Lindblads gård på Dagsmarkvägen 439

Den här gården på Brobackan byggdes av Åke och Lillian Lindblad år 1957. Gården fotograferad från väster sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i januari 2021, med hjälp av Lena Mannila.

Gårdens historia

På samma tomt stod från tidigare en gammal bondgård från sekelskiftet 1800-1900 som Lillians farfar Viktor Eklund hade byggt. Den här nya gården byggdes bakom den gamla, som alltså stod närmare landsvägen. Gården uppfördes av Aulis Mannila och Hemming Prunnila eller Lindgård. Gården byggdes med källare och det fanns också två rum på vinden. Från början var den beklädd med vita mineritplatoor, som sedan byttes ut mot röd träpanel.

Åke Lindblad (1926-2006) var son till bonden Johan Viktor Lindblad (1889-1965) och Amanda (f.Lillsjö 1889-1929) och han växte upp i Kvarnå på Lillsjövägen 81. Åke hade 8 syskon och de flesta levde till vuxen ålder. Då Åke var 3 år gammal förlorade han sin mor i en tragisk olycka på Brobackan. Efter moderns död placerades flera barn ut i familjer i Korsbäck men Åke stannade kvar i Kvarnå.

Den 4 januari 1948 gifte sig Åke Lindblad med Lillian Eklund (1922-2004) från Brobackan. Lillian, som kallades Lilli var född i Amerika och hon var dotter till Frans Eklund (1890-1946) och Elvira (f. Bamberg på Finström på Åland 1899-1990). Pappa Frans, som kallades ”Kårk Frans” var son till Viktor och Maria Eklund och han hade emigrerat till Amerika år 1916 och där träffat Elvira som han gifte sig med och fick dottern Lillian.

Då Åke gifte sig med Lillian blev han måg på hemmanet Eklund på Brobackan nära Storbron. Han blev bonde på svärföräldrarnas hemman som sträckte sig mot Kvarnå, mellan Lillsjövägen och Lillån. Han odlade morötter och potatis, och då han slutade med korna i början av 50-talet så började han tillverka takplattor av cement i det nedlagda fähuset på gården. I tillverkningen hade han ofta medhjälpare, bland annat bröderna Aulis, Aarne och Erik Mannila. De färdiga takpannorna skulle ju monteras på taken och ofta var Lars Granér med i det arbetet. Den här tiden fanns det flera tillverkare av takplattor i Dagsmark, bland annat Johannes Martin, Frans Storkull och Boris Lindblad var verksamma under en tid.

Tillverkningen av takplattor avslutades på 60-talet då han byggde två växthus där han odlade tomater.  Förutom allt detta så hade Lindblads också höns under en tid, så man kan gott säga att det varit ett som annat.

Hemmanet övertogs sedan av Åkes och Lillis son, och det är fortfarande i släktens ägo.

Gårdens och hemmanets historia.

Gården längst till höger är den gamla gården på Åddin, som revs i början av 1920-talet då den nuvarande gården byggdes. I mitten står den gård som Viktor Eklund byggde i sekelskiftet och som sonen Frans tog över då han år 1925 återvände från sin vistelse i Amerika. Följande gård som ser lite fallfärdig ut är den första gården på Brobackan, som Erik Johansson Lång (1765-1827) byggde år 1808 då han flyttade från Sebasbackan. Den gården revs i början av 1930-talet då Viktor Eklund byggde sin sytningsstuga på samma ställe, alltså den som fortfarande står kvar i gott skick. Följande gård, alltså nummer fyra från höger är Lillkulls gamla släktgård, som byggdes i början av 1800-talet då släkten flyttade från Sebasbackan. På 1900-talet byggde Erik Anders Rosengård en vinkel på gården och där bedrev han sedan lanthandel i många år tills Wester tog över. Fotot från 1910-talet ur SLS: samlingar.
Viktor Eklunds gård och hemman.

Det var bonden, nämndemannen och häradsdomaren Karl Viktor Lång (1866-1953) och hans hustru Maria (1869-1949) som byggde den gamla bondgården, möjligtvis år 1902 då han övertog hemmanet. De gifte sig år 1887. Viktors släkt Lång hade flyttat från Sebasbackan till Brobackan ungefär 1808 medan Marias släkt bodde i Nybonds gård, som stod precis bakom Klåvus gård vid Byåsvägen. Maria var dotter till Nybond Kalle och hon flyttade till Brobackan då hon gifte sig med Viktor, som kallades ”Kårk Viktor”. I något skede bytte Viktor och Maria släktnamnet till Eklund.

Viktor och Maria Eklund fick 6 barn och 5 av dessa levde till vuxen ålder.

-Frans Eklund (1890-1946) som i Amerika år 1922 gifte sig med Elvira Bamberg (1899-1990). Efter hemkomsten från Amerika var det Frans som blev följande bonde på Lång hemmanet på Brobackan.

Emil Eklund (1893-1971) som år 1916 gifte sig med Hulda Klemets (1896-1931) från Mellanå och blev bonde på ett Storkull hemman vid Lillsjövägen.

-Selma Eklund (1897-1978) som år 1916 gifte sig med Erik Anders Båsk (1886-1954) från Åbackan. De hade affär i Perus tills de i mitten av 1920-talet flyttade till Helsingfors.

-Hulda Maria Eklund (1900-1991) som år 1920 gifte sig med Emil Kronman från Lappfjärd. De flyttade sedan till Helsingfors.

-Selim Eklund (1912-1989) som år 1941 gifte sig med Adele Långfors (1912-1983) från Klemetsändan. De bodde i flera år i Dagsmark tills de på 1960-talet flyttade till Sverige.

År 1916 for den äldsta sonen Frans till Amerika tillsammans med 4 andra yngre män från Dagsmark. Resan fick en dramatisk början redan på Bottenhavet då deras båt som startade från Pjelax höll på att gå under i hård storm. Efter stor möda kunde de dock ta i land i Sverige och resten av resan gick bättre och de kom fram till Ellis Island i New York i november 1916.

Frans, som i Amerika använde namnet Frank gifte sig år 1922 med Elvira Bamberg och samma år föddes dottern Lillian. Elvira, som var född 1899 på Åland blev tidigt moderlös och som 10-åring for hon till Amerika till sin far, som hade farit dit något år innan.

Längst till höger står den gård som Viktor Eklund byggde runt 1900. Då sonen Frans och hustrun Elvira återvände från Amerika så byggde han på med en vindsvåning, som försågs med dubbla burspråk mot vägen. Gården revs 1957 då den nuvarande gården byggdes. Mitt i bild syns Viktor Eklunds nybyggda sytningsstuga från 1930-talet. Längst till vänster  Lillkulls gamla släktgård från 1800-talet, där Erik Anders Rosengård bedrev lanthandel. Fotot taget på 1930-talet.
Frans och Elvira Eklund tar över hemmanet.

År 1925 återvände Frans med hustrun Elvira och dottern Lillian till Dagsmark, där de sedan tog över faderns hemman på Brobackan. Med sig på båten hade de bland annat en bil, som blev en av de första i Dagsmark.

Frans och Elvira började bo i den gamla bondgården och byggde till och med på den med en våning till, så att den fick ett helt annat utseende med två burspråk mot landsvägen. År 1928 fick de en dotter till men hon dog då hon var ett halvt år gammal och några fler barn fick de inte.

Gamla bonden Viktor bodde en tid i lillstugan, som stod västerut från bondgården men i början av 1930-talet byggde han en egen sytningstuga åt sig nära vägkorsningen till Korsbäck. Viktors son Selim tog sedan över den här sytningsstugan och Viktor flyttade då tillbaka till den gamla lillstugan. Då Viktor blev änkling 1949 flyttade han in i gården där Elvira och Lilli bodde. där han sedan bodde tills han dog.

Frans Eklund dog i augusti 1946 och Elvira blev då bonde på hemmanet tillsammans med dottern Lillian. År 1948 gifte änkan Elvira om sig med sjökaptenen Nils Nelson, som var änkling och bodde på Åbackan. Elvira flyttade då till Nelsons gård på Åbackan medan dottern Lilli började bo i bondgården tillsammans med sin man Åke. Åke kom alltså som måg till gården och på samma gång fick han också släktens gamla namn och i folkmun kallades han ”Kårk Åke”.

Lilli och Åke Lindblad tar över hemmanet.

År 1950 tog Lilli och Åke Lindblad över hela hemmanet Eklund och de bodde i den gamla gården till 1957 då den revs och den nuvarande gården byggdes. Då den nya gården blev färdig, så flyttade också  Lillis mor Elvira och hennes man sjökaptenen Nils Nelson från Åbackan dit och de bodde sedan på Brobackan så länge de levde.

Lilli och Åke fick 3 barn som alla är gifta och bosatta i Dagsmark. Deras son tog sedan över hemmanet och fortsatte med potatisodlingarna på hemmanet på sidan om skötseln av sin bokföringsbyrå i Lappfjärd. Hemmanet har sedan sonens pensionering arrenderats ut eller sålts i delar.

Den gård som Lilli och Åke byggde år 1957 har stått tom efter deras död men har också tidvis varit uthyrd.

Foton.
Lindblads gård fotograferad från väster år 2003, där de både grindstolparna finns med. På den ena stenen finns ingraverat bokstäverna ”K. W. E” och på den andra ”1901” vilket tyder på att den gamla gården byggdes av Viktor Eklund det året.
I början av 1990-talet plockade Åke sina första svampar och efter det blev han ”svampfrälst” och plockade varje höst stora mängder. Han ser nöjd ut med skörden och här visar han upp hur trattkantareller ser ut. Närmast kameran ser det ut att finns en hög med gula kantareller.
Förlovningsparet Lilli Eklund och Åke Lindblad.
Närmare kameran Viktor Eklunds dotter Selma (1897-1978) som år 1916 gifte sig med Erik Anders Båsk från Åbackan. De bodde i centrala Perus till mitten av 1920-talet då de flyttade till Helsingfors. Hon blev änka 1954 och höll hela tiden kontakt till hemorten. Under ett av besöken träffade hon Selma Gröndahl, som sitter längre bak. Selma Gröndahl var kusin med Selmas man Erik Anders Båsk.
Åke var glad och social, som alltid hade lätt att skratta.
Det var i den här gården i Kvarnå på Lillsjövägen, som Åke växte upp. Den har sedan dess byggts om till potatislager och den står fortfarande kvar men är i dåligt skick. Fotot från sommaren 2003.
Fotografiet är slitet, brutet och söndrigt men det visar hur Eklunds gård såg ut före den renoverades och byggdes på med en våning till. Den tiden gick infarten till gårdsplanen mellan gården och lillstugan och på grindstolpen ser man initialerna K. W. Den sista bokstaven som inte syns på fotot var ”L” som i Lång, men sedan då Viktor bytte namn till Eklund, så blev det för Viktor att hacka in två streck till, så att det numera står ”K.W.E”. Längst till höger står Viktor och Maria, och så är det Frans som står till vänster med lillebror Selim och dottern Lilli på varsin sida.
Till höger står sjökaptenen Nils Nelson och hans hustru Amanda med de två äldsta barnen Ragnvald och Margit utanför Eklunds gård på Brobackan. Knappast kunde sjökaptenen då ana att han en vacker dag skulle gifta sig i gården och sedan bo där i flera år. Mannen till vänster ser ut att vara Frans Eklund som håller sin dotter Lilli i handen.
Åke Lindblad (1926-2006) hade många syskon och här står han bredvid några av dem. Till vänster Ida Långfors (f. 1914) från Klemetsändan som blev som en mor för Åke då deras mor dog i en olycka på Storåvägen mellan Brobackan och Palon. I mitten sitter Elin Eskola (f. 1925) och bakom blommorna skymtar Inga Lind (f. 1920), båda bosatta i Korsbäck.
Viktor Eklund var kommunalman och nämndeman, som också fick titeln häradsdomare. Han var en av de största bönderna i Dagsmark som på sin tid ägde två hemman, ett på Brobackan och det andra i Palon. Här sitter han på ”brotrappon” med barnbarnsbarnet Lena i början av 1950-talet.
Man kunde tro att det är något firande på gång då Åke är klädd i vit skjorta och slips men det behöver det inte alls vara. Faktum är att Åke alltid helgade vilodagen och oberoende av brådskan i jordbruket, så klädde han sig fint och lät åkrarna vara i fred om söndagarna.
Åke Lindblad byggde två växthus på 60-talet, där han odlade tomater under sommarsäsong. Husen värmdes upp med lätt brännolja som den tiden var mycket billig och i varje växthus fanns en ”Sputnik”, alltså en cylinderformad värmecentral som var försedd med en oljebrännare och en fläkt som blåste den uppvärmda luften till alla delar av växthuset. Skorstenen som syns ovanför Åke användes också som värmekälla, där den gick nästan från ända till ända. I början köpte Åke plantorna från Danmark, och de kom med flyg till Vasa därifrån de hämtades med bil men på senare tid köpte han dem från en uppdrivare i Pjelax. Fotot från mitten av 70-talet.
På 50-årsdagen blev Åke rikligt uppvaktad med blommor och presenter och sitter förnöjd i soffan med hustrun Lilli.
Kommunalpolitikerna från Dagsmarkavdelningen sitter och skålar på hotellet i staden i slutet av december 1972 då Stor-Kristinestad bildades och tre kommuner gick i graven. Åke Lindblad till vänster och följande är Celia Bergman, Anita Lindqvist och Jörgen Lindqvist. Mittemot Jörgen sitter Egil Norrvik med hustrun Birgit och närmast kameran Runar Lind.
Dagsmark folkskolas direktion år 1972, stående från vänster Bengt Gröndahl, Gunbert Hammarberg och Åke Lindblad. Sittande från vänster Egil Norrvik, Mildrid Klåvus Celia Bergman och Elgot Berg.
Lucifer kolgrillen är full med ved då Åke sitter i gungan och grillar en korvkringla.
På den ena grindstolpen finns årtalet 1901 ingraverat och högst troligt betyder det året då gården blev färdigbyggd.
Vid storskiftet 1900-1912 fick Viktor Eklund sitt hemman väl placerat på Brobackan och upp mot Kvarnå, längs med Lillån. Förutom detta hemskifte så fick han skogsmark i Källängen och i Svartmossen ovanför Lillsjö. Hemmanet som fick namnet Eklund 4:3 var på 50 ha, varav 32 var skog. Från hustrun Marias sida fick han också ett annat hemman uppe i Palon, som fick namnet Åbro.

Frans Eklund i Boston i Amerika.
Uppe till vänster Frans Eklund tillsammans med 4 okända män i Amerika.

Längst till höger står Frans Eklund och andra från vänster är Johannes Gröndahl, medan de övriga fyra år okända. Frans och Johannes for ju tillsammans till Amerika år 1916 och var med på den dramatiska färden över Bottenhavet, tillsammans med 3 andra ungdomar från Dagsmark.
Frans Eklund hos en fotograf i Amerika.
I dag är det väldigt noga hur ett passfoto skall se ut men annat var det i Amerika år 1925, då Frans och Elvira skulle resa till Finland.
Frans och Elvira med dottern Lillian i Amerika före hemfärden till Finland.
Efter nio år i Amerika reste Frans Eklund tillbaka till Dagsmark och Finland sommaren 1925, med hustrun Elvira och dottern Lillian.
Lilli föddes i Norwood City i Massachusetts år 1922 och som 3-åring gjorde hon den långa färden över Atlanten till pappas gamla hemland. Samtliga passagerare ser välmående och välklädda ut, precis som Lilli som står helt ensam på däck i solskenet.
Direkt efter hemkomsten sommaren 1925 skaffade Frans Eklund ett körkort av länsmannen Erik Dahlström i Lappfjärd. Han fick tillstånd för både privat och yrkesmässig trafik i fem års tid och det kostade 5 mark. Frans undertecknade körkortet med Frank Eklund. Körkortet kopierat hos Lars Ålgars.
Elvira Eklund sittande i den personbil som de hade med sig från Amerika 1925 på gården på Brobackan. Det här borde ha varit den andra bilen i Dagsmark, eftersom sågägaren Viktor Nylund hade en redan före 1920.
Lilli bjuder på kaffe utanför sin lekstuga på Brobackan i slutet av 1920-talet.
Eklunds gård på Brobackan, möjligtvis på 1930-talet.
I april 1936 fick Elvira Eklund rättigheter att öppna ett kafé av tredje klass i hemgården, som kallades Café Brobacken. I mars 1941 anmälde Elvira till handelsregistret att hon upphör med verksamheten. Det är oklart när det hände men efter det öppnade Lappfjärds Sparbank ett filialkontor i samma utrymmen i hörnkammaren närmast Storbron. Bankkontoret var öppet endast några timmar i veckan och det förestods av bonden Emil Backlund. Efter en tid flyttades bankkontoret till Emils hem på Sunnantillvägen där det verkade tills sparbanken köpte Eskil Storkulls affärshus och öppnade kontoret där. Foto Selim Björses, ur SLS:s samlingar.
Eklunds gård med Sparbankens reklamskylt i knuten. Kolla också vilket fint stenarbete som ”Käringkåsk Samel” gjorde på 1850-talet då han byggde Storbron. Foto Selim Björses, ur SLS:s samlingar.
Elvira föddes 1899 på Åland och tog en lång omväg via Amerika före hon år 1925 flyttade till Dagsmark, där hon sedan stannade livet ut.
På samma bild sjökapten Nelsons båda hustrur, första hustrun Amanda till vänster och Elvira i mitten. En Linnea står till höger.
Amanda Nelson och Elvira Eklund fotograferad tillsammans på Åbackan.
Lilli som var med i lantbrukslubben visar upp sitt klubbland där det odlades både grönsaker och blommor. Till höger farfar Viktor Eklunds gård och bakom henne syns lite av Westaras boden. Fotot taget av klubbledaren Selim Björses från Lappfjärd, ur SLS:s samlingar.
Familjen Eklund står på gården på Brobackan och visar upp sina hästar. Till vänster den gamla lillstugan, som Arvid Lillkull rev på 50-talet och som användes vid husbygget på Sunnantillvägen,
Åke Lindblad som föddes 16 juli 1926 i Kvarnå.
Åke Lindblad i militären i mitten av 1940-talet.
Den 4 januari 1948 gifte sig Lilli Eklund med Åke Lindblad från Kvarnå.
På 1950- och 1960-talet fanns det stora morotsodlingar i Dagsmark och Lindblad hade passliga marker för både morötter och potatis. På andra sidan ”Treskvejin” finns det ett område på 0,9 ha som Elvira Nelson och Lillian Eklund i september 1948 sålde åt Dagsmark Idrottsklubb och som sedan dess är byns idrottsplan. Bortom planen finns en bostadstomt på 0,7 ha som Elvira Nelson och Lillian Lindblad i juli 1953 sålde åt Lars och Astrid Granér. Bakom Granérs finns följande bostadstomt, också på 0,7 ha som Elvira Nelson och Lillian Lindblad i november 1948 sålde åt chauffören Birger Grönroos. Bakom Grönroos finns följande tomt på 1,4 ha som Åke Lindblad år 1958 sålde åt Lars Ålgars, vars gård syns till vänster. Ett par år senare sålde Ålgars den gården åt Elvi och Levi Berg.
Säkerligen var det Westerbacks ko som var motivet för detta vykort från ca 1960 men i högra kanten syns Lindblads nya gård. Den var från början försedd med de populära vita mineritskivorna, som sedan i något skede byttes ut mot traditionell, röd brädfodring. Längre fram till vänster syns den sytningsgård som Viktor Eklund byggde åt sig på 1930-talet och i kanten syns ”Westeras boden”, som låg riktigt nära korsning till Korsbäck.
På vykortet av Storbron så syns Lindblads nybyggda gård på Brobackan mitt i bild. Fotot är taget runt 1960.