Johannes Sjöblads nekrolog

Syd-Österbotten torsdagen den 19.1.1956:

I måndags på morgonen avled i Vasa f.d. föreståndaren för Evangeliska folkhögskolan Johannes Sjöblad.

Johannes Sjöblad var född i Lappträsk 1879. Efter avslutad skolgång arbetade han först någon tid som målarlärling och åren 1899-1900 genomgick han centralskolan för konstflit i Helsingfors. Senare drogs han dock till lärarbanan och vann inträde vid Nykarleby seminarium, varifrån han dimitterades 1906. Under sina första år som lärare studerade han ivrigt vidare och tog vitsord i pedagogik, konsthistoria, nordisk filologi samt dogmatik och etik vid Helsingfors universitet. Åren 1906 – 1928 hade han tjänst vid olika folkskolor, bland annat i Malax, Korsnäs och i Dagsmark.

Uppvuxen i ett evangeliskt påverkat hem, intresserade sig Johannes Sjöblad tidigt för kristligt ungdomsarbete och predikoverksamhet. År 1910 erhöll han av domkapitlet den så kallade ”venia concionandi”, det vill säga rätt att tala i kyrkorna.

Då folkhögskolan år 1926 inledde sin verksamhet i Dagsmark var den under de två första åren inrymd i Dagsmarks bönehus. Johannes Sjöblad blev då dess första föreståndare. Det var också han som bar den största bördan under skolans första tid och lotsade den fram till dess nuvarande position. När han år 1952 avgick med pension från föreståndarbefattningen kunde han också blicka tillbaka på en 46-årig lärarverksamhet, varav 26 som föreståndare för folkhögskolan, ett gott resultat av sitt arbete.

Under de senaste åren ägnade sig Johannes Sjöblad främst åt sina konst- och kyrkohistoriska intressen. Johannes var gift med Hanna (1893-1965) från Malax. Närmast sörjande är maka, en son och två döttrar.