Eskil Stens gård på Korsbäckvägen 542

Eskil och Ingas gård är byggd i början av 40-talet, den såldes år 2012 och den används i dag som åretrunt bostad. Gården fotograferad från landsvägen i augusti 2019.

Sammanställt av Lasse Backlund i augusti 2019, med hjälp av Margareta Kartano.

Den här gården byggdes av bonden Eskil Sten (1917-2009) i början av 1940-talet. Eskil var son till Viktor Sten (1880-1974) som var född Korsbäck i Stenlunds gamla gård och till Amanda (f. Rosenback 1888-1959) som var född på Rosenback i Dagsmark, väster om folkskolan. Eskil var född i granngården på Korsbäckvägen 534 och han blev 1939 inkallad i krigstjänst och i vinterkrigets slutskede blev han sårad av en kula i armen. Han blev då klassad som krigsinvalid och blev inte inkallad då fortsättningskriget bröt ut.

Eskil Sten förlovade sig med Inga Klemets, som var dotter till Erik Anders och Alvina Klemets och alltså syster till ”Dagsmark fyra” Åke Klemets.

I början av 1940-talet byggde han denna gård och år 1943 gifte han sig med Inga Klemets, som var dotter till Erik Anders och Alvina Klemets, eller Bränn och som bodde öster om folkskolan i Dagsmark.

I början av 1940-talet övertog han halva hemmanet efter sin far Viktor Sten, medan brodern Elis tog över den andra halvan. Hemmanet kallades Stendahl och markerna på lite mer än 10 ha fanns i närheten av hemmet och i Långmarken. Sedan köpte Eskil mera mark, bland annat fem tillandningar på Långängen i Lillsjö, som tillsammans fick namnet Liljebacken och ett skogsskifte Blomberg på Dragåsen.

Eskil och Inga Sten fick tre döttrar men endast två levde till vuxen ålder:

-Renita Margareta, född 1949, gift år 1974 med Ossi Kartano (1941-2017) från Rantasalmi i Södra Savolax. Bosatta i Korsbäck. Barnlösa.

Majvor Elisabeth, född 1956, gift år 1977 med Gösta Gullans från Stangbränn i Tjöck. Majvor utbildade sig till närvårdare och har arbetat inom äldreomsorgen. Hon och Gösta är sedan flera år tillbaka bosatta på Åland och har två vuxna barn.

Margareta och Ossi Kartano tar över

Den äldre dottern Margareta hade i slutet av 1960-talet farit till Sverige och det var där hon träffade Ossi, som hade bott där i 7-8 år. Det var på färjan över till Stockholm, som Ossi hörde svenska första gången men efter en tid lärde han sig språket och efter flytten till Finland talade han flytande svenska.

Då Margareta och Ossi i mitten av 1970-talet återvände till Finland, så bodde de på flera ställen. Några år bodde de i Kristinestad men sedan byggde de en ny gård åt sig år 1979 på Långängsvägen. Eskil och Inga Sten fortsatte att bo i den gamla gården så länge de levde. Eskil bodde de två sista åren i livet på vårdhem, så hans gård stod tom i flera år.

År 1977, den 1 februari övertog Margareta och hennes man Ossi Kartano hemmanet efter Eskil och Inga. Margareta och Ossi satsade på potatisodling och byggde en potatiskällare bredvid det nya hemmet. Odlingarna på ca 14 ha låg nära hemmet, i Långmarken, i Kalvliden och på Långängen.  Margareta arbetade hela tiden inom barndagvården men också på hemmanet. Ossi som var duktig hantverkare brukade bland annat fixa och tapetsera åt folk. Han var också en vanlig syn som torghandlare i Kristinestad.

År 2006 sålde Margareta och Ossi markerna åt finska staten, som sedan sålde ut markerna åt aktiva bönder i Korsbäck. Skogen på Dragåsen och i Kalvliden såldes år 2018 åt en privat person. Det var först år 2012 som Eskil och Ingas gård såldes åt utomstående från annan ort och den användes en tid som bostad.

Foton.

Eskil Sten fyllde 70 år den 14 januari 1987 och här sitter han tillsammans med hustrun Inga.
Flygfoto från år 1998. Byggnaden till vänster är Folkes potatiskällare och längst bort syns rian som Eskil och hans bror Elis ägde i bolag. I tiderna var ju Korsbäck den absolut största produceraren av jordgubbar och där fanns många stora odlingar. Området mellan landsvägen och gården var för några årtionden tillbaka ett enda stort jordgubbsland.
Eskil och Ingas gård enligt konstnären Rosblom.
Gården fotograferad från landsvägen i augusti 2019.
Ida Korsbäck till vänster hjälper Viktor Sten och barnbarnet Majvor med morötterna runt 1960.
Tröskningstalko i Kalvliden. Längst till höger står Eskil Sten med döttrarna Margareta och Majvor och till vänster står Gunbert Hammarberg.
Potatisupptagningen krävde mycket folk när allt gjordes för hand. Från vänster Irma och Regina Bergström, hon i mitten kan vara Gunnel Rönnlund från Lillsjö, som gifte sig Hans Stenlund, Följande är Fageli Berg från Norrviken och längst till höger är Ida Korsbäck.
Flickorna gömmer sig i gräset framför Karl Lillkull t.v och Yngve Söderqvist.Från vänster sitter  Elvi Långfors, Mildrid Forslin, Inga Klemets och Evy Forslin. Huset i bakgrunden är Sigrids café nedanför Sebasbackan.
Inga Klemets på en snöskulptur på skolgården.
Möjligtvis lottor i vinterkläder. Femte från höger är Inga Klemets.
Ellen Söderqvist och Inga Klemets, som på 1940-talet gifte sig till Korsbäck, här sittande på skoltrappan.
Margareta och Majvor Sten från Korsbäck hälsar på hos mormor Alvina Klemets i Dagsmark i början av 1960-talet.
Eskil Stens gård fotograferad från vägen. Bastun syns till höger.
Viktor Sten på promenad med barnbarnet Majvor.
Troligtvis fyller Viktor Sten år, eftersom alla barnen har kommit på besök. Till vänster i gungan Gerda Ahlberg och till höger Elin Sjöholm. Bakom står Elis och Eskil Sten.
Eskil Sten ser stolt ut, när han visar upp sin bil som är Östtysklands stolthet, alltså en Trabant. Möjligtvis var resten av familjen inte lika stolta.
Mellan åren 1957 till 1991 tillverkades i Östtyskland över 3 miljoner bilar av märket Trabant och en av dessa hamnade ”opp i Tresk där Stenas Eskilas”. Det fanns troligen flera bilar av detta märke i Dagsmark men särskilt många var det nog inte.
Anne Bergström t.v. leker i ”leikuse”, alltså i lekstugan med Majvor Sten.
Eskil och Inga Stens dotter Margareta, född 1949.
Här sitter ”Brännin” själv, alltså Inga Stens pappa Erik Anders Klemets tillsammans med hustrun Alvina, framför lillstugan där de bodde på gamla dar.
Inga Klemets utanför hemgården midsommaren 1940. Tre år senare skulle hon gifta sig med Eskil Sten från Korsbäck.
Klemets gård i centrala Dagsmark, som var Inga Stens barndomshem. Till höger syns boklånestationen som finns i daghemsbyggnaden och skolbyggnaden finns precis till höger utanför bild.
Ossi och Margareta Kartano på Gammaldags torgdag i Kristinestad.
Margareta Sten vid minnesmärket över de stupade i våra krig på folkhögskolans gårdsplan år 1965.
Sex flickor hösten 1932. Från vänster Inga Klemets (gift Sten), Vera Norén (gift Klockars), Elin Rosenback, Aina Norén, Elin Storkull (gift Jeppsson) och Anni Wahlbäck.
Krassen växte vackert runt farstukvisten hemma hos Eskil och Inga.
Inga Stens föräldrars lillstuga i centrala Dagsmark. Efter att landsvägen drogs snett över åkrarna ner mot bron, så hamnade Klemets Erik Anders lillstuga närmare vägen. I bakgrunden syns den gård som Ruben och Benita Ånås byggde i början på 1970-talet. Båda gårdarna på bilden är obebodda i dag.
Folke Sten, Eskil Sten och Ossi Kartano med julglöggen på bordet.
Under en kort tid på 1970-talet bodde Margareta och Ossi i Nyslott. Ossi som var händig arbetade bland annat med kulisserna vid Operan i Olofsborg. Då Trollflöjten spelades så hade Ossi varit med i kulissbygget och fick då ta Margareta med och se hela tillställningen. ”Den var bra” sade hon efteråt.
Ossi Kartano sätter in de nyfångade abborrarna i rökugnen. Han var ingen storfiskare men brukade nog fiska lite under somrarna när de bodde i husvagn i Kangasjärvi i Storå.
Potatisen lagrades i så kallade kubikslådor, som brukade rymma mer än 500 kg. Ossi Kartano på trucken.
Eskil myser när han ser att skörden ser ut att bli bra. Svärsonen Ossi i traktorn uppe i Kalvliden år 1987.
Eskil Sten och Margareta Kartano på tröskan då den tidiga potatis skall tas upp.
Inga och Eskil Sten på besök hos dottern på Långängsvägen.
Nog ser det gemytligt ut där Ossi Kartano sitter med sin svärfar Eskil på kaffepaus under potatisupptagningen, där varsinn David Brown var i användning.
FM på skidor ordnades på Bötombergen 1987 och Ossi Kartano var med och hjälpte till. Här är han illa trängd av Aatu Ylikoski och tävlingsmaskoten.
Inga Sten på 1990-talet.
Förväntningarna är stora när julklapparna öppnas.
Julgranen i fönstret, Sydins julkorsord på bordet och en ny färggrann bandspelare är säkra tecken på att det är jul.
Kristinestads Tidnings redaktör råkade på Margaretha och Ossi Kartano då de tog upp tidig potatis i juli 1990. Enligt texten togs potatisen upp med en ”sättröska”, vad nu det sedan kan vara för maskin.
Korsbäck UF brukade ordna temadagar där de förevisade olika arbeten ”från förr i vääden”. Närmast kameran står Eskil Sten och till vänster står Elsa Rönnlund tillsammans med dottern Gunnel Stenlund och tittar på de tegelstenar som har tillverkats.