Åbergs gård på Lillsjövägen 375.

Sammanställt av Lasse Backlund i september 2020.

Anna Åbergs gård i Lillsjö fotograferad av folkskolläraren Nils Bergman. På gården fanns stall och fähus och nödiga uthus och på andra sidan vägen låg deras ria. Bakom knuten till höger skymtar Josef och Alma Dahlroos gård.

Den här gården i Lillsjö byggdes i början av 1900-talet av bondsonen Johan Lillsjö. Hans hemgård, som kallas Sigvaldas låg bakom denna gård på samma område.

Johan Lillsjö (1881-1951) var son till ”Lillsjö Hindrik”, alltså Henrik Johansson Lillsjö (1828-1916) och dennes andra hustru Edla Sofia (1857-1943). Johan, som kallades ”Lillsjö Jåhan” eller ”Jåss” var äldst i syskonskaran och han var bror till Viktor Hällfors, Amanda gift Lindblad, Vilhelmina gift Berglund, Josef Dahlroos och Karl Forslund. Efter Lillsjö Hindriks död år 1916 så skiftades hans hemman mellan de fyra sönerna och Johan Lillsjö fick lagfart på sin hemmansdel i september 1919, då han redan var gift.

I februari 1918 då Johan var 36 år gammal gifte han sig med Anna Sofia Hosioja (1870-1948) från Lillsjölidvägen på Bergåsen. Anna Sofia, som kallades ”Annsofi” var dotter till Isak Hosioja (1848-1924) och Anna Kajsa (f. Korsbäck 1849-1916). Någon gång på 1920-talet bytte Johan och Anna Sofia släktnamn till Åberg.

I november 1918 fick de dottern Elin Irene, som dog efter en månad. I december år 1920 fick de sedan dottern Anna, som levde till vuxen ålder. Några fler barn fick de inte och det är helt förståeligt att Johan och Anna Sofia var väldigt måna om dottern.

År 1943 gifte sig dottern Anna Adele med Alvar Hammarberg från Perus (1922-1988). Alvar var son till ”Motta Kalle”, alltså Karl Hammarberg (1889-1993) och Amanda (född Rosenback 1890-1949). Amanda var för övrigt född i Kvarnå och det var hennes barndomshem som förstördes i den stora branden år 1901, då två bondgårdar och många uthus brann ned. Efter branden flyttade hon med sin familj till Flakåsen i Perus och då Manda år 1919 gifte sig med ”Motta Kalle” så flyttade han dit som måg. Manda och hennes syster Ida kallades ”Blöötinas” och enligt Ida så skulle det namnet ha kommit från en pojke, som hade blöta strumpor och då började kallas Blöötin.  Långt senare såldes gården på Flakåsen åt muraren Alpo Koivuniemi.

I februari 1946 fick Anna och Alvar sonen Sven, som kallades ”Annaas Sven”. År 1947 skilde sig Anna och Alvar och efter det bodde Anna ensam med sonen Sven.

I januari 1948 sålde ”Jåhan och Annsofi” hela hemmanet åt dottern Anna för 200 000 mark plus livstids sytning. Den frånskilda Anna var sedan bonde på hemmanet, tills hon på äldre dar flyttade till pensionärsbostäderna i Lappfjärd, där hon bodde tills hon dog 1994.

Sven Åberg gifte sig 1968 med Karin Helena Svedström (f. i Närpes 1948) och de fick två barn och familjen bodde i Lappfjärd. År 1974 sålde Sven Åberg gården i Lillsjö för bortrivning åt Åke Lindblad som rev ner den. Av virket hyvlades det sedan byggnadsvirke åt dottern som år 1978 byggde en ny gård på Åbackvägen. I dag syns det knappt var gården hade stått i Lillsjö.. Själva hemmanet sålde Sven åt staten som sedan sålde det vidare åt Elgot Nygård från Korsbäck. Elgot i sin tur sålde hemmanet åt sin måg, som i sin tur sålde skogen åt en familj Norrvik och åkrarna åt en annan familj Norrvik.

Sven dog i Lappfjärd år 2016.

Efter fadern Henriks död 1916 så förvärvade Johan en fjärdedel av hans hemman och i september 1919 fick han och hustrun lagfart. Hemmanet fick namnet Åbärg 9:7 och bestod av 8 ha jordbruksmark och 32 ha skog och de blev då bönder i Lillsjö. Storskifteskartan är från början av 1900-talet.

Foton.

År 1943 gifte sig Anna Åberg med Alvar Hammarberg från Perus. Hon skilde sig redan 1947 och hon och deras son Sven återtog det gamla släktnamnet Åberg. Efter skilsmässan flyttade Alvar till Åland där han år 1952 gifte om sig och fick två barn där.
Sven Åberg med morfar Johan Åberg
Gården fotograferad av Marita Berglund i juni 1974.
Åbergs gård fotograferad av Marita Berglund i juni 1974.
I mitten Sven Åberg tillsammans med Solveig och Sixten Dahlroos utanför Josef och Almas gård på Lillsjövägen.
Sven Åberg till vänster med ”sparkarin” tillsammans med grannflickorna Solveig och Inger Dahlroos.
Anna Adele föddes 19 december 1920 i Lillsjö som enda barn till ”Jåhan och Annsofi” Lillsjö eller Åberg. Hon hade visserligen en storasyster, men hon dog endast en månad gammal.