Westerbacks gård på Åddin på Dagsmarkvägen 437

Flygfoto från 1961 med Westerbacks ståtliga gård på Åddin.
Det här ståtliga huset på udden där Lillån rinner ut i Lappfjärds å byggdes år 1922 av bonden Frans Westerback (1896-1924) och Hilma (f. Hannus i Härkmeri 1893-1988). Från tidigare stod på samma ställe en större bondgård, som var byggd i mitten av 1800-talet. På grund av det passliga läget på udden har alla Westerbackarna i folkmun kallats för ”Ådd”. Flygfotot från 1961 med Westerbacks gård på Åddin.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Bernice och Bror Skogman. Inga-Lill Sandström har bidragit med viktig information om släkten. Flera uppdateringar har gjorts, den senaste i september 2016.

Gårdens historia

Den tidigare, gamla gården byggdes troligen av bonden Erik Eriksson Lång (f. 1796) som var född på Lång hemmanet, som tidigare låg nedanför nuvarande skolbyggnad på Sebasbackan. Tillsammans med sin far Erik Johansson Lång (1765-1827) och sina många syskon flyttade han boplatsen till Brobackan i början på 1800-talet. Hemmanet var på 1/12 mantal. Boplatsen fanns där ”Kårk Viktoras”, med andra ord det ställe som vi i dag kallar för Norrbackas eller Marias, i Westeras korsningen.

(Erik Eriksson Lång gjorde år 1855 upp ett arrendekontrakt med en torpare, som du kan läsa genom att klicka här.)

1860, Josef Eriksson Lång tar över 

Erik Eriksson och hans hustru Maria Eriksdotter Lång fick åtminstone 6 barn men det var bara sönerna, Karl Gustav (1836-1919) och Josef (1828-1908) som delade hemmanet år 1860. Hemmanet värderades då till 450 rubel silver. År 1861 kom bröderna överens om hur gårdarna skulle delas dem emellan. Karl Gustav skulle få den gamla gården och den nya rian medan Josef skulle få den nyare gården på udden och den gamla rian. Det var alltså Karl Gustav som övertog hemgården som stod i Westeras korsningen och blev bonde där. Han blev sedan far till ”Kårk” Viktor Eklund, som sedan övertog hans hemmansdel.

Den andra sonen Josef kunde då överta en nyare gård som stod på udden längre västerut. Brödernas hemman blev alltså 1/24 mantal var efter delningen. Bröderna skulle också ge utlösen åt sina 4 syskon: brodern Malakias 60 rubel och systrarna Maja Lena, Anna Sofia och Kajsa 30 rubel var.

Josef på Åddin som var barnlös hade en syster som hette Anna Sofia Eriksdotter Lång (f.1832) och tillsammans med maken Karl Johan Mangs (f. 1828 i Lappfjärd) fick de sonen Johan Ivar (1860-1934). Under åren 1858-1863 så bodde de på Kankaanpää hemman i Kärjenkoski. Josef på Åddin tog denne systerson Ivar till fosterson och Ivar bytte sedan namn till Westerback. Ivar som alltså var född i Kärjenkoski gifte sig sedan med Sofia (f. Lång på Koll-tå i Dagsmark 1860-1930) och de fick två barn, Amanda och Frans. Frans och Sofia Westerback tog över hemmanet år1902 efter Josef Lång.

Systersonen Ivar Westerback tar över

Vill du veta mera om Ivar Westerbacks bakgrund, så skall du klicka här!  Vill du läsa mera om Sofia Westerbacks barndomshem, så klicka här!

”Ådd Ivar” Westerback vistades i Amerika under åren 1883-1886. Han hade flera syskon och vill du läsa mera om till exempel hans lillasyster Olga, som föddes i Kasaböle men som blev torpare på A-sidon, så skall du klicka här! Efter storskiftet blev Ivar Westerback ensam ägare till kvarntomten i Verkforsen och vill du läsa mera om den, så skall du klicka HÄR!

Då sytningsmannen Josef Eriksson Lång dog år 1908, så värderades all hans egendom till 576 mark. Den största posten bestod av en ¼ dels lott i Dagsmark Storsjöträsk och den värderades till hela 350 mark. Enligt den värderingen så skulle alla lotter i träsket ha ett värde på hela 112 000 mark, ett ofattbart högt värde.

På detta foto från 1908 så ser vi en speciell port mellan de två gårdarna och därtill fanns det en grind i staketet. Byggnaden till höger revs i början på 1920-talet då den nya byggdes, men byggnaden till vänster står fortfarande kvar i originalskick. Fotot taget 20.8.1908 av A. O. Heikel och finns arkiverat på Museiverket.
På detta foto från 1908 så ser vi en speciell port mellan de två gårdarna och därtill fanns det en grind i staketet. Byggnaden till höger revs i början på 1920-talet då den nya byggdes, men byggnaden till vänster står fortfarande kvar i originalskick.
Fotot taget 20.8.1908 av A. O. Heikel och finns arkiverat på Museiverket.

Då Josef dog ordnade änkan Maja Lena Johansdotter en auktion. Sekreteraren hade vissa svårigheter med namnen, följaktligen fanns det inropare som hette till exempel: Edvart Ulla, Konst Vibärg, Karolina Haga, Edla Lillstu, Skredaren Storkull, Henrik Haga och Wicktor Bäckas.

Till vänster Maria Lång som var gift med handlanden J.H. Storkull, i mitten står Vilhelmina Lång som var gift med Erik Anders Rosengren och till höger Sofia Lång som var gift med Ivar Westerback. Vilhelmina och Sofia var halvsystrar till "Koll"- Marias far ”Kaalas-Hindrik”.
Till vänster Maria Lång som var gift med handlanden J.H. Storkull, i mitten står Vilhelmina Lång som var gift med Erik Anders Rosengren och till höger Sofia Lång som var gift med Ivar Westerback. Vilhelmina och Sofia var halvsystrar till ”Koll”- Marias far ”Kaalas Hindrik”.

Ådd Ivars hustru Sofia var dotter till Anna Kaisa Lång (f. Storkull 1827-1897) i hennes andra äktenskap med Erik Johansson Rosenback (f. 1829). Sofia var syster till Vilhelmina (f. 1869) som gifte sig med Erik Anders Rosengren och som flyttade till Åbackan. Sofia var halvsyster till ”Kaalas Hindrik” Henrik Lång (1853-1939) som sedan fick dottern Maria som gifte sig med handlanden J.H. Storkull.

På det här fotot från ca 1915 ser vi hur den gamla gården på Åddin såg ut. Huset mitt i bild är ”Kork”-Frans Eklund gård som den såg ut före den byggdes på med en våning till. Följande gård är högst troligt den första gården som Långarna byggde på Brobackan i början på 1800-talet. Foto av Viktor Nylund, från Traditionsarkivet i Vasa.
På det här fotot från ca 1915 ser vi hur den gamla gården på Åddin såg ut. Huset mitt i bild är ”Kårk”-Frans Eklund gård som den såg ut före den byggdes på med en våning till. Följande gård är högst troligt den första gården som Långarna byggde på Brobackan i början på 1800-talet. Foto av Viktor Nylund, från Traditionsarkivet i Vasa.

Det fanns många byggnader där Ådd och i de gamla försäkringsbreven finns de uppräknade. Vill du läsa mera om dessa byggnader och hur de försäkrades, så klicka här.

Här den gamla lillstugan där Amanda Westerback bodde en stor del av sitt liv, ogift och barnlös. Den är troligen byggd i början på 1800-talet eller i slutet av 1700-talet, vilket betyder att det kan vara den äldsta byggnaden i Dagsmark.
I den här den gamla lillstugan bodde Ivar och Sofia med dottern Amanda Westerback (1882-1964). Den är troligen byggd i början på 1800-talet eller i slutet av 1700-talet, vilket betyder att det kan vara den äldsta byggnaden i Dagsmark.

Ivars och Sofias son Frans deltog i inbördeskriget 1918 i det omtalade Melins kompani. Han var med i de hårda striderna i Tammerfors under ”den blodiga skärtorsdagen” den 28 mars men blev svårt sjuk efter vadandet över bäcken ”Haisuoja”. Detta betydde att han inte deltog i stormningen av Näsilinna denna 3 april. Frans deltog sedan i förföljandet av rödgardisterna österut och i striderna vid Kuokkala järnvägsstation blev han sårad av en så kallad shrapnellkula.

1920 Frans Westerback tar över

Efter hemkomsten från kriget gifte sig Frans med Hilma Hannus från Härkmeri. Hilma var enda barnet till Axel Hannus, som också flyttade till Dagsmark. Axel Hannus bodde kvar i gården till sin död 1950. Frans och Hilma fick två barn: Beda (1917-1985) och Ellen (1922-1997)

År 1920, den 1 mars köpte Frans hemmanet Västerback av sina föräldrar Ivar (f.1860) och Anna (f.1860). Föräldrarna bodde i lillstugan tillsammans med ogifta dottern Amanda (f. 1882). På hemmanet, lite längre österut bodde då backstugusittarna Sofia Johansdotter Lillkull (f. 1874) och hennes syster Anna Kajsa (f. 1876) med sonen Arvid. Längre österut bodde backstugusittaren Viktor (f. 1859) Strömberg med hustrun Anna (f.1859).

1922 Nya gården byggs 

De började då bygga det nya huset enligt ritningar som var uppgjorda år 1921 av lärarsonen och byggmästaren Einar Wadström. Ritningarna som fortfarande finns i behåll är mycket välgjorda och detaljerade.

Här hela ritningen i färg, med bottenplan och fasader, till och med en genomskärning. Längst ner i historiken hittar du större bilder av denna ritning.
Här hela ritningen i färg, med bottenplan och fasader, till och med en genomskärning. Längst ner i historiken hittar du större bilder av denna ritning.
Detta foto troligen från början på 1930-talet med det ståtliga huset bredvid Storbron där den gamla Broback-kvarnen syns i broöppningen.
Detta foto troligen från början på 1930-talet med det ståtliga huset bredvid Storbron där den gamla Brobackkvarnen syns i broöppningen.
I centrala Dagsmark utmynnar Lillån i huvudfåran och mitt i Selim Björses foto syns den natursköna ”Åddin” där Westerbacks ståtliga gård är skymd av vegetationen. Under Stora bron till vänster syns det elkraftverk som byggdes där en sågkvarn stod i tiderna. SLS:s foto.
Här ett annat foto troligen från samma tidpunkt där också grannen ”Kork”- Frans Eklunds gård syns mitt i bild.
Här ett annat foto troligen från samma tidpunkt där också grannen ”Kårk”- Frans Eklunds gård syns mitt i bild.

År 1924 avled Frans och gården och hemmanet Västerback övertogs av änkan Hilma och döttrarna Beda och Ellen. Tillsammans med sin mor Hilma bodde dottern Beda kvar i den här gården fram till sin död. Ellen gifte sig år 1941 med Ragnar Skogman från Lappfjärd (1916-1977) och de bodde en tid i den norra ändan av gården men de flyttade år 1945 till Storåvägen 20, där de byggde en ny gård åt sig.

Ellen och Ragnar Skogman tar över

År 1945 överlät Hilma hela sin del av hemmanet Västerback 4:52 åt sin dotter Ellen och hennes man Ragnar Skogman. Hilma tog åt sig livstids fri bostadsrätt för sig själv och för Amanda, som bodde i lillstugan. Ellen och Ragnar skulle också ge livstids sytning åt Hilma. Hemmanet bestod då av markerna på Brobackan och ca 7 ha skog i Björkmossen.

Den här gården är fortfarande i släkten Skogmans ägo men har varit obebodd sedan 1988.

Här på bilderna Ellen Westerback och Ragnar Skogman, någon gång på 1930-talet.
Ellen Westerback och Ragnar Skogman, någon gång på 1930-talet.
Här Ragnar och Ellen med sonen Bo i vagnen, i början på 40-talet. Till vänster i bakgrunden Anderssons butik med den gamla magasinbyggnaden.
Ragnar och Ellen med sonen Bo i vagnen, i början på 40-talet. Till vänster i bakgrunden Erik Andersons butik med den gamla magasinbyggnaden.
Ellen Skogman med sonen Bo på Westerbacks innergård, till höger syns hörnet av lillstugan där Ellens faster Amanda bodde. I bakgrunden skymtar mejeriet.
Ellen Skogman med sonen Bo på Westerbacks innergård, till höger syns hörnet av lillstugan där Ellens faster Amanda bodde. I bakgrunden skymtar mejeriet.
Här Ragnar Skogman med Bo i vagnen. På andra sidan ån syns den gård som Erik Anders Broberg byggde i tiderna och där Glas-Kajs sedan bodde tillsammans med sin andra man Karl Henrik Söderström. Sedan bodde där Runar och Ellen Vidberg och efter deras död bodde här flyktingar från Karelen, bland annat familjen Malinen. En kort tid bodde också familjen Lauri Lehtimäki här, före de flyttade till Palon.
Ragnar Skogman med sonen Bo i vagnen. På andra sidan ån syns den gård som Erik Anders Broberg byggde i tiderna och där Glas Kajs sedan bodde tillsammans med sin andra man Karl Henrik Söderström. Sedan bodde där Runar och Ellen Vidberg och efter deras död bodde här flyktingar från Karelen, bland annat familjen Malinen. En kort tid bodde också familjen Lauri Lehtimäki här, före de flyttade till Palon.
”Ådd” Beda arbetade i yngre år i Borås som sömmerska vintertid men till sommaren kom hon till Dagsmark för att arbeta inom jordbruket. Sedan bodde hon tillsammans med sin mor Hilma i den stora gården fram till sin död 1985 och Hilma dog sedan år 1988 och efter det har gården stått tom.
”Ådd” Beda arbetade i yngre år i Borås som sömmerska vintertid men till sommaren kom hon till Dagsmark för att arbeta inom jordbruket. Sedan bodde hon tillsammans med sin mor Hilma i den stora gården fram till sin död 1985 och Hilma dog sedan år 1988 och efter det har gården stått tom.
Här gården fotograferad från Storbron, alltså från norr.
Westerbacks gård fotograferad från Storbron, alltså från norr.
Westerbacks gård fotograferad från nordost år 2014. Nya Storbron syns i högra kanten.
Westerbacks gård fotograferad från nordost år 2014. Nya Storbron syns i högra kanten.

Ivar och Sofia bodde i lillstugan på gården ända till död dag. Ivar var för övrigt känd som trollkarl, som kunde reparera söndriga klockor och bota sjukdomar med enkla medel. Till exempel Kurt Rosengren från A-sidon kan berätta hur han i sin ungdom på 1930-talet fick en stor och besvärande vårta ovanpå handen. Kurts far Artur föreslog att Kurt skulle uppsöka Ivar för att få hjälp. Då Kurt kom dit satt Ivar på trappan och Kurt visade vårtan och frågade om det går att bota. –Jodå, svarade Ivar men det här kan du bota själv. Gå ner på udden bakom smedjan och så räknar du baklänges från 20 till 1. Kurt tvivlade på den här enkla ordinationen men gjorde ändå som Ivar föreslog. Och hör och häpna, inom 2 veckor var vårtan försvunnen!

Det här är bara ett exempel på Ivars förmåga att bota sjukdomar men det kom folk långväga ifrån för att få hjälp med olika krämpor.

Gården fotograferad från sydost 2003.
Gården fotograferad från sydost 2003.
Här på planritningen så ser vi att huset har 2 lägenheter med var sin ingång.
Här på planritningen så ser vi att huset har 2 lägenheter med var sin ingång.
Fasaden mot gården skulle se ut så här.
Fasaden mot gården skulle se ut så här.
Fasaden mot nordväst.
Fasaden mot nordväst.
Här står det att det var lärarsonen Einar Wadström som hade gjort ritningen år 1921, året före gården byggdes.
Här står det att det var lärarsonen Einar Wadström som hade gjort ritningen år 1921, året före gården byggdes.