Österbottens svenska församlingar.

Förteckning över församlingarna i Österbotten, införd i tidningen Folkwännen 2.8.1892:

Alla församlingar i södra Österbotten räknar sin uppkomst från tvenne församlingar, Mustasaari och Pedersöre. I alfabetisk ordning äro de svenska församlingarna följande:

Bergö, förut Vargö, bebott sedan 1495, kapell under Malax 1848. Skärgårdsförsamling.

Esse, bönhus 1700, kapell med egen präst 1736, pastorat 1865.

Gamlakarleby, skilt från Pedersöre 1467. Inom socknen anlades staden Gamlakarleby år 1620.

Jakobstad, uppkallad efter riksmarskalken Jakob de la Gardie, blev grundad 1652, egen kyrka 1691.

Jeppo, kapell under Munsala sedan 1867.

Kaskö, staden grundad 1785, egen kyrka 1798, hör till Närpes pastorat.

Korsnäs, bönhus från den katolska tiden, kapell omkring 1604, pastorat 1861.

Kronoby, eget pastorat sedan 1607.

Kvevlax, kapell 1691, kyrka 1692. pastorat 1864.

Larsmo, erhöll kyrka 1786.pastorat 1864. Skärgårdsförsamling.

Lappfjärd, kapell 1594, pastorat 1607.

Maxmo, kyrka 1706, pastorat 1872.

Malax, kyrka 1602, eget pastorat 1607.

Munsala, kyrka 1687, pastorat 1857.

Mustasaari, från medlet av 1200-talet.

Nedervetil, kapell under Gamlakarleby kyrka 1752.

Närpes, från början av 1300-talet.

Oravais, kapell 1676, pastorat 1859.

Petalax, kapell under Malax sedan 1834.

Pedersöre, från medlet av 1200-talet.

Purmo, kapell 1771,erhöll kyrka 1772, pastorat 1867.

Pörtom, kyrka 1696.pastorat 1859.

Replot, kyrka 1781, kapell 1840, pastorat 1872.

Sideby, kapell 1785, pastorat 1860.

Solf, erhöll egen kyrka 1626. kapell 1847, pastorat 1860.

Teerijärvi, kapell 1669, pastorat 1868.

Vasa anlades 1606. Efter branden 1852 blev staden flyttad till sitt nuvarande ställe och kallades Nikolajstad.

Vörå, pastorat från omkring 1500.

Övermark, egen kyrka 1858, pastorat 1871.