Skogmans gård på Storåvägen 20

Den här gården byggde bonden Ragnar och Ellen Skogman år 1945 och ungefär på samma ställe hade tidigare stått backstugusittaren Viktor Strömbergs (1859-1925) och Annas (1861-1938) stuga, som revs för nybygget. Fotot från 2019 år taget från sydväst.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2024. Uppgifterna är tagna ur gamla lagfarter och de gamla bilderna utlånades i tiderna av Bror Skogman.

Ragnar Skogman (1916-1977) från Lappfjärd gifte sig år 1941 med Ellen Westerback (1922-1997), som var dotter till bonden Frans och Hilma Westerback och hon bodde då på Åddin på Dagsmarkvägen 437.

Gårdens och hemmanets historia.

År 1924, den 7 juli avled Frans Westerback och änkan Hilma övertog hela hemmanet genom ett testamente från 1918 och hon fortsatte att leva som änka med de omyndiga döttrarna Ellen och Beda.

Ellen Westerback gifte sig med Ragnar Skogman från Lappfjärd år 1941.

År 1945, den 3 januari köpte Ellen och mågen Ragnar Skogman en fjärdedel av hemmanet av Ellens mor Hilma, förutom den fjärdedel som Ellen hade fått som arvedel och förutom den halva av hemmanet som Ellens syster Beda ägde. Största delen av hemmanet fanns på Brobackan längs med Lappfjärds å men det fanns också ett skifte i Börkmossen. Det här skiftet på närmare 7 ha på Börkmossen 4:149 sålde Ragnar Skogman och Beda Westerback gemensamt år 1969 åt ”Järvela” Vilhelm och Sanelma Jansson.

År uppförde Ragnar och Ellen alltså den gård som fortfarande står kvar på tomten. Åkrarna på Brobackan var lämpliga för morotsodling och med tiden blev Ragnar och Ellen en av de största odlarna i Dagsmark. Hanteringen av morötter var arbetsdryg och då maskiner för potatissättning och –upptagning blev vanligare på 1960-talet övergick Skogman, som de flesta andra till odling av potatis. På 1970-talet uppförde de ett större potatislager på sin tomt.

År 1953, den 29 januari köpte Ragnar och Ellen Skogman lägenheten Åback 3:28 för 150 000 mark av ”Viiraas” Karl Henrik Mitts och hans hustru Matilda, tidigare Rosenberg. Matilda och hennes första man  Viktor Rosenberg (1876-1921) hade fått lagfart på denna lägenhet år 1917. Området på 1,2 ha som den tiden bestod av åkermark, låg bakom Myllyniemis gård på Åbackan och där finns i dag Estrellas nedlagda fabrik.

År 1960, den 18 oktober köpte Ragnar och Ellen Skogman lägenheten Långgärd 4:67 för 300 000 gamla mark av Selim och Manda Lillkull, och det har i tiderna tillhört Erland och Hulda Krook. Området som mest består av skog är beläget invid Hembergs gård i Palon.

År 1963, den 21 mars köpte Ragnar och Ellen Skogman lägenheten Sandbacka 4:46 för 1 500 nymark av Åke och Ilona Klemets, som hade förvärvat lägenheten av Karl Söderström. Området på 1,2 ha som är jordbruksmark är beläget mellan gårdarna Mitts och Långqvist på Åbackan.

År 1977, den 21 januari avled bonden Ragnar Skogman och hemmanet och gården övertogs då av änkan änkan Ellen och sönerna Bo (1941-2021) som bodde i Sverige och Bror (1951-2018) bosatt i Dagsmark.

Bror Skogman tar över

År 1978, den 19 juli sålde änkan Ellen Skogman och hennes son Bo deras andelar i dödsboet åt Ellens son Bror. Mamma Ellen tog åt sig livstids rätt till bostad i den gård där hon då bodde. År 1980 byggde Bror och hans hustru en ny gård på samma tomt, på adressen Storåvägen 14 och flyttade dit. Ellen fortsatte att bo i hemgården ända till sin död år 1997.

År 2018 avled bonden och verkstadsägaren Bror Skogman och hemmanet och de övriga tillgångarna övertogs av änkan och de tre barnen. Gården på Dagsmarkvägen 20 är fortfarande i släkten Skogmans ägo.

Foton.

Skogmans gård fotograferad från landsvägen sommaren 2019.
Ragnar Skogman med sonen Bo utanför den nya gården på Brobackan. Byggnaderna till vänster finns på Granlunds gård.
Ragnar Skogman med hästen och ett föl utanför den nybyggda gården i mitten av 1940-talet.
Nygifta Ellen Skogman med äldre sonen Bo på Westerbacks gårdsplan år 1941.
Ellen och Ragnar i gräset nedanför Westerbacks gård på Åddin.
Ellen och Ragnar utanför Hilmas gård på Åddin.
Ellen och sonen Bo Skogman hälsar på släktingen Saga hos Rosengrens på Åbackan.
Ellen Westerback med Elsbeth Lillsjö från Byåsvägen. Elsbeth gifte sig sedan med Voitto Kangas och flyttade till Klemetsändan bredvid kvarnen och sågen.
Elsbeth Lillsjö på Nybron i Lappfjärd med Ragnar och Ellen. Till höger syns Hoxellfolks gård.
Helga Englund från Palon och Ellen Westerback från Åddin på en brygga i Kristinestad. Till vänster syns stadsbron och till höger ångbåtsbryggan.
Ragnar Skogman militärklädd och Ellen i civila kläder.
Ragnar och Ellen på gården med äldre sonen Bo i vagnen. Storbron ligger precis bredvid Westerbacks gård. I bakgrunden syns Storkull handlarins magasin och lite av affärshuset.
Ragnar Skogman och Ellen Westerback i buskagen.
Ragnar Skogman gifte sig 1941 med Ellen Westerback och han flyttade då till Westerbacks gård på Åddin. Här han ute med den äldre sonen Bo i vagnen och i bakgrunden på andra sidan ån syns Brobergs/Vidbergs gård.
Bo Skogman hos fotografen med sin kusin Saga Rosengren. Bo och Saga var kusiner, eftersom Ragnar Skogman och Sagas mor Märta var syskon. De var också släkt via Bos morfarsmor Sofia, som var syster med Sagas farmor Wilhelmina.
Bror Skogman (1951-2018).