Läraren J. J. Wadström.

Johan Jakob Wadström föddes i Yttermark by i Närpes år 1861 och var son till bonden Anders Henrik Jakobsson Mannfolk och dennes hustru Maja Lisa Mickelsdotter. Han växte upp i ett kristligt hem bland 7 bröder och 2 systrar. Han började gå i den nyinrättade folkskolan i Yttermark på våren 1878 men sökte sig på hösten samma år till lärarseminariet i Nykarleby, därifrån han blev utdimitterad våren 1882.

Wadström var då 21 år och han blev genast erbjuden hela 5 olika lärartjänster, bland annat i Helsingfors. Men av någon anledning så sökte han den lediga platsen i Dagsmark folkskola. Direktionen valde honom till lärare och med facit på hand så var det ett lyckodrag som ingen då kunde ana. Skolan fick då, alltså från hösten 1882 en lärare, som visade sig vara en verklig tillgång, inte bara för Dagsmark by utan för hela Lappfjärds kommun.

På bilden läraren J. J. Wadström med sin andra hustru Ida.
På bilden läraren J. J. Wadström med sin andra hustru Ida.

Han var ogift då han flyttade till Dagsmark och han har själv karakteriserat sina första år som ett brytande i stenbacken. Men han var glad åt sitt arbete i den orörda naturen. Säkerligen trivdes han bra för han var lärare här i hela 37 år, fram till 1919.

Redan år 1884 skaffade han 17 böcker till ett nyinrättat bibliotek i skolan. Ännu i dag finns biblioteket kvar men med betydligt mera böcker. År 1896 var han den drivande kraften som grundade Dagsmark ungdomsförening och mellan åren 1899-1919 var han föreståndare för postkontoret i Dagsmark. År 1898 var han med och bildade Lappfjärds lantmannagille, som den tiden var gemensamt för hela kommunen.

Så här såg folkskolan ut i Dagsmark, där lärare J. J. Wadström sitter på bänken med en del av sin familj. Foto: Viktor Nylund.
På bilden lärare Wadström med en del av sin familj. Här ser vi bra hur den gamla skolan såg ut före den revs, efter att den skolbyggnaden hade blivit färdig. Då byggnaden revs så användes en del av stockarna i skolbygget i Perus,

Under flera år var Wadström Lappfjärds kommuns viktigaste politiker. Mellan åren 1888 och 1903 var han både ordförande och sekreterare i kommunalstämman, som den tiden var det beslutande organet. Under flera år, allt fram till 1936 var han också ordförande eller sekreterare i kommunalfullmäktige i Lappfjärd.

Wadström var också den drivande kraften som byggde den svenska folkskolan i Mörtmark, som blev färdig 1896. Mörtmark som den tiden hörde till Lappfjärds kommun hade fått en finskspråkig skola redan 1887 och den skulle betjäna båda språkgrupperna likvärdigt. Detta fungerade dock inte i praktiken, så Wadström tog initiativ till en egen svensk skola. Då skolan äntligen öppnade så blev Wadström vald till direktionsordförande.

År 1919 avgick Wadström som lärare i Dagsmark och han blev då föreståndare för Unionbanken i Lappfjärd, alltså den bank som sedan blev Helsingfors Aktiebank. Där stannade han till 1931 och år 1936 tilldelades han hederstiteln ekonomiedirektör.

Wadström var gift 2 gånger, första gången med Katarina Helena Sjöblad (1860-1891) från Närpes. Med henne fick han åtminstone barnen Ingrid Irene (1885-död i Canada 1905), Aina (f.1887) som blev översköterska på S.Ö.D., Einar (f. 1888) byggmästare som bland annat gjorde ritningarna till Westerbacks gård på Åddin.

Andra gången var Wadström gift med Ida Bränn (1872-1938) från Lappfjärd och med henne fick han åtminstone barnen Elin (f.1891) och Torsten (1893-1925) som var länsman i Korsnäs, Gunnar Georg (f.1895) och Verna Valborg (f.1902).