Klemets Emils stuga på Dagsmarkvägen 368.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, uppdaterats senast i september 2019.

Klemets Emil och Elvinas gård fotograferad från norr i september 2019.

I den här vackra mormorsstugan i skogsbrynet ovanför Kias-kroken bodde i tiderna ”Lilltmås Emel”, alltså  Emil Klemets (1899-1975) och hans hustru Elvina (f. Mitts i Perus 1905-1965).  Huset byggdes någon gång på 1800-talet och har renoverats flera gånger, senast på 1990-talet. I fall det är svårt att veta var denna stuga finns, så kanske Skomakas Selmas förklaring hjälper: ”Å så gaar vi en beta åtär å så kååm vi ti Borg Oskaras å tå gaar vi åtär en beta å kåmbär ti Lillkork Klara´as såm bodd täär neer i handi måsan å så åtär en beta å tå va e Lilltmås Mina”.

Emil Klemets var son till Josef Klemets (1870-1966) och Vilhelmina som kallades för ”Lilltmås-Mina”  (f. Klemets 1862-1952). Emils far Josef for till Amerika år 1898 och hörde inte av sig, så han dödförklarades 1 januari 1966.

Hans hustru Elvina var dotter till Josef Henrik Mitts eller Storkull (1867-1915) och Maria Karolina (f.Rosenstedt 1865-1931, syster till Viktor Rosenstedt). Josef Klemets var son till ”Lill-Skräddarin” och bror till skräddaren Johannes Klemets, Hilma Alvina, g. Rosenback, Viktor Söderqvist, Erik-Johan Ekberg och Anna Sofia, g. Lillsjö.

Emil hade 2 systrar men endast Amanda (1896-1983)  levde till vuxen ålder. Hon gifte sig år 1947 med änklingen Erland Enlund och hon bodde sedan med honom på Mittsholmen i Lappfjärd. Emil och Elvinas dotter Ellen (f.1928, d. 2013) var gift med Ingmar Öman och bosatt i Kåtnäs i Närpes.

De nuvarande ägarna använder huset som fritidsbostad.

Foton.

Elvina Klemets med sin dotter Ellen år 1928 i Dagsmark.
T.v. Gustava Öman (f.1889 i Norrnäs-1977) vars son Ingvar år 1954 gifte sig med Elvina Klemets´ dotter Ellen. Elvina till höger på fotot från 1958.
Emil Klemets sitter på trappan till sin stuga med sin dotterdotter Sonja Öman (f.1954) år 1975.
”Lilltmås Emel och Elvinas” gård fotograferad från söder i september 2019.
Huset fotograferat från söder år 2003. Tomten som bara är 600 m2 stor bröts ut från Båsk hemmanet år 1932.