Tidningsartiklar från år 1906.

Pellervotidningen 1.11.1906:

Tillslutningen till tröskvärkandelslagen. Dagsmarks tröskvärkandelslag har erhållit stor tillslutning. Å grundläggande mötet tecknades redan 97 andelar. Tillskottsplikten är 60; — per andel och det är således ingen svårighet att ställa borgen för skulden, trots att de redan inköpta maskinerna kostade hela 6,000 mk.

Den 3 april 1907 infördes Dagsmark maskinandelslag i handelsregistret och det kungjordes i Registreringstidningen på detta vis.
Den 3 april 1907 infördes Dagsmarks maskinandelslag i handelsregistret och det kungjordes i Registreringstidningen på detta vis.