Klåvus gård på Byåsvägen 2

Den här gården, som ligger mellan gamla Kärrvägen och den nyare Byåsvägen byggdes år 1949 av Emil Klåvus (1900-1983) och hans hustru Mildrid (1919-2024). Arkitekturen är speciell med det rundformiga vardagsrummet som vetter mot Dagsmarkvägen. På samma ställe hade det tidigare stått en bondgård, som var byggd i slutet av 1700-talet. Gården fotograferad från söder år 2003.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Mildrid Klåvus och Inga-Lill Sandström. Kompletterad flera gånger sedan dess.

Gamla gårdens historia.

Så här såg gården ut som Henrik och Mina Agnäs bodde i från slutet av 1800-talet fram till 1920-talet, då den övertogs av deras dotter Hulda som hade gift sig med Emil Klåvus från Lappfjärd.
Henrik och Mina Agnäs bodde i gården från början av 1900-talet fram till 1920-talet, då den övertogs av deras dotter Hulda som hade gift sig med Emil Klåvus från Lappfjärd.

Den gamla gården byggdes troligen på 1790-talet av bonden Erik Andersson Thomasfolk f. 1755 i Tjöck och hans hustru Anna Johansdotter Lillkull f. 1757. De hade gift sig 1783 och de övertog Henrik Mattsson Finnes hemman om 5/24 dels mantal i början av 1790-talet. Eftersom detta par byggde sitt hus norr om byns dåvarande centrum på Byåsen, så började gården kallas ”Åsinas”.

Gården övertogs sedan av sonen Johan Eriksson Finne (f. 1784) och sedan av Johans dotter Anna Kajsa (f. 1816) som var gift med Johan Fredrik Mickelsson Färm eller Häggblom. Denne Johan som sedan började kallas för “Måg Jåss” var född i Ömossa år 1818 men som mycket ung flyttade till Korsnäs. Han flyttade till Dagsmark då han gifte sig med Anna Kajsa.

Måg Jåss och Anna Kajsa fick åtminstone 2 barn. Sonen Viktor (f.1860) fick många barn och flyttade till Lappfjärd. De fick också dottern Maja Greta (f. 1851) som sedan gifte sig med ”Kaalas Hindrik” och blev mor bland annat till Maria “Koll Mari” Storkull.

(Vill du läsa mera om Måg Jåss och hans familj, så klicka här! Vill du läsa mera om Koll-Mari, så klicka här, så kommer du till historiken om Storkulls gård.)

Vid storskiftet 1900-1912 blev denna gård överlåten åt “Eljasas” Viktor Rosenback, som då bodde på andra sidan landsvägen. “Eljasas Viktor” var son till Elias Färm (f. i Korsnäs 1820) och denne var bror till “Måg Jåss”.

Under storskiftets gång år 1906 övertogs “Eljasas Viktors” hemman av Henrik och Vilhelmina Agnäs, som före det hade bott i en gård som stod vägg i vägg med Antas gård 100 m västerut.

Efter det här flyttade Henrik och Mina Agnäs till denna “Måg Jåssas” gård på Byåsvägen 2. Deras före detta hem som stod vägg i vägg med Antas-gården flyttades troligen till ett nytt ställe mitt emot “Måg Jåssas”.

På storskifteskartan så ser vi Måg-Jåssas gård, som Henrik och Mina Agnäs tog över. Deras dotter Hulda bodde sedan här med sin man Emil Klåvus och Emil lär ha uttryckt sig som så, “att tå handi Måg-Jåss had så liitinan tomt så it he ryms ti bygg naa täär heldär”. Emil hade helt rätt, för gården låg inklämd mellan två mindre vägar och bakom uthusen stod ju Nybonds bondgård. Nybonds gård flyttades visserligen efter storskiftet till Åbackan men den tomten övertogs sedan av “Antas-Otto” Björklund.
På storskifteskartan så ser vi Måg-Jåssas gård, som Henrik och Mina Agnäs tog över år 1906. Deras dotter Hulda bodde sedan här med sin man Emil Klåvus och Emil lär ha uttryckt sig som så, “att tå handi Måg-Jåss had så liitinan tomt så it he ryms ti bygg naa täär heldär”. Emil hade helt rätt, för gården låg inklämd mellan två mindre vägar och bakom uthusen stod ju Nybonds bondgård. Nybonds gård flyttades visserligen efter storskiftet till Åbackan men den tomten övertogs sedan av “Antas-Otto” Björklund.

Henrik Agnäs (1868-1954) var född i Agnäs gården i Lappfjärd mittemot nuvarande folkhögskolan och flyttade till Dagsmark i slutet på 1800-talet då han gifte sig med bondedottern Vilhelmina Storkull. Om du vill läsa mera om denna Mina och hennes släkt, så skall du klicka HÄR!

I den här så kallade Hemgårdas gården mittemot folkhögskolan i Lappfjärd föddes Henrik Agnäs år 1868.
I den här så kallade Hemgårdas gården mittemot folkhögskolan i Lappfjärd föddes Henrik Agnäs år 1868.
Henrik Agnäs 1868-1954.
Henrik Agnäs 1868-1954.

Henrik och Mina fick flera barn och det var deras dotter Hulda som år 1922 gifte sig med Emil Klåvus från Lappfjärd, som övertog den gamla gården. Henrik och Vilhelmina flyttade först ut till lillstugan som stod på gården, men sedan byggde de åt sig en sytningsstuga på andras sidan vägen väster om Noréns gård.

Bakom den vackra stenmuren byggde Agnäs Henrik och Mina sin sytningsstuga där de bodde till sin död. Den stod med gaveln eller kanske hörnet mot landsvägen. På muren sitter fr.v. Alice Gröndahl, Alice Björklund och Gerda Klåvus.
Bakom den vackra stenmuren byggde Agnäs Henrik och Mina sin sytningsstuga där de bodde till sin död. Den stod med gaveln eller kanske hörnet mot landsvägen.
På muren sitter fr.v. Alice Gröndahl, Alice Björklund och Gerda Klåvus.

Vilhelmina Storkull (1868-1950) som vanligtvis kallades för Agnis-Mina torde ha varit enda dotter till Erik Henrik “Eerkas-Hinrik” Storkull el. Båsk (f. 1843) och Maja Lena Rudolfsdotter Rosenback (f.1840).

Vill du läsa mera om Henrik och Vilhelmina Agnäs, så klicka här så kommer du till historiken om Agnäs gård.

I samband med storskiftet blev Agnäs Henriks hela hemman utflyttat till Åbackan, lite västerut från Hällbacks gård. Men de flyttade aldrig dit någon gård, utan de köpte i stället Rosenbacks hemman som fanns nära folkskolan av Viktor och Edla Maria Rosenback och fick på det viset tillgång till “Måg-Jåssas” gård, som syns på fotot bakom flickorna. Flickorna är Gerda Klåvus tillsammans med kusinen Verna Agnäs.
I samband med storskiftet blev Agnäs Henriks hela hemman utflyttat till Åbackan, lite västerut från Hällbacks gård. Men de flyttade aldrig dit någon gård, utan de köpte i stället Rosenbacks hemman som fanns nära folkskolan av ”Eljasas” Viktor och Edla Maria Rosenback och fick på det viset tillgång till “Måg-Jåssas” gård, som syns på fotot bakom flickorna. Flickorna är Gerda Klåvus tillsammans med kusinen Verna Agnäs.
Bilden här ovan är tagen från väster. Bakom huset syns lillstugan och längst till vänster härbret. Längst till höger syns lite av Agnäs vackra bondgård. Farstukvisten var speciellt dekorerad och utsirad.
Bilden här ovan är tagen från väster. Bakom huset syns lillstugan och längst till vänster härbret. Längst till höger syns lite av Agnäs vackra bondgård. Farstukvisten var speciellt dekorerad och utsirad.

Det var alltså år 1922 som Emil Klåvus gifte sig med Hulda Agnäs och de tog år 1927 över “Måg-Jåssas” gamla gård av Henrik Agnäs och blev bönder på en del av Agnäs hemman. Mågen Emil blev i folkmun ofta kallad för “Agnis-Emel”.

På bilden här ovan Hulda Agnäs, dotter till Henrik Agnäs (1868-1954) och Vilhelmina (1868-1950) född Storkull. Huldas syskon var Frans Agnäs, Ida Backlund, Henrik Anselm som stupade i Tammerfors år 1918 och Hilma som gifte sig med Valdemar Rosengren. Hulda Klåvus dog år 1933, endast 32 år gammal. Men de hann få döttrarna Hjördis och Gerda.
Hulda Agnäs, dotter till Henrik Agnäs (1868-1954) och Vilhelmina (1868-1950) född Storkull. Huldas syskon var Frans Agnäs, Ida Backlund, Henrik Anselm som stupade i Tammerfors år 1918 och Hilma som gifte sig med Valdemar Rosengren.
Hulda Klåvus dog år 1933, endast 32 år gammal. Men de hann få döttrarna Hjördis och Gerda.

Emil och Hulda Klåvus fick döttrarna Hjördis och Gerda före mamma Hulda dog år 1933, endast 32 år gammal.

På fotot Emil och Huldas döttrar Hjördis och Gerda. Då Hulda dog år 1933 så stod Emil där ensam med sina döttrar. Kort därefter så blev Hjördis sjuk och hon dog 1937.
Emil och Huldas döttrar Hjördis och Gerda. Då Hulda dog år 1933 så stod Emil där ensam med sina döttrar. Kort därefter så blev Hjördis sjuk och hon dog 1937.

År 1942 gifte Emil Klåvus om sig med Mildrid Forslin (f. 1919), dotter till Axel Forslin (1885-1956) och Selma (1891-1937) född Klemets. Mildrid var född på Åbackan och vill du läsa mera om hennes barndomshem, så klicka här!

På den här bilden från vänster: Alfhild Forslin (Bertels hustru) Evy Forslin, gift med Elis Nygren, Emil o Mildrid, Elis Ahlberg från Träskvik och trävaruhandlaren Verner Grankull.
På den här bilden från vänster: Alfhild Forslin (Bertels hustru) Evy Forslin, gift med Elis Nygren, Emil o Mildrid, Elis Ahlberg från Träskvik och trävaruhandlaren Verner Grankull.

Emil och Huldas andra dotter Gerda blev sjuk och hon dog år 1945, ett par år efter att Emil och Mildrid hade fått sin första dotter Monica.

År 1949 så revs den gamla “Måg-Jåssas” gård, eftersom den var i dåligt skick. På samma ställe byggde Emil och Mildrid en ny gård, vars stomme är av stock med brädfordring men den blev utbytt till ljusa mineritplattor på 60-talet. De här plattorna blev snabbt populära i Dagsmark och flera hus byggda på 60-talet försågs med sådana.

Arkitekturen är speciell med en rundel i vardagsrummet som vetter mot Dagsmarkvägen. Idén till denna rundel fick Mildrid då hon besökte sin bror Bertel i Åbo och där såg en likadan. Det här var nog den första i Dagsmark men det finns åtminstone en till på Sunnantillvägen hos Nylunds.
Arkitekturen är speciell med det runda vardagsrummet som vetter mot Dagsmarkvägen. Idén till denna rundel eller rotunda fick Mildrid då hon besökte sin bror Bertel i Åbo och där såg en likadan. Det här var den första rotundan i Dagsmark men det finns en till på Sunnantillvägen hos Nylunds.

Emil och Mildrid Klåvus fick fem barn:

-Monica, f. 1943, gift och bosatt i Sverige.

-Brynolf, f. 1945, gift med Lise-Lott Bergkulla, varit bonde på Klåvus hemman som sedan har övertagits av deras son.

-Eivor, f. 1947, gift med Mauno Antila från Teuva, bosatta i Korsholm utanför Vasa.

-Frej, f. 1949, omkom under en fallande kärra på Åbackan år 1952.

-Christer, f. 1956, ogift och bor i hemgården.

Foton.

På bilden står Eivor framför det nya huset med gammaldags brädfodring. Längst till vänster syns Noréns nedlagda affärshus. Bilden tagen från öster.
Eivor Klåvus framför det nya huset med gammaldags brädfodring. Längst till vänster syns Noréns nedlagda affärshus. Bilden tagen från öster.
På bilden står grannfrun “Mattas” Elna Grans tillsammans med Gerda Klåvus. Gerda (1925-1945) var en av Emils två döttrar från första giftet med Hulda Agnäs.
På bilden står grannfrun “Mattas” Elna Grans tillsammans med Gerda Klåvus. Gerda (1925-1945) var en av Emils två döttrar från första giftet med Hulda Agnäs.
I bakgrunden på vinterbilden här ovan syns Klåvus gamla gård till höger och Viktor Grans gård till vänster. Grans´ gård står fortfarande kvar men är nyrenoverad och har nu ny ägare.
I bakgrunden på vinterbilden här ovan syns Klåvus gamla gård till höger och Viktor Grans gård till vänster. Grans´ gård står fortfarande kvar men är nyrenoverad och har nu ny ägare.
Monica och Eivor Klåvus. Till höger syns Frans Lillsjö gård.
Monica och Eivor Klåvus. Till höger syns Frans Lillsjö gård.
På bilden till höger står Emil och Gerda Klåvus med varsin häst på gården.
Emil och Gerda Klåvus med varsin häst på hemgården.
Bakom flickorna Verna Agnäs och Gerda Klåvus syns “Måg-Jåssas” eller Klåvus gård, fotograferad från öster.
Bakom flickorna Verna Agnäs och Gerda Klåvus syns “Måg Jåssas” eller Klåvus gård, fotograferad från öster.
Här kusinerna Gerda Klåvus och Verna Agnäs i klubblandet hos Klåvus.
Kusinerna Gerda Klåvus och Verna Agnäs i klubblandet hos Klåvus.
Emil Klåvus var känd som en hästkarl som gärna körde i kapp, till exempel från kyrkan i Lappfjärd hem till Dagsmark.
Emil Klåvus var känd som en hästkarl som gärna körde i kapp, till exempel från kyrkan i Lappfjärd hem till Dagsmark.
Här Anja Vastamäki från Ömossa som kom som tjänarinna till Klåvus och som sedan gifte sig med Arne Norrgård. I famnen har hon Brynolf och flickan med folkdräkten är Monica.
Anja Vastamäki från Ömossa som kom som tjänarinna till Klåvus och som sedan gifte sig med Arne Norrgård. I famnen har hon Brynolf och flickan med folkdräkten är Monica.
På bilden Emil och Huldas dotter Gerda Klåvus (1925-1945).
Emil och Huldas yngre dotter Gerda Klåvus (1925-1945).
Här deras andra dottern Hjördis (1923-1937).
Emil och Huldas äldre dotter Hjördis (1923-1937).
Här på trappan sitter Gerda Klåvus tillsammans med sin halvsyster Monica.
På trappan sitter Gerda Klåvus tillsammans med sin halvsyster Monica.
På bilden ovan Mildrid Klåvus.
Mildrid Forslin som gifte sig med bonden Emil Klåvus.
Emil och Mildrid Klåvus.
Emil och Mildrid Klåvus.
År 1970 besökte Emil Klåvus kyndelsmässomarknaden och Syd-Österbotten publicerade denna bild 3 februari.

I maj 1970 besökte Syd-Österbotten Dagsmark och träffade där på ”en av potatiskungarna” Emil Klåvus, som höll på med potatissättningen. Ungefär 80 % av hemmanet på totalt 20 ha kommer att sättas med potatis av sorten Rekord och det är mera än vanligt. Ökningen sker på bekostnad av minskad areal med morötter. Den tidiga Barima-potatisen på 2 ha är redan satt.

Potatisen kräver åtminstone 1000 kilo klorfri gödsel per ha och Emil framhöll vikten av bra kvalitet på potatisen. Sängarna där potatisen växer har Emil breddat till 70 cm, detta för att få mindre av den skadliga gröna potatisen. Lagringen av potatis kräver stora lager, åtminstone då odlingarna är så pass stora.

På traktorn sitter äldre sonen Brynolf och på sättaren sitter hustrun Mildrid och yngre sonen Christer. Själva sättaren är en modell ”Lillsjö Otto” och den hade kostat endast några hundra mark. Andra storodlare i Dagsmark börjar också ha helautomatiska sättare, som inte behöver ha några plockare.

Bilden från Åbackan publicerad i Syd-Österbotten den 23 maj 1970. Gården i bakgrunden är Mildrids hemgård där Forslins.