Selims foton från år 1964.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier, som han tog år 1964. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

På Ekholms gård står barnen Mikael, Stig, Allan, Maj-Britt och Anna-Lena.
Den här kvigan vann Bengt Södergård på lantbruksklubbens lotteri 1964.
Utställning av fina slöjdprodukter vid skolavslutningen.
Skidtävlingar på centralskolan 1964. Läraren Jarl Lindqvist står med protokollet. Till vänster står Hugo Aittamäki från Uttermossa.
Det var verkliga nyttosaker som elever vid centralskolan tillverkade.
Eleverna tillverkade allt från strykbräden och stolar, till medicinskåp och fågelholkar.
Fina produkter uppradade runt det stora borrmaskinen.
Här är det Benita Björklunds klubbland som granskas. Till vänster står Ralf bredvid modern Ann-Lis och till höger står Benita och ser på vad den okända granskaren har i handen.
Per-Erik Lindahl står bland lökpiporna framför hemgården.
Alf Mannfolk var den första i klubben, som försökte sig på att odla sockerbetor.
Det är enbart glada miner då klubbledaren granskar odlingarna.
Magnus Wissander framför sina växthus.
Småskollärarinnan Tekla Skrivars på södra skolan.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!