100-års jubileet, artikel ur Sändebudet.

Sändebudet om bönehuset 100 år