Fyrtiofem år i dag

Skrivet av Eva 14.12.2019:

Tack min käre make och älskade vän
till åren som i dag blir fyrtiofem
sen vi träffades på lokalen i Yttermark by,
en bekantskap som för mig var trevlig och ny.

Med dig är jag lycklig och känner mig trygg,
vi har levt våra liv som särk och rygg.
Först var det bara vi men nu är vi tolv
som på juldagen kommer att trampa på vårt golv.

I vardagslunken, det som kallas livet
man tar varandra och gemenskapen för givet.
Men ju äldre vi blir dess skörare är vår lycka,
att ha en vän vid sin sida som stöd och levnadskrycka.

Därför jag i dag skriver dessa ord till dig:
Tack kära Lasse, du är den bästa för mig!