Björklunds gård på Dagsmarkvägen 372.

Uppgjort av Lasse Backlund i januari 2019, med fotografier lånade av flera familjemedlemmar. Genom att rulla ned sidan hittar du många fotografier, som du kanske inte har sett tidigare.

Björklunds gård på Sebasbackan fotograferad i september 2021, efter att den hade återfått samma typ av brädfodring, som den hade tidigare.
Björklunds gård som den såg ut efter renoveringen 1962. Den här gamla bondgården som i tiderna hade tillhört Båsk Josip stod före storskiftet ungefär 200 meter norrut men mellan åren 1916-1917 flyttades den till sitt nuvarande ställe. Uthusen uppfördes på 30-talet och byggdes om och förstorades 1958.
Historia.

Här stod på 1800-talet ”Reenhåltas” bondgård men under storskiftet 1900-1912 så blev den gården flyttad upp till Myron på Åbackan. ”Reenhålt” eller Reinhold Andersson Finne (f.1834) som han hette på riktigt var en större bonde som till och med hade ett eget mejeri. Efter Reinhold övertogs hans hemman av dottern Vilhelmina Finne (1864-1933) som hade gift sig med Henrik Josefsson Ström (1870-1953) från Storå. Det var Henrik och Vilhelmina Ström som flyttade gården till Myron och byggde upp den på södra sidan av landsvägen, på åkern där Krook Elofs fritidsbostad finns i dag.

Henrik och Vilhelmina Ström hade inga barn och efter att gården blev uppbyggd, så sålde de gården och Storkull hemmanet Ström åt bröderna Viktor Nylund och J. H. Storkull. Paret Ström flyttade själva ner till Mosspottvägen i Lappfjärd, där de bodde så länge de levde. Det var ingen som bodde i gården på Åbackan och det var troligen på 1930-talet som den plockades ned och flyttades till Stenvägen i Lappfjärd.

Viktor Björklund tar över.

Efter att ”Reenhåltas” gamla gård flyttades till Myron, så byggde Josef Viktor Björklund (1887-1947) och hustrun Hilma Nyberg (1896-1945) som var född där ”Eerkas” på Sunnantillvägen en ny gård på samma ställe. Viktor Björklund, som kallades ”Lid-Viktor” var son till ”Lid-Hindrik” alltså Henrik Björklund (1851-1924) och dennes första hustru Karolina Rosenback, eller Finne (1847-1900). Henrik var född i Idbäcksliden på Bötomvägen i Lappfjärd och han kom som måg till Sebasbackan, då han gifte sig med Karolina.

Efter Karolinas död 1900 gifte ”Lid-Hindrik” om sig med Edla Maria Andersdotter Rosenback (1856-1925) och fick med henne sonen Otto (1902-1985) som kallades antingen Lid-Otto eller Antas-Otto.

Rosenbackhemmanet Björklund 3:10, som ”Lid-Hindrik” fick i storskiftet år 1900 var på 37 hektar, varav hälften var skog. Före storskiftet fanns på hemmanet bland annat Agnäs Henriks gård och Karl Nybonds gård, men dessa flyttades bort. Hemmanet övertogs efter Henrik Björklund av hans söner Lid-Viktor och Antas-Otto.

Det var alltså Ottos halvbror Viktor som flyttade Båsk Josipas gård ett par hundra meter söderut och byggde upp den på det ställe där den nu står.

”Lid-Viktors” gård på 1950-talet före renoveringen.

Viktor Björklund blev bonde på Sebasbackan i december 1923 då han övertog 1/3 av fadern Henriks hemman, för 10 000 mark. I köpet ingick inga andra byggnader än några ängslador och han skulle ge sytning åt föräldrarna. De torpare som fanns på hemmanet skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som förut. Viktor var alltså bonde men han var också aktivt med i föreningslivet och i andelsrörelsen. På 1910-talet var han under flera år antingen ordförande eller kassör i Dagsmark ungdomsförening. Viktor var också medlem i lantmannagillet, mest aktiv var han i frågor som rörde mjölkhantering och mejerirörelse. I mitten på 1920-talet utsågs han av lantmannagillet i Dagsmark att sondera ett gemensamt mejeri med lappfjärdsborna, men tiden var då inte mogen för ett sådant.

Då den första andelskassan i kommunen bildades i Dagsmark i januari 1925, så valdes Viktor att sköta om denna. Kontoret fanns i hans hem under en lång tid, fram till 1947 då Viktor dog och sysslan övertogs under par års tid av sonen Algot Björklund.

Viktor Björklund 1887-1947.

Dagsmark Andelsmejeri bildades år 1929, så valdes Viktor Björklund till disponent och han skötte mejeriets bokföring och löpande saker tills han dog år 1947. Också den sysslan övertogs av sonen Algot Björklund tills denne år 1950 valdes till disponent för mejeriet i Helsingby i Korsholm.

Under nästan 20 års tid var Viktor Björklund kassör och verkställande direktör för Lappfjärd och Tjöck Brandförsäkringsförening. Han skötte då om de löpande sakerna, bland annat så kunde brandstoderna betalas i Viktor hem eller på kommunalgården i Lappfjärd. Han var också kassör i Lappfjärds kommuns kolonisationskassa. Han var ofta anlitad för att uppgöra köpebrev, bouppteckningar, auktionsprotokoll och testamenten. Han hjälpte också företagare med både bokföring och deklarationer.

Man kan förstå att det var med stor sorg som dagsmarkborna tog emot meddelandet att Viktor som nyss hade fyllt 60 år, plötsligt avled. Han var ju anlitad i så många företag och i kommunala uppdrag.

”Lid-Viktor” och Hilma Björklund fick 5 barn:

-Arvid föddes 1916 och redan i unga bestämde han sig för att bli chaufför. År 1935 gick han i chaufförsskola och samma år fick han ett 5-årigt tillstånd att köra lastautomobil. Han skaffade också en lastbil med vilken han utförde transporter. Kanske var det också meningen att han skulle överta hemmanet och bli bonde, men så stupade han i vinterkriget i mars 1940. Han var förlovad med Ellen Söderqvist från Sunnantillvägen, men han dog alltså ogift och barnlös.

-Algot föddes 1919 och han gick i faderns fotspår i mejeribranschen. Under militärtiden bröt fortsättningskriget ut och Algot deltog i striderna fram till freden 1944. Sedan gick han i mejeriskolan i Vasa, därifrån han utdimitterades 1946. Då fadern Viktor dog övertog Algot disponentskapet för Dagsmark Andelsmejeri. År 1950 blev han disponent för Helsingby Andelsmejeri i Korsholm och sedan fick han tjänst på Valio i Vasa, där han stannade till 1979, då han gick i pension. Algot gifte sig i maj 1947 med Agda Elisabeth Kronkvist från Larsmo och med henne fick han 2 döttrar. Algot dog plötsligt år 1989, nyss fyllda 70 år.

-Astrid föddes 1920  och år 1940 gifte hon sig med Alvar Lindman (född i Tjöck 1915-1941). De fick dottern Ing-Britt år 1940 och följande år avled Alvar. Astrid som arbetade bland annat på Nelsons affär på Sebbasbackan, bodde en tid i lillstugan hos Erland Krook. År 1950 gifte änkan Astrid sig med Lars Granér (1922-1997) från Härkmeri. Astrid och mannen, som kallades Mejar-Lasse bodde sedan på 1950-talet i Lillsjö-Mattasinas gård i Kvarnå, medan de byggde en egen gård åt sig på granntomten. Astrid arbetade under en lång tid på Mellanå plantskola och hon dog 1994, 3 år före mannen Lars. Lars körde lastbil under en lång tid, bland annat böndernas mjölk till mejeriet i Lappfjärd. Astrid dog 1994.

-Alvar föddes 1923 och i mars 1946 gifte han sig med Elin Nygren (1928-2012) från Lappfjärd. Elin var dotter till Frans Nygren och Ida Alvina, f. Rosenlund och hon var syster bland annat till Elis, Karl, Nils, Thure, Arne, Viola, Bengt och Marita Nygren. Det var Alvar och Elin som tog över hemgården efter faderns död år 1948 och de drev ett litet jordbruk med en liten hönsfarm och morotsodling. Morötterna tvättades och förpackades i plastpåsar i enkla förhållanden i uthuset och dessa saluförde Alvar sedan till butiker runt om i Sydösterbotten och i Vasa. Mellan åren 1946 – 1960 fick Alvar och Elin 6 barn och Alvar dog sedan i december 2001.

Anita föddes 1926 och hon for i unga år till Sverige, där hon 1950 gifte sig med Arne Backlund (1929-1987). De fick på 50-talet två söner och Anita dog redan 1978, 51 år gammal.

Den gård som ”Lid-Viktor” i tiderna flyttade till detta ställe används i dag som fritidsbostad. Viktors sonson, som bor utomlands använder gården under semestertider.

Björklunds gård fotograferad från norr i september 2021. De gamla mineritplattorna på väggarna har avlägsnats och gården har den gamla modellen av brädfodring. Taket förnyades något år tidigare, så till det yttre är gården i gott skick.

Släktutredning.

Björklunds släkt med början från lotsen Johan Svan från Yttermark:

Generation 1

Lotsen Johan Svan (f.1731 i Yttermark) gift med Anna Mattsdotter (f.1740).

-sonen Johan Henrik, se generation 2.

Generation 2

Johan Henrik, Johansson Björklund (f.1773 i Yttermark, d.1834 i Bötom) gift med Kajsa, Andersdotter Isuls (f.1773)

-sonen Erik, se generation 3!

Generation 3

Erik, Johan Henriksson Björklund (f. 1811 i Bötom, d. 1867 på Björmans I Lappfjärd) gift med Agatha Stina, Gabrielsdotter Öström (f.1805 i Sideby, d. i Lappfjärd 1871).

-sonen Erik Henrik, se tabell 1!

Tabell 1

Från generation 3.

Erik Henrik, Eriksson Björklund (1832-1907) gift med Maja Lena, Johansdotter Pärus (1830-1907). Maja Lena var dotter till Johan Nyholm (f. 1798) och Anna, Andersotter Pärus (f. 1803).

-Henrik (1851-1924) se tabell 2

-Josef (1859-1862)

-Karl Johan (1861-1862)

Karl Johan (1865-1931) se tabell 4

Josef (1867-1925) se tabell 10

-Viktor (1872- )

Tabell 2

Från tabell 1.

Henrik, Erik Henriksson Björklund, kallad “Lid-Hindrik” (1851-1924) gift första gången med Karolina Vilhelmina Rosenback el. Finne (1847-1900). Karolina var dotter till Erik Henrik, Gretasson Rosenback, el Finne (1809-1854). Erik Henriks far okänd, troligtvis soldat i 1808-1809 års krig.

-Henrik (1882-1882)

-Anna Kajsa (1882-1882)

-Karl Henrik (1883-1917) gift med Amanda Alvina Rosenback

Josef Viktor (1887-1947) se tabell 3

-Maria Vilhelmina (1892-1892)

-Erland (1893-1894)

Henrik gift andra gången med Edla Maria, Andersdotter Rosenback el Finne (1856-1925). Edla Maria var dotter till Anders “Ant” Rosenback, el Finne (f. 1825) och dennes hustru Lena Johansdotter.

-Otto Sigfrid (1902-1985) gift med Selma Amanda, Andersdotter Båsk (1894-1973) från Korsbäck och hade 2 döttrar.

Tabell 3

Från tabell 2.

Josef Viktor Björklund, kallad Lid-Viktor (1887-1947) gift med Hilma Josefina Nyberg från A-sidon (1896-1945). Hilma var dotter till “Eerkas” Viktor Nyberg (1864-1952) och Vilhelmina Björses (1858-1922).

-Arvid Vilhelm (1916- stupade i vinterkriget 1940) ogift och barnlös. Hade varit förlovad med Ellen Söderqvist.

-Algot Olof (1919-1989) gift med Agda Kronkvist, 2 döttrar

-Astrid Alice (1920-1994) första gången gift med Alvar Lindman (1915-1941)från Tjöck och har med honom en dotter, Astrid andra gången gift med Lars Granér (1922-1997) från Härkmeri.

-Alvar Ingvald (1923-2001) gift med Elin (1928-) Nygren från Lappfjärd, 6 barn

-Anita Helena (1926-1978) gift med Alf Arne Torsten Backlund, 2 barn

Tabell 4

Från tabell 2.

Karl Johan Björklund (1865-1931) måg på Holm hemmanet, gift med Anna Kajsa Holm (1864-1914).

-Vilhelmina (1888-1931) gift med Leander Grannas, dog i barnsäng 1931

-Maria Alvina (f. 1889) gift med Viktor Lill från Tjöck

Amanda Mathilda (1892) se tabell 5

Karl Henrik (1894-1918) se tabell 6

-Ida Adelina (1895-1972)

Hilma Emilia (1897-1926) se tabell 7

Alma Sofia (1899-1990) se tabell 8

-Selma Irene (f. 1903) gift med Johan Viktor Eskelin, 2 döttrar

Hulda Olivia (1904-1979) se tabell 9

Tabell 5

Från tabell 4.

Amanda Mathilda Björklund, kallades Tilda (1892-) gift med skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) från Dagsmark i dennes andra äktenskap.

-Bruno (1919-1941) stupade i fortsättningskriget, ogift och barnlös

-Agda Mathilda (f.1921) gift med Paul Rönnlund. Bosatta i Sverige, en dotter.

-Erik (1922-1946) ogift och barnlös

-Åke (1924-1926)

-Nils (1926-2004) gift med Helvi Santamäki (f. 1928), bosatt på Åbackvägen i Dagsmark, 2 döttrar.

-Frida Viola (f.1927) gift med Reino Rajala (f. 1928) från Bötom. Bosatta i Sverige, 4 barn.

-Stig Thure (f. 1931) gift första gången med Lilli Hammarberg och hade med henne sonen Sten (1953-1982) som bodde hos sin farmor Tilda på Åbackvägen. Andra gången gift med Ellisif från Norge, bosatta i Sverige.

-Per Olof (1933) gift med Berit Södergård (f. 1937) från Lappfjärd. Bosatta i Sverige, 2 döttrar.

Tabell 6

Från tabell 4.

Karl Henrik Björklund (1894-1918) gift med Ida Adelina Högström (1892-1937), bosatta i Lappfjärd.

-Ingegerd Fageli (1918-2003) gift med Ragnar Andtfolk (1913-2001)

Tabell 7

Från tabell 4.

 Hilma Emilia Björklund (1897-1926) gift med Erland Skoglund (1896-1984) från Påskmark. Dotter Hjördis Emilia, gift och bosatt på Åland. Efter Hilmas död gifte Erland om sig med Maria Österback och fick bland annat sonen Albert Skoglund som var gift med Gunni Nybond.

Tabell 8

Från tabell 4.

Alma Sofia Björklund (1899-1990) gift med Josef Dahlroos (1893-1979) från Lillsjö.

-Selim Sigfrid (1923-1941) stupade i fortsättningskriget. Ogift och barnlös.

Otto Sigfrid (1923-1992) bonde och bysmed i Lillsjö, gift med Sylvia Hultqvist (1926-2004) och de fick 10 barn.

-Svea Sofia (1926-1932)

-Arvid Valdemar (1930-2011) bonde, gift med Alice Björklund (f. 1927) bosatt i Dagsmark, 2 söner.

-Elisabeth (1933) gift och bosatt i Sverige, 4 barn.

-Alice Adele (1936-2003) bosatt på hemgården, ogift och barnlös.

Tabell 9

Från tabell 4.

Hulda Olivia Björklund (1904-1979) gift med Evert Liljedahl (f.1904) från Korsbäck.

-Runar Evert (1924-1997) gift med Helga Korsbäck (f. 1927)

-Rut Olivia (f.1926) gift med Holger Sandström, bosatta i Sverige, 5 döttrar.

-Rakel Ragnborg (f.1929) gift med Eskil Hällfors från Lillsjö, 2 barn.

-Ragni Anita (f.1932) gift och bosatt i Sverige, 2 barn.

-Ragnborg Alice (f.1934) gift och bosatt i Sverige, 2 söner.

-Rolf Bernhard (f.1938) gift och bosatt i Orimattila, 2 barn.

-Rune Alfons (f.1940, omkom i trafikolycka på Bergåsen) gift med Anna-Liisa från Bötom, 2 barn.

-Rudi Viking (f. 1945) gift och bosatt i Korsbäck, 2 barn.

Tabell 10

Från tabell 1.

Josef Björklund (1867-1925) gift med Maja Greta Holm (1860-1931) från Lappfjärd.

Karl Henrik (1887-) se tabell 11

Maria Adelina (1900-1985) se tabell 12

Frans Erland (1903) se tabell 13

Tabell 11

Från tabell 10.

Karl Henrik Björklund (f. 1887) gift år 1917 med Hilda Josefina Högström (1894-1965) från Lappfjärd. Hilda hade från tidigare sonen Birger som var gift med Anna Englund och bodde på Bygränden i Dagsmark.

-Ellen Alvina (f.1918) gift och bosatt i södra Finland, flera barn.

-Otto Alfred (1920-1974) gift med Ellen Sillanpää, bosatt i Lappfjärd, 3 barn.

-Karl Ragnar (1924-2002) gift med Gerda Gullmes, 2 döttrar.

-Karl Ture Ingvar (f. 1929).

Tabell 12

Från tabell 10.

Maria Adelina Björklund (1900-1985) gift första gången med Kalle Hjalmari Ranta (1891-1938) från Bötom och fick med honom 6 barn. Andra gången gift med Thure Vidberg och fick med honom 4 barn. Bodde uppe i Nystad.

Tabell 13

Från tabell 10.

 Frans Erland Björklund, kallad för Hentela-Erland (f. 1903) gift första gången med Lempi Järvenpää och fick sonen Einar (f. 1924), andra gången gift med Hentela-Hulda Nyholm (1902-1979) som bodde på Lisamoravägen i Dagsmark och fick med henne en dotter.

Foton.

”Lid-Alvaras” gård fotograferad från söder år 2015, då den ännu var försedd med de mineritplattor, som var populära i början av 1960-talet.
Foto taget från norr sommaren 2003.
Viktor Björklunds äldsta son, undersergeant Arvid, som stupade på Karelska näset i vinterkriget i mars 1940. Han var förlovad med Ellen Söderqvist från A-sidon

 

Denna minnestext över Arvid Björklund publicerades i en bok över stupade österbottningar i vinterkriget, som SÖU publicerade i början av 40-talet.
Viktor Björklund var under en lång tid allt från kassör, ordförande till verkställande direktör i Lappfjärd och Tjöck brandstodsförening. Han annonserade flitigt i tidningen Syd-Österbotten.
Alvar Björklund, som i Dagsmark kallades ”Lid-Alver”.
Astrid Björklund, som nästan hela livet kallades ”Lid-Astrid”.
Viktor och Hilma Björklunds yngsta dottern Anita gifte sig år 1950 med Arne Backlund från Sverige.
År 1947 gifte sig mejeristen Algot Björklund med Agda Kronkvist från Larsmo, med systerdottern Ing-Britt Lindman som brudtärna.
Anita Björklund, född 1926 gifte sig år 1950 med Arne Backlund från Sverige.
Algot Björklund tillsammans med blivande hustrun Agda Kronkvist från Larsmo.
Astrid Björklund och Alvar Lindman på väg nedför Sebbasbackan. Till vänster syns Astrids hemgård och till höger Sigrids Café Central.
Astrid och Lars Granér, tillsammans med Astrids barnbarn i famnen.
Viktor Björklunds son Alvar (1923-2001).
Chauffören Alvar Björklund med Lillträsks bil någonstans i Lappland. Kolla renhornen på lastbilens framparti.
Anita Björklund framför hemgården på 1930-talet.
Viktor Björklunds dotter Anita, som föddes år 1926.
Under några år i början av 1940-talet hade Axel Nelson en affär i det så kallade Noréns hus. Efter kriget övertogs affären av hans brorson Nils Nelson. Astrid Björklund, gift Lindman och Ellen Söderqvist, gift Sten arbetade i affären som biträden. Ellen var fram till mars 1940 förlovad med Astrids bror Arvid Björklund, som stupade i Säkkijärvi i Karelen.
Astrid Björklund på Storbron. Nere till vänster syns Verkforsens kraftverk och uppe till höger ”Kårk-Viktor” Eklunds gård i Westeras korsningen.
Elin Nygren från Lappfjärd tillsammans med sin blivande man Alvar Björklund.
Björklunds lastbil på väg nedför Sebbasbackan utanför Sigrids café
Det här huset på Lillsjövägen byggde Astrid och Lars Granér i mitten av 50-talet. Under byggnadstiden bodde de i en gammal gård på granntomten, som de fick använda medan ägaren Birger Grönroos vistades i Sverige.
Förr i världen lekte alla pojkar indianer och cowboys.
På kistan Astrid och Lars Granér tillsammans med Ing-Britts son, som tydligen har fått en bil i julklapp.
Elin Björklund med Stefan i famnen och svägerskan Astrid Granér med Winn. I mitten sitter Astrids man Lars Granér.
Elin i folkdräkt i famnen på Alvar Björklund, som sin tur sitter på lastbilens fotsteg.
Elin och Alvar Björklund bredvid ett äppelträd i trädgården.
Tvillingpojkarna tillsammans med storebror vid den stora stenen i Hagan bakom uthusen. Notera den lilla björken som har rotat sig i en spricka och se sedan på följande foto.
Den lilla björken i storstenen i hagen bakom Björklunds uthus, har visat att naturen kan vara både envis och stark. Fotot från början av 2010-talet.
Den 24 mars 1946 på påsken gifte sig Alvar Björklund med Elin Nygren från Lappfjärd. Snödrivorna var höga och den hårda vinden river i Elins brudslöja.
Astrid Granér på brotrappan till Lillsjö-Mattasinas gård, där de bodde i mitten av 50-talet medan de byggde ett nytt hem i närheten.
Man kunde nästan tro att Alvar Lindman från Tjöck tränar på vad han skall säga åt ”Lid-Viktor”, när han skall be om dottern Astrids hand. Eller kanske han tänker be om ett lån från Dagsmark Andelskassa, som den kommande svärfadern ”Lid-Viktor” sköter om?
”Lid-Winn” Björklund provsitter motorcykeln och ”Mejar-Lasse” provsitter kofångaren.
Astrid Björklunds första man Alvar Lindman från Tjöck (27.11.1915 – 12.5.1941) var son till Johan Lindman (1890-1925) och Aina Granlund (f. 1891).
I september 1940 gifte sig Astrid Björklund med Alvar Lindman från Tjöck. Äktenskapet blev kort, eftersom Alvar avled redan följande år.
Elin Björklunds föräldrar Ida (f.Rosenlund 1899-1986) och Frans Nygren (1887-1958) från Lappfjärd.
Förr i världen var det alltid så mycket snö att genom att trampa ner den översta taggtråden, så kunde Stefan och Winn enkelt ta sig över med skidor. Månne det är Westaras smedjan som syns till vänster?
Mamma Elin med barnen Stefan, Winn, Sonya och Carola.
Skidåkning var en viktig sport för barnen där Björklunds. Storebror Winn vann flera lopp, vilket fick lillebror Stefan att utbrista: ”Winn vånn vann”!