Ab Pärus-Fors Oy bygger vetekvarn.

Artikel i tidningen Syd-Österbotten 13 oktober 1934.

Modern vetekvarn bygges i Lappfjärd av Ab Pärus-Fors Oy.

Väntas bli färdig i slutet av november.

Som känt har veteodlingen de senaste åren gjort oanade framsteg i vår landsdel. En del kommuner äro redan i det närmaste självförsörjande med avseende å detta sädesslag. I detta nu är intresset stort överallt för denna odlingsgren.

För att veteodlingen skall få någon större ekonomisk betydelse för vår landsdel fordras emellertid kvarnar, som kunna bereda ett gott mjöl. Södra Österbotten – det bästa veteodlingsdistriktet – har dock hittills saknat en sådan kvarn, vilket utgjort ett allvarligt hinder för veteodlingens utveckling. Såväl på gillesmöten som privat har denna brist påtalats. Yttermark och Närpes östra lantmannagillen ha tillsatt kommittéer i saken och av allt att döma komma producenternas önskningar att villfaras.

Ab Pärus-Fors Oy i Lappfjärd har sålunda redan igångsatt uppförandet av en vetekvarn, som kommer att uppfylla de högsta fordringar. Maskinerna till kvarnen ha inköpts från Sverge och England. Kvarnen torde bli färdig att emottaga mäld redan i slutet av november månad. Då avverkningen vid kvarnen blir omkring 300 kg i timmen, kan vetekvarnfrågan för Lappfjärd och angränsande kommuner anses vara löst i och med detta företags tillkomst.

Kvarnbolaget kommer att ordna transporter mellan kvarnen och kunderna med lastbil, så att även längre bort boende odlare bli i tillfälle att förmala större eller mindre vetepartier utan några höga kostnader.