Styrelsemedlemmar i Dagsmark Andelshandel.

Den första styrelsen som valdes 1908 bestod av bonden Erland Båsk som ordförande och skomakaren Karl Johan Lindell som viceordförande och bonden Josef Backlund som kassör. I styrelsen invaldes också bönderna Henrik Eriksson Klemets, Josef Josefsson Klemets, Viktor Eklund och Henrik Agnäs.

Dessa var alla närvarande vid styrelsemötena. På det första styrelsemötet fanns också följande experter med: Johan Santaniemi, Gustaf Storkull, Erik Anders Broberg, Oskar Granat, Viktor Rosenback, Josef Josefsson Båsk och Konstantin Vidberg.

År 1909 hade styrelsen nästan samma sammansättning: Erland Båsk, Karl Johan Lindell, Josef Backlund, Josef Josefsson Klemets, Viktor Eklund, Henrik Agnäs och i stället för Henrik Klemets valdes Erik Anders Broberg. Till suppleanter valdes Viktor Rosenback, Karl Blomkvist och Emil Klemets. Ordföranden skulle få 40 mark i årsarvode och kassören fick 85 mark.

År 1910 valdes Josef Lillkull i styrelsen istället för Broberg som farit till Amerika. De övriga var Erland Båsk, Josef Backlund, Henrik Björklund, Viktor Andersson Klemets, Viktor Eklund och Henrik Agnäs.

År 1911 byttes en del ut och valda blev ordförande Erik Anders Rosengård, medlemmar Karl Brännkull, Viktor Nyroos, kassören Henrik Agnäs, viceordförande Josef Lillkull, Henrik Björklund, Viktor Andersson Klemets. Suppleanter Josef Strömberg och Alfred Nordberg. Då Erik Anders Rosengård blev vald till föreståndare så blev Josef Lillkull ny ordförande.

År 1912 valdes i stort sett samma styrelse, suppleanter blev Josef Strömberg, Erik Anders Sundblom och Josef Andersson Storkull. Möjligtvis blev några personer utbytta i styrelsen, fast det inte omnämns i protokollboken för på styrelsemötena finns ofta med Niklas Nyström och Viktor Rönnqvist.

År 1913 utbyttes flera medlemmar i styrelsen och den ser ut att ha följande sammansättning: ordförande Josef Lillkull, Erik Anders Sundblom, Erik Anders Rosengren, Josef Strömberg, Viktor Nyroos, Viktor Andersson Klemets, Erland Grönroos och Niklas Nyström. Karl Brännkull blev inte omvald eftersom ”han avskedades för uraktlåtenhet att infinna sig vid styrelsemöten jemte andra olegenheter”.

År 1914 invaldes som nya i styrelsen Viktor Rosenlund, Viktor Rosenberg och Erland Rosenstedt eller Rosenback. De övriga torde ha varit ordförande Josef Lillkull, kassör Josef Strömberg, Erik Anders Rosengren och Viktor Eklund.

År 1915 var det vissa svårigheter att få ihop en styrelse men den torde ha fått följande sammansättning: ordförande Johan Lillkull, Erland Båsk, Erik Anders Broberg, Alfred Nordberg, Josef Strömberg, Viktor Rosenlund och Erik Anders Rosengren.

I november 1915 hölls ordinarie stämma på bönehuset. För år 1916 valdes ordförande Johan Lillkull, kassör Erland Båsk, Axel Hummelgård, senare Forslin, Josef Backlund, Erik Anders Broberg, Alfred Nordberg och Josef Nygård.

I oktober 1916 hölls stämma ”å ordinarie ställe” och som det senare skulle visa bli andelslagets sista. För följande år valdes Emil Båsk, Erik Johan Ekberg, Viktor Stenlund, Axel Hummelgård, Josef Backlund, Johan Lillkull och Erland Båsk.