ett enda skifte, förutom skogarna som fanns på Bergåsen och i Svartmossen. Hela hemmanet var lite över 30 hektar stort.
I början på 1900-talet då storskiftet genomfördes fick Johan och Anna Kajsa sitt hemman Sandlund 1:8 samlat i ett enda skifte, förutom skogarna som fanns på Bergåsen och i Svartmossen. Hela hemmanet var lite över 30 hektar stort.

Johan och Anna Kajsa Sandlund fick 3 barn:

-Selma Amanda (1893-1942) som gifte sig ett år före hon dog med Erik Anders Broberg (1878-1954). Inga barn. I arv efter modern och brodern Anselm fick Amanda en del mark, bland annat en tomt som låg på den östra sidan om vägen ner till Klemets bron. Där byggde Amanda en gård, som var ihop byggd med ett uthus och hon flyttade dit. Amanda lär ha väntat i flera år på att ”Halt-Erik” Asplund i granngården skulle fria, men förgäves. Det lär till och med ha varit så nära att Manda skulle hämta Erik för att fara till Stadin för att förlova sig men Erik tyckte ”kanske vi väntar lite ännu”. Så då blev det för Amanda att gifta sig på gamla dar med änklingen Broberg i stället, då var hon redan långt över 40 år. Då Amanda gifte sig 1941 med Broberg flyttade hon till hans gård som stod upp mot Nystad, men redan följande år köpte de en gård i Kias-kroken. I augusti 1953 sålde Erik Anders Broberg och hans följande hustru Adelina tomten nära Klemets bron åt bonden Valter Långfors, som rev ner den. Tomten är fortfarande i släkten Långfors ägo. Halt-Erik Asplund levde sedan hela livet som ungkarl tillsammans med sin syster nere vid Klemets bron.

Anselm (1902-1934) ogift och barnlös.

Frans (1896-1942) som år 1938, då han var 42 år gammal, gifte sig med grannflickan Hilma Rosenlund (1903-2000) från Skomakas. Hilma lär ha gått och väntat på att ”Erikas-Artur” Vestergård skulle återvända från Canada, då skulle de gifta sig. Men Artur kom aldrig och då blev det att gifta sig med granngårds-Frans i stället. Hilma var då 35 år gammal och efter 4 år avlider Frans och efter det levde Hilma ensam och barnlös. Erikas-Artur dog sedan i Vancouver 1968.

Frans Sandlund.

I september 1936 köpte Frans Sandlund hälften av fadern Johans hemman, mot sytning och krav på livstids skötsel för säljaren.Frans och Hilma blev alltså bönder på ”Jöranas” hemman. Några barn fick de inte och Frans dog redan 1946 i 50 års ålder. Genom ett inbördes testamente ärvde änkan Hilma allting och stod då som ägare till Sandlunds hemman. Till sin hjälp att sköta hemmanet fick hon Helmer Holmqvist från Kolängen. Då Helmer år 1948 gifte sig med Gunhild Lindell, så började de bo i lillstugan hos Sandlunds tills de fick den egna gården byggd på andra sidan ån. I juni 1955 sålde änkan Hilma Sandlund gården och hemmanet åt Egil Norrvik, som flyttade in i den gamla gården och efter det bodde Hilma i lillstugan. Förutom köpeskillingen så skulle Egil också ge livstids sytning åt Hilma. Till julen 1955 gifte sig Egil med Birgit Englund från Palon och de bodde efter det i den gamla gården.

Efter att Hilma Sandlund hade sålt hemmanet åt familjen Norrvik flyttade hon till lillstugan och hon bodde ensam där under en lång tid. Hilma dog år 2000 och hon var den sista som bodde i lillstugan. I vänstra kanten syns hennes barndomshem där ”Skomakas”. Fotot från 2003.
Efter att Hilma Sandlund hade sålt hemmanet åt familjen Norrvik flyttade hon till lillstugan och hon bodde ensam där under en lång tid. Hilma dog år 2000 och hon var den sista som bodde i lillstugan. I vänstra kanten syns hennes barndomshem där ”Skomakas”. Fotot från 2003.

Egil och Birgit Norrvik.

Egil och Birgit flyttade till den gamla bondgården där Jöranas, då de köpte hemmanet av Hilma. I början på 1960-talet köpte de ”Kårk-Erk-Jåhanas” hemman och gård i Palon och de uppförde där en ny gård, svinhus och många andra byggnader och de flyttade dit med sin familj. Efter det stod gården där ”Jöranas” tom en tid tills följande generation tog över gården och satte den i skick och den är fortfarande bebodd.

Foton.

Dagsmarkungdomar klädda i folkdräkter i början av 30-talet. Syskonen Manda, Anselm och Frans finns med på bilden.
På lantbruksutställningen i Lappfjärd år 1938 fick Frans Sandlund detta fina diplom av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Diplomet visar att Frans ägde en del av Klemets hemman som funnits i 330 år, alltså sedan 1608.
På lantbruksutställningen i Lappfjärd år 1938 fick Frans Sandlund detta fina diplom av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Diplomet visar att Frans ägde en del av Klemets hemman som funnits i 330 år, alltså sedan 1608.
På fotot från 2017 ser vi att storstugan och lillstugan står nära varandra där Jöranas.
På fotot från 2017 ser vi att storstugan och lillstugan står nära varandra där Sandlundas.
Uthusen där ”Jöranas” har stått tomma en längre tid. Fotot från 2017 är taget från Sunnantillvägen.
Uthusen där ”Jöranas” har stått tomma en längre tid. Fotot från 2017 är taget från Sunnantillvägen.