Forslins eller Lillkårks gård på Åbackvägen 158

Här Forslin gård som ligger riktigt nära Åbackvägen. Fotot från 2003.
Forslins gård på Hummelgård lägenhet ligger nära Åbackvägen, på adressen 158. Den här gården med tillhörande lillstuga och uthus stod tidigare nere i byn vid Lillkårktå bredvid Långkvistas men blev vid storskiftet ca 1905 flyttad till sin nuvarande plats på det ställe, som då kallades Leirbackan. Någon tid efter flytten byggdes gården till med ett par rum i den norra ändan. Fotot från 2003.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Mildrid Klåvus, Heddy Gröndahl och Aarno Pullola. Uppdatering gjord i mars 2017.

På storskifteskartan så syns det var Forslins gård stod nere i byn före den flyttades upp till Åbackan. Den stod nära där familjen Rosengård bor i dag.
På storskifteskartan så syns det var Forslins gård stod nere i byn före den flyttades upp till Åbackan. Den stod nära där familjen Rosengård bor i dag.

Ägare vid tiden för storskiftet var bonden ”Lillkårk Josip” alltså Josef Henrik Lång (1844-1921) och Anna Kajsa (f. Yrjäns i Påskmark 1846-1928).  Josef Henrik Lång var son till Karl Gustav Lång (1816-1899) och till Anna Kajsa Klemets (1822-1910) från Klemetsändan. Anna Kajsa var dotter till mjölnaren på Klemets kvarn, Anders Larsson Klemets (1794-1834). Josef och Anna Kajsa hade förvärvat hemmanet av Josefs föräldrar i oktober 1874.

I juni 1910 sålde Josef och Anna Kajsa Lång hela hemmanet på 5/96 mtl åt sonen Axel och hans hustru Selma Lång mot livstids sytning. Därtill skulle köparen Axel erlägga utlösen 1 300 mark åt brodern Erland Grönroos och 500 mark åt systern Maria Backlund. På samma gång flyttade Josef och Anna Kajsa in i lillstugan medan sonen Axel (f. Lång år 1885, d. 1956) och hans hustru ”Kajsas Selma” Josefina Henriksdotter Klemets (1891-1937) övertog huvudbyggnaden.

Axel Lång, senare Forslin, som kallades ”Lillkårk Axel” var bror till ”Andersas Ääland”, alltså  Erland Grönroos i Klemetsändan (1882-1963) och till Maria (1871-1948 senare gift med Josef Backlund på A-sidon).

Axels hustru Selma var dotter till ”Glas Kajs”, alltså Anna Kajsa Lillgäls (1864-1947) född på Glasbackan i Lappfjärd och hennes man Henrik Josefsson Klemets (1866-1896). De var torpare på Klemets hemman, som torde ha funnits på Sunnantillvägen, nära korsningen till Klemets bro. Anna Kajsa hade fått utlösen av sina syskon och med de pengarna köpte hennes man Henrik en biljett till Amerika. Men han dog kort efter ankomsten till Amerika, så nu stod änkan Glas Kajs där med sina två döttrar. År 1905 sålde hon gården åt ”Kvään Viktor” Viktor Guss, som var född där Holmbergas i Korsbäck men som en tid hade varit mjölnare på Klemets kvarn. Viktors son Josef flyttade sedan gården till den plats i Klemetsändan där släkten Guss fortfarande bor.

Glas Kajs bodde sedan under en tid med döttrarna Selma och Alvina i Klemetsändan i en gård som stod där Lindell Greta bor i dag. Selma gifte sig år 1909 med Axel Forslin och flyttade till Åbackan och Alvina gifte sig samma år med Erik Anders Klemets och flyttade till Bränninas bredvid folkskolan. År 1910 gifte Glas Kajs själv om sig med Carl Henrik Söderström från Lålby och de flyttade tillsammans med 2 av mannens barn till en gård som stod på Bygränden bredvid Stora bron.

På det här fotot från 1920 som Börje Viklund lånat ut sitter Axel Forslin i mitten med Mildrid (f. 1919) i famnen. Bredvid honom till höger sitter hans föräldrar ”Lillkårk-Josip” och Anna Kajsa. Stående från vänster Ellen (f. Grönroos 1906, gift med Yrjö Pullola (1907-1949), Ellen dog 1988. Hon var dotter till ”Andersas”-Erland Grönroos men bodde hos sin farmor och farfar i lillstugan hos Forslins). Bredvid Ellen står Axels dotter Ines (1912-1993), sedan Axels hustru Selma (1891-1937) . Den unga damen högst upp till höger var en tjänarinna hemma från Västervik i Ömossa och hennes pojkvän bredvid.
På det här fotot från 1920 som Börje Viklund lånat ut sitter Axel Forslin i mitten med Mildrid (f. 1919) i famnen. Bredvid honom till höger sitter hans föräldrar ”Lillkårk Josip” och Anna Kajsa. Stående från vänster Ellen (f. Grönroos 1906, gift med Yrjö Pullola (1907-1949), Ellen dog 1988. Hon var dotter till ”Andersas”-Erland Grönroos men bodde hos sin farmor och farfar i lillstugan hos Forslins). Bredvid Ellen står Axels dotter Ines (1912-1993), sedan Axels hustru Selma (1891-1937) . Den unga damen högst upp till höger var en tjänarinna hemma från Västervik i Ömossa och hennes pojkvän bredvid.
År 1909 gifte sig Axel Forslin med Selma Klemets, som var dotter till Glas-Kajs.
År 1909 gifte sig Axel Forslin med Selma Klemets, som var dotter till Glas-Kajs.

I juni 1910 köpte Axel och Selma Lång hemmanet på 5/96 mtl av Axels föräldrar mot att de skulle ge livstids sytning. De skulle också betala utlösen 1 300 mark åt Axels bror Erland och 500 mark åt systern Maria Backlund. De skulle också bestrida kostnaderna som hemmanet hade efter storskiftesregleringen. Axel och Selma Lång bytte i något skede släktnamnet först till Hummelgård och sedan till Forslin. Då Axels far Josef Lång dog år 1921 användes släktnamnet Hummelgård och då Axels mor dog år 1928 användes namnet Forslin.

Axel och Selma Forslin fick 4 barn:

Bertel (1910-1998) blev student 1931 i Kristinestad, fil.mag vid Åbo Akademi 1936. Åren 1937-43 var han teknisk ledare vid Nordfors vinfabrik, deltog i både vinterkriget och fortsättningskriget och från år 1946 till pensioneringen 1973 verkade han som lektor i matematik vid Åbo Navigationsskola. År 1937 gifte sig Bertel med Edith Alfhild Adolfsson (f. 1904 i Korpo, d. 1991, begravd i Korpo). Hon var dotter till lotsåldermannen Titus Gottfrid Adolfsson och Julia Alina Vilhelmina, f. Lindholm. De fick en dotter Gun (f. 1944, gift Herranen). Bertel har skrivit en intressant berättelse om hembyn Dagsmark, som du kan läsa genom att klicka HÄR!

Ines (1912-1993) först gift med Anselm Viklund som stupade i vinterkriget år 1940, senare omgift med Eskil Valentinsson Rosenback och bosatta i Sverige. Läs mera om Ines HÄR!

Mildrid (f.1919) gift med änklingen Emil Klåvus och bosatt i centrala Dagsmark. Läs mera om Mildrid HÄR!

Evy (1923-2016) gift med Elis Nygren från Lappfjärd. Hon hade under flera år handarbetsaffär i Kristinestad men bodde sedan under lång tid i Sverige.

Selma och Axel Forslin med yngsta dottern Evy mellan sig. Bakom står Ines, Bertel och Mildrid.
Selma och Axel Forslin med yngsta dottern Evy mellan sig. Bakom står Ines, Bertel och Mildrid.

Axel blev änkling redan år 1937 och efter Axels död år 1956 övertog barnbarnet Dick Viklund gården men efter en tid sålde Dick den vidare åt bonden ”Pala” Gunnar Hägglund (1916-1984) och Helmi (f. Myllyniemi år 1918).  Gunnar var son till ”Pala” Viktor Hägglund (1881-1948) och Adelina (f. Korsbäck år 1882, d. 1948) och de hade tidigare bott i Palon mittemot Granlunds.

I lillstugan till höger på bilden bodde ”Lillkårk-Josip” Josef Lång och Anna Kajsa. Här bodde också deras barnbarn Ellen som var dotter till Erland Grönroos och hans första hustru Adelina (1876-1908). Erland Grönroos var son till Josef och Anna Kajsa och han var bror till Axel Forslin och Maria Backlund.
I lillstugan till höger på bilden bodde ”Lillkårk-Josip” Josef Lång och Anna Kajsa. Här bodde också deras barnbarn Ellen som var dotter till Erland Grönroos och hans första hustru Adelina (1876-1908). Erland Grönroos var son till Josef och Anna Kajsa och han var bror till Axel Forslin och Maria Backlund. Mellan åren 1947 – 1950 så bodde Algot och Margit Rosengård i lillstugan, så möjligtvis är båda deras pojkar födda här.

Vill du läsa mera om Ellen Grönroos som föddes år 1906 i Klemetsändan och som växte upp i hos Forslins, så skall du klicka HÄR! 

Foton.

Här Axel Forslin.
Axel Forslin.
Axel Forslin till vänster på besök hemma hos kapten Nils Nelson och dennes son Ragnvald Nelson. Gården som syns till vänster är lillstugan som stod nära Åbackvägen.
Axel Forslin till vänster på besök hemma hos kapten Nils Nelson och dennes son Ragnvald Nelson. Gården som syns till vänster är lillstugan som stod nära Åbackvägen.
I gräset sitter Mildrid, senare Klåvus tillsammans med systern Evy, senare Nygren.
I gräset sitter Mildrid, senare Klåvus tillsammans med systern Evy, senare Nygren.
Mitt i bild syns torkrian med de höga skorstenarna. Genom dörren och sedan uppför en trappa bars säckarna med den tröskade säden för att torkas. När säden var torr bars säckarna till härbret som låg på andra sidan Åbackvägen, ungefär bakom fotografen. På andra sidan torkrian fanns bastun, som värmdes med samma ugn som användes då säden torkades. Den stora byggnaden till vänster är en ria och den mindre byggnaden till höger är Forslins smedja. Ungefär där den lutande ladan står byggde dottern Evy och hennes man Elis Nygren sitt hus. I bakgrunden längst till höger syns kapten Nelsons hus.
Mitt i bild syns torkrian med de höga skorstenarna. Genom dörren och sedan uppför en trappa bars säckarna med den tröskade säden för att torkas. När säden var torr bars säckarna till härbret som låg på andra sidan Åbackvägen, ungefär bakom fotografen. På andra sidan torkrian fanns bastun, som värmdes med samma ugn som användes då säden torkades. Den stora byggnaden till vänster är en ria och den mindre byggnaden till höger är Forslins smedja. Ungefär där den lutande ladan står byggde dottern Evy och hennes man Elis Nygren sitt hus. I bakgrunden längst till höger syns kapten Nelsons hus.
På fotot från 1937 från vänster Evy Nygren, Ines Rosenback med Dick i famnen, Anselm Wiklund, Alhild Forslin, Bertel Forslin och Axel Forslin.
På fotot från 1937 från vänster Evy Nygren, Ines Rosenback med Dick i famnen, Anselm Wiklund, Alfhild Forslin, Bertel Forslin och Axel Forslin.
Här 3 foton av Bertel i olika livsskeden, först som student från samskolan i Kristinestad, sedan fänrik i militären och till höger som pappa.
Här 3 foton av Bertel Forslin i olika livsskeden, först som student från samskolan i Kristinestad, sedan fänrik i militären och till höger som pappa.
Från vänster Bertel, Mildrid, Selma, Evy, Ines och Axel Forslin i trädgården.
Från vänster Bertel, Mildrid, Selma, Evy, Ines och Axel Forslin i trädgården.