Storås-Selimas gård på Sunnantillvägen 54.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014. Uppdaterats i december 2016.

Här den gamla gården fotograferad från gårdssidan, alltså från söder.
Här den gamla gården fotograferad från gårdssidan, alltså från söder.

Det här huset på Sunnantillvägen syns knappt till vägen, så inbäddat som det är i vegetationen. Men stället är vackert där det ligger i ändan av Haga-tå, ett par hundra meter från Sunnantillvägen. Huset byggdes ca 1910-1920 högst troligt av ”Haga-Hindrik”, alltså Henrik Lindberg (f. Lång el. Lillsjö 1880-1952) och hans hustru Maria (f. Utter i Uttermossa 1867-1950). I april 1909 hade Haga-Hindrik och Maria köpt det här området av storbonden ”Pelas” Viktor Lillkull, en kort tid före han åkte till Amerika.

Bakom Nylundas i ändan av Haga-Tå ligger Storås-Selimas gård på Sunnantillvägen 54.

Maria Utter var dotter till Anders Henrik Utter från Uttermossa (1836-1886) och Anders Henrik var gift med ”Pelas” Maja Lena Lillkull (1844-1881). Maja Lena var alltså syster till Johan Henrik Lillkull som var far åt Nylundas Ida. Maja Lena var också syster till ”Pelas-Josip” Josef Lillkull, som var far åt kommunalmannen ”Pelas-Jåhan”.

Maria hade varit gift (1886) tidigare med Karl Erik Utter (f. Skrivars el. Utfolk i Uttermossa 1867-1901). Han dog alltså ung men hann ändå få 9 barn, bland annat dottern Sigrid. Ett år efter Karls bortgång gifte Maria om sig med Henrik Lindberg och de fick ytterligare en son som emigrerade till Canada. Maria Utter och hennes första man Karl Erik bodde i tiderna i den gård som sedan byggdes om till bönehus. Åtminstone Sigrid brukade påstå att hon var född på bönehuset.

Denne Henrik Lindberg var son till Johan Henrik Lillsjö eller Lång (1827-1905) och Karolina (f. Korsbäck 1851-1934). Han var alltså bror till ”Isakas” Manda Hosioja och till Edla som gifte sig med ”Haga” Emil Lund som bodde i skogsbrynet ovanför Lid-Viktoras. Med andra var han morbror till bland annat Anselm, Leander, Johannes och Elna Lund.

Då Maria gifte om sig bytte också Sigrid namnet till Lindberg. För äldre Dagsmarkbor är Sigrid mest känd som innehavare av Central Café eller Sigrids Kafé som det kallades på 1930-talet. Se skild historik om kaféet på Dagsmarkvägen 367, genom att klicka här!

År 1950, alltså vid 52 års ålder gifte Sigrid sig med ”Storås”- Selim Nordman från Kolängen. Selim var son till Matilda Nordman, f. Haaronoja år 1877, d. 1947. Selim föddes i Stormyron i ett torp nära Storåsberget och arbetade i unga år som dräng på olika gods i södra Finland och på Åland. Då han arbetade på Hangelby i Sibbo mellan åren 1939-1943 träffade han sin första hustru Elin Sjöholm hemma från Närpes. Han gifte sig med henne och fick dottern Sorenza men skilde sig redan 1944.

På fotot ”Storås-Selim”. Foto: Olof Granroth, Selims systerson.
På fotot ”Storås-Selim”. Foto: Olof Granroth, Selims systerson.
I det huset på Kolängen föddes Selim Nordman. På senare tid användes huset som foderlada.
I det huset på Kolängen föddes Selim Nordman. På senare tid användes huset som foderlada.

Då Selim och Sigrid sedan flyttade till Lillkårk  lillstugan på Lisa-Moravägen sålde de gården och marken åt Iris och Boris Lindblad. Efter något år sålde Lindblads själva huset vidare åt Grels och Margareta Vidberg. Då Vidbergs flyttade till Påskmark sålde de gården åt Stig och Anja Wikström från Helsingfors som använde gården som sommarställe. Stig var för övrigt barnbarn till ”Sanderas Mina” Viiala.  År 1985 köpte Maire och Pauli Lintula huset och de bodde här till år 1991 då de flyttade till Lappfjärd.

År 1997 sålde Lintulas gården åt den nuvarande ägarfamiljen som alla är bosatta i Vasa och använder huset som fritidsställe.

Huset som ligger ute på den öppna slätten med potatisodlingar runtom är skymd av stora och vackra björkar. Fotot taget från nordväst, som det ser ut från Sunnantillvägen.
Huset som ligger ute på den öppna slätten med potatisodlingar runtom är skymd av stora och vackra björkar. Fotot taget från nordväst, som det ser ut från Sunnantillvägen.
Här på sockenkartan från år 1935 så ser vi Lindbergs gård i ändan av Haga-tå.
Åldringarna på Åldersro fick besök av Lucia men hon så tidigt så att Sigrid inte ens hann få på sig glasögonen. Året var 1992 och Sigrid var då 94 år, ”född åp beenhuuse” brukade hon säga att hon var.