Skolan grunden för framåtskridande.

Artikel i tidningen Syd-Österbotten 20 oktober 1953.

Festkantat glansnummer vid jubileum i Dagsmark år 1953.

Under talrik anslutning från byns och bygdens, samt forna lärares och elevers sida begick Dagsmark folkskola sin 75-årsdag på söndagen.

Sibelius ”Andante festivo” utförd av Perus stråkorkester under bankdirektör Einar Krooks ledning bildade en värdig upptakt till det alltigenom digra och gedigna programmet. Skolpsalmen framför andra ”Sanningens ande” sjöngs och rektor Erik Ewalds höll bön och tal. Han utgick härvid från orden i Första konungaboken 8:29 ”Låt dina ögon dag och natt vara öppna och vända mot detta hus”.  Samma ord som i tiden bildade kärnan i kyrkoherde Georg Lauréns tal då det nya skolhuset invigdes år 1909. Lärare Nils Bergman läste ett par dikter av Bengt Nystrand och Nils Bolander. Skolans elevkör och stråkorkester uppträdde under lärare Einar Linds ledning med ett par sånger. Före detta eleven Else-Maj Hemberg deklamerade dikten Byskolan tillägnad Sveriges folkskola vid dess 100-årsjubileum 1942.

Dagens festtal hölls av folkskolinspektören, skolrådet E. A. Mitts. Talarens tema var människosläktets vandring genom seklerna. Det har hela tiden varit en stor vandring, framåt och uppåt. De senaste tidernas snabba utveckling har fört till icke anat välstånd. Skolväsendet, inte minst folkskolan har en anmärkningsvärd del i denna utveckling. Ja, det är frågan om inte just skolan är grunden för allt framåtskridande. Det anförs ofta att skolan blir dyr, sade talaren, men hur fattiga skulle vi inte vara utan skola.

Efter festtalet följde vacker duettsång av systrarna Hemberg, med sångerna ”Villsam är vägen” och ”Lycka” tonsatt av Merikanto. Skolans föreståndare Einar Lind hade utarbetat en utförlig historik över skolans 75-åriga verksamhet och han gav nu intressanta glimtar ur den.

De talrika festdeltagarna trakterades med kaffe. Bidrag inflöt rikligt till den nya jubileumsfonden, som dagen till åminnelse öppnades vid skolan. Vi festens slut torde summan av gjorda inbetalningar ha stigit till i det närmaste 18 000 mark.

Festens glansnummer var den kantat, som bankdirektör E. Krook hade skrivit och tonsatt enkom för detta tillfälle. Den fick ett lyckat framförande med kör och orkester under hans ledning. Han avtackades med blommor och en hjärtlig applåd.

Det fria ordet utnyttjades livligt. Forna lärare täljde minnen från de år de hade arbetat vid skolan. Lång var raden av gratulanter som önskade skolan fortsatt framgång i arbetet för bygdens välfärd.

Sedan Valdemar Rosengren från direktionens sida tackat alla som gett festen dess glans avslutades högtidligheten med bön av rektor Ewalds och psalmsång ”Tack min Gud, för allt som varit”.

Inbjudna gäster bjöds slutligen på middag i skolans nya och trivsamma matsal. Den talrika skaran av festbesökare var ett vittnesbörd om uppskattningen av skolan och detta innebär en kraftig källa, en ny inspiration till fortsatt träget arbete i folkupplysningens och framåtskridandets tjänst.