Åsinas-Viktoras eller Rosengårds på Åbackvägen 14.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Ingmar Rosengård. Uppdaterats i mars 2017. Ingmar har också skrivit en byralla, som du hittar om du klickar HÄR!

Gården fotograferad från sydost.
Gården fotograferad från sydost.

Den här gården, som först användes som sytningsstuga byggdes första gången i slutet på 1800-talet troligtvis av före detta bonden Henrik Rosenback (1841-1926) som kallades för ”Åsinas Hindrik” och den stod då i Likvagnsjäälon, nära den bondgård som sedan skulle bli ungdomsföreningens hus Majbo. Henrik var gift med Johan Rosenbacks, alltså Sebbins dotter Maria Sofia (1842-1920) och deras tre söner Viktor, Erland och Valentin bodde med sina familjer i var sin bondgård, också i Likvagnsjäälon. Henriks gård stod med gaveln mot vägen medan sönernas vände långsidorna till.

I samband med storskiftet 1900-1912 blev sönernas gårdar flyttade upp till Åbackan medan fadern Henrik år 1912 flyttade sin sytningsstuga till det ställe där ”Lillkårk” Axel Forslins hemgård hade stått, precis bredvid Långkvistas stora bondgård. I samband med flytten byggdes gården högre med ett par stockvarv och fick ett helt nytt tak.

Möjligtvis flyttade också yngsta dottern Amanda med till det nya stället. Amanda hade år 1908 gift sig med Karl Henrik Björklund, som var bror till ”Lid Viktor” Björklund och halvbror till ”Antas Otto” Björklund. År 1909 hade Karl Henrik rest till Amerika och han återvände inte, utan dog där 1917. Den unga och barnlösa änkan Amanda gifte år 1919 om sig med närmaste grannen, änklingen Viktor Långkvist (1880-1953) och samma år fick de sonen Gunnar.

Åsinas Hindrik dog år 1926 och sytningsstugan bredvid Långkvistas stod då tom några år tills sonen Viktor Rosenback, som alltså kallades ”Åsinas Viktor” år 1931 sålde sin gård och hemman på Åbackan åt Anselm och Ines Viklund, och han flyttade då ner till byin.

Det var alltså runt 1931 som Viktor August Rosenback (1867-1951) och Edla Maria (f. Båsk 1869-1941) flyttade till Viktors pappas sytningsstuga. Viktor och Edla Maria hade inga vuxna barn.

Viktor som kallades för Åsinas Viktor var son till Johan Henrik Rosenback (1841-1926) och Maria ”Maja” Sofia (f. Rosenback 1842-1920 och hon var dotter till ”Sebbin” Johan Finne, senare Rosenback).

-hans hustru Edla Maria var enda dotter till Johan Henrik Johansson Båsk. Johan Henrik var född i juli 1841och år 1864 gifte han sig med Anna Greta Henriksdotter Finne eller Strömberg (1843-1887). Han for till Amerika år 1868 och försvann där, vilket ledde till att han dödförklarades på tinget i Lappfjärd år 1940. Deras enda barn Edla Maria föddes år 1869 och år 1889 gifte hon sig med ”Åsinas” Viktor Rosenback.

Viktor och Edla Rosenback fick 2 barn som båda hette Frans men de dog unga år.

Åsinas Viktor Rosenback var bror bland annat till:

Vendla Maria (1871-1913) som i sitt första äktenskap med Erland Lillkull fick dottern Hulda (1898-1984), som kallades för ”Skol Hulda” och var lärarinna i Perus under en lång tid. I sitt andra äktenskap var Vendla Maria gift med Karl Viktor Lindell och fick barnen Artur (1904-1952) som gifte sig med Hulda Lillsjö och till Valter (1905-1972) som gifte sig med Jenny Sundblom.

Erland (1877-1948) bonde som gifte sig med Fina Lillvik (1876-1958) på Åbackvägen 282. Fick 2 barn som båda dog unga. Nils och Helvi Klemets övertog lillstugan efter Erland och Fina. (Vill du läsa mera om Erland och Fina, klicka här!)

Valentin (1881-1952) bonde som gifte sig med ”Skomakas” Selma Rosenlund (1889-1978) och fick barnen Selim (1911-1945) som 1939 gifte sig med ”Ottoas”- Elin Hosioja, fröken Elin Rosenback (1913-1998) och Eskil (1917- 2001) som 1944 gifte sig med änkan Ines Viklund, f. Forslin.

Amanda (1884-1933) bondehustru och änka efter Karl Henrik Björklund, som dog i Amerika 1917. Amanda gifte år 1919 om sig med änklingen Viktor Långkvist (1880-1953) och med honom fick sonen Gunnar (1919-1961).  Viktor hade tidigare varit gift med Maria Adelina Rosenback (1874-1918) och med henne hade dottern Hulda (f. 1901 men dog endast en dag gammal).

Så här såg Åsinas-Viktors gård ut i slutet på 1930-talet. I grinden står Viktors hustru Edla Maria (1869-1941) och ser på fröken Elin Rosenback är på väg ner mot Åbackvägen med hästen. Foto: Artur Lövholm.
Så här såg Åsinas Viktors gård ut i slutet på 1930-talet. I grinden längre bort står Viktors hustru Edla Maria (1869-1941) och ser på fröken Elin Rosenback, som är på väg ner mot Åbackvägen med hästen. Långkvists fähus i tegel syns till höger. Foto: Artur Lövholm.

Åsinas Viktor som bodde i denna gård blev änkling 1941 och bodde ensam här fram till sin död 1951. Men ändå inte riktigt ensam för någon gång efter kriget flyttade brorsdottern fröken Elin Rosenback hit och skötte om farbrodern. Elin (1913-1998) var dotter till Viktors bror Valentin och hon kunde efter Viktors död överta gården.

Så här såg huset ut 1952 då fröken Elin Rosenback bodde i sin farbrors gård.
Så här såg huset ut 1952 då fröken Elin Rosenback bodde i sin farbrors gård.

Sommaren 1954 sålde Elin denna gård åt Algot och Margit Rosengård och de flyttade hit till hösten då skolorna började. Fröken Elin Rosenback började då bygga en ny gård åt sig i närheten närmare Åbackvägen.

Så här såg fröken Elin Rosenbacks hus ut år 1957, fotograferat från söder.
Så här såg fröken Elin Rosenbacks hus ut år 1957, fotograferat från söder.
Den nuvarande ägaren till Elin Rosenbacks hus har byggt ut och renoverat den, så att den år 2005 såg ut så här.
Den föregående ägaren till Elin Rosenbacks hus har byggt ut och renoverat den, så att den år 2005 såg ut så här. Den nuvarande ägaren har fortsatt renoveringen.

Det var alltså hösten 1954 som Algot Rosengård (1921-2008) och hans hustru Margit (f. Blomster i Pernå 1913-1985) flyttade hit med de två pojkarna. De flyttade hit från Rajamäkis eller Enbergs gård i Klemetsändan där de bott sedan 1950. Före det så bodde de en kort tid i Krook-lillstugan och i Forslins lillstuga på Åbackvägen.

Algot Rosengård var son till handlaren Erik Anders Rosengård (1887-1950) och dennes tredje hustru Alvina (f. Klemets 1894-1979). Sommaren 1946 gifte han sig med Margit Blomster som var hemma från Pernå i östra Nyland. År 1962 skildes sig Algot och Margit och han flyttade till Kristinestad och gifte om sig där.

Efter det bodde Margit ensam i gården tillsammans med sina två söner, som dock flyttade bort i vuxen ålder.

Efter Margits död flyttade en av sönerna hem tillbaka från Sverige och renoverade gården. Den gamla farstun revs och huset byggdes i med en vinkel mot skogen och med en ny farstukvist. Delar av kallvinden gjordes också om till varma utrymmen. Ett nytt uthus med garage byggdes också bakom det gamla, som då revs bort.

Margit var som en mor för skolbarnen.
Margit var som en mor för skolbarnen.
Margit Rosengård arbetade under flera år som köksa på folkskolan i Dagsmark.
Margit Rosengård arbetade under flera år som köksa på folkskolan i Dagsmark.
Rosengårds hus ligger vackert inbäddat i grönskan. I bakgrunden till vänster syns Dagsmark Ungdomsförenings uthusbyggnad som uppfördes 2003.
Rosengårds hus ligger vackert inbäddat i grönskan. I bakgrunden till vänster syns Dagsmark ungdomsförenings uthusbyggnad som uppfördes år 2003.

Ingmars foton.

Ingmar Rosengård har länge varit en aktiv fotograf och han har förstått att göra det, som vi alla borde göra, nämligen fotografera vår omgivning. Den förändras hela tiden, det ser vi bra på fotografierna här under.

Fotografen Ingmar Rosengård i början på 1970-talet.
Fotografen Ingmar Rosengård i början på 1970-talet.
Endast de tuffare pojkarna vågade hoppa i Vikings hoppbacke på Åbackan.
Endast de tuffare pojkarna vågade hoppa i Vikings hoppbacke på Åbackan.
Foto taget från taket på gamla lokalen mot Åbackan.
Foto taget från taket på gamla lokalen mot Åbackan.
Rosengård Erik Anders gård på Brobackan som revs i början på 70-talet.
Rosengård Erik Anders gård på Brobackan som revs i början på 70-talet.
Gamla lokalen fotograferad från öster.
Gamla lokalen fotograferad från öster.
Landsvägen mot Palon, fotograferad från Granlundas Alvaras österut.
Landsvägen mot Palon, fotograferad från Granlundas Alvaras österut.
Kyrkan i Lappfjärd fotograferad från Åsändan.
Kyrkan i Lappfjärd fotograferad från Åsändan.
Dammen i Klemetsforsen fotograferad från Klemets-bron. År 1972.
Dammen i Klemetsforsen fotograferad från Klemets-bron. År 1972.
Kias-Erlands och Idas gård i Kias-kroken. I bakgrunden Toivonens hus byggt år 1970.
Kias-Erlands och Idas gård i Kias-kroken. I bakgrunden Toivonens hus byggt år 1970.
Ishockeyspelare på Lillån år 1965. Fotograferat från Lillbron.
Ishockeyspelare på Lillån år 1965. Fotograferat från Lillbron.
Ingmar Rosengårds hus år 1963. Foto från öster.
Ingmar Rosengårds hus år 1963. Foto från öster.
Vy från Byåsen år 1972. Mitt i bild den gamla lokalen och t.h. Bagar-Annas gård.
Vy från Byåsen år 1972. Mitt i bild den gamla lokalen och t.h. Bagar-Annas gård.
Dagsmark centrum år 1969, foto från stugtaket.
Dagsmark centrum år 1969, foto från stugtaket.
Dagsmark centrum år 1970, foto från väster.
Dagsmark centrum år 1970, foto från väster.
Så här såg Storbron ut år 1983 från nordost före den revs. Här ser vi hur isklyvaren hade förstärkts med betong några år innan.
Så här såg Storbron ut år 1983 från nordost före den revs. Här ser vi hur isklyvaren hade förstärkts med betong några år innan.
Här Storabron fotograferad 1983 västerifrån just före den revs.
Här Storabron fotograferad 1983 västerifrån just före den revs.
Käringkåsk-Samuel och hans mannar hade gjort ett bra jobb med stenarna på 1850-talet då bron byggdes.
Käringkåsk-Samuel och hans mannar hade gjort ett bra jobb med stenarna på 1850-talet då bron byggdes.
Längst fram Elin Rosenbacks gård och längre bak mejeriet, Nelson butik och Anderssons gård nära bron. Foto från lokaltaket 1972.
Längst fram Elin Rosenbacks gård och längre bak mejeriet, Nelsons butik och Anderssons gård nära Storbron. Foto från lokaltaket 1972.
Dagsmark Centrum fotograferat från lokaltaket år 1972, året efter att sparbankshuset förstördes i en brand.
Dagsmark Centrum fotograferat från lokaltaket år 1972, året efter att sparbankshuset förstördes i en brand.
Dagsmark Centrum fotograferat 1974 då ett egnahemshus byggts ovanpå grunden till det nedbrunna sparbankshuset.
Dagsmark Centrum fotograferat 1974 då ett egnahemshus byggts ovanpå grunden till det nedbrunna sparbankshuset.
Foto från lokaltaket mot Åbackan år 1972. Längs fram Rosengårds hus och t.v. Rönnlunds.
Foto från lokaltaket mot Åbackan år 1972. Längs fram Rosengårds hus och t.v. Rönnlunds.
Sebbas-backan fotad år 1983. Mitt i bild Björklund Alvars gård, t.h. Dahlroos gamla gård och i vänstra kanten skymtar Frans Agnäs lillstuga.
Sebbas-backan fotad år 1983. Mitt i bild Björklund Alvars gård, t.h. Dahlroos gamla gård och i vänstra kanten skymtar Frans Agnäs lillstuga.
Landsvägen från Sebbas-backan söderut år 1983. Taket t.v. är på Kurt Backlunds gård och stenfoten som syns mitt i bild hörde till Noréns affärshus.
Landsvägen från Sebbas-backan söderut år 1983. Taket t.v. är på Kurt Backlunds gård och stenfoten som syns mitt i bild hörde till Noréns affärshus.
Kias-kroken år 1983. Bagar-Harald Lillsjö byggde huset t.h. i början på 30-talet men sålde det 1939 åt Erik Anders Broberg.
Kias-kroken år 1983. Bagar-Harald Lillsjö byggde huset t.h. i början på 30-talet men sålde det 1939 åt Erik Anders Broberg.
Landsvägen fotad utanför Vikfors gård mot Klemetsändan år 1983. T.v. Holger Hammarbergs hus.
Landsvägen fotad utanför Vikfors gård mot Klemetsändan år 1983. T.v. Holger Hammarbergs hus.
Vid Lindells fanns en tvär krök på landsvägen. Året är 1983, t.v. Heiniös hus och t.h skymtar Grans Lennarts hus.
Vid Lindells fanns en tvär krök på landsvägen. Året är 1983, t.v. Heiniös hus och t.h skymtar Grans Lennarts hus.
Landsvägen utanför "Mattas-Lennatas" eller "Andersas" som det hette förr. T.h. Artur Lövholms gård och mitt i bild syns Kangas Velis hus. Foto 1983.
Landsvägen utanför ”Mattas-Lennatas” eller ”Andersas” som det hette förr. T.h. Artur Lövholms gård och mitt i bild syns Kangas Velis hus. Foto 1983.
Storbron fotad från Bötomkorsningen. Det gula huset tillhörde Birger Björklund, följande är Ålgars gård och längst t.h. skymtar Andelshandels lagerbyggnad. Foto 1974.
Storbron fotad från Bötomkorsningen. Det gula huset tillhörde Birger Björklund, följande är Ålgars gård och längst t.h. skymtar Andelshandels lagerbyggnad. Foto 1974.
Reservbron som användes under tiden som den nya bron över Lappfjärds å byggdes. Foto från år 1983.
Reservbron som användes under tiden som den nya bron över Lappfjärds å byggdes. Foto från år 1984.
Blommor i gaveln hemma hos Ingmar. I bakgrunden servicestationen byggd 1965.
Blommor i gaveln hemma hos Ingmar. I bakgrunden servicestationen byggd 1965.