Lappfjärd andelshandels filial i Dagsmark.

Uppgjort av Lasse Backlund år 2014. Om du vill läsa mera om grundandet av Lappfjärd andelshandel, så skall du klicka HÄR!

I Dagsmark hade ju det egna lantmannagillet startat en andelshandel i liten skala redan år 1908, efter att de övertagit rörelsen av Wilhelmina Ulfves, som kallades för ”Bod-Mina”. Mina hade tillsammans med sin man Viktor bedrivit handel på Sebbasbackan och Dagsmark Andelshandel övertog denna och höll på till år 1916 då huset och rörelsen såldes åt Erland och Fina Norén. Samma år hade Central-handelslaget SOK försökt få till stånd en fusion mellan handelslagen i Lappfjärd och Dagsmark, men med dåligt resultat.

På andelslagsstämman den 13 mars 1942 i Lappfjärd beslöts det enhälligt att det skall öppnas en filial också i Dagsmark och styrelsen fick i uppdrag att förverkliga beslutet. Men det dröjde några år, möjligtvis på grund av kriget innan det blev av. År 1946 öppnade Lappfjärd Andelshandel en filial i Dagsmark då de övertog affärsrörelsen av Erik Andersson som hade handlat i Koll-Boden sedan 1935. De var där bara på hyra och då Andersson sedan sålde affärshuset på auktion, så gavs högsta budet av handlanden Nils Nelson, som en kort tid bedrivit handel i Noréns affärshus.

En kort tid var det här Lappfjärds Andelshandels filial i Dagsmark. De var här endast på hyra och då Andersson ville sälja affärshuset, så gav handlanden Nils Nelson det högsta budet, vilket betydde att Andelshandeln blev tvungen att flytta ut.
En kort tid var det här Lappfjärds Andelshandels filial i Dagsmark. De var här endast på hyra och då Andersson ville sälja affärshuset, så gav handlanden Nils Nelson det högsta budet, vilket betydde att Andelshandeln blev tvungen att flytta ut.

Det var år 1949 som Nils Nelson köpte ”Koll-Boden” och flyttade affären dit. Lappfjärd Andelshandel flyttade i sin tur sin filial till Noréns hus, där de bedrev handel till mitten av 1950-talet.

Det var hit till Noréns hus på Sebbasbackan, som Lappfjärds Andelshandel flyttade sin filial, då de hamnade att flytta bort från Koll-boden.
Det var hit till Noréns hus på Sebbasbackan, som Lappfjärd Andelshandel flyttade sin filial, då de hamnade att flytta bort från Koll-boden.

Åren 1954-1955 byggde Eskil Storkull ett affärhus som han kallade Tellgård på en tomt mittemot Nelsons affär, på Bygränden 1. Eskil Storkull var son till Josef Henrik Storkull (1875-1931) och Maria Adelina Lång (1875-1945). Han var yngste bror till Evert, Emil, Gunnar, Anselm, Valter, Alfred och Einar. Eskil var gift med Hildur Helena Andersson, dotter till Frans (1890-1936) och Matilda (1892-1939).

Här på bilden så ser vi att Eskil Storkull håller på och bygger affärshuset, där Lappfjärds Andelshandel hyrde in sig.
Här på bilden så ser vi att Eskil Storkull håller på och bygger affärshuset, där Lappfjärd Andelshandel hyrde in sig i december 1955.

Affärshuset byggdes av tellblock i två våningar tillverkade av Stenströms i det nedlagda mejeriet. I september 1955 skrev Eskil hyreskontrakt med Lappfjärds Andelshandel att de på 5 år skulle hyra butikslokalen i den södra ändan för en månadshyra om 17.000 mark. Lokalen skulle vara inflyttningsklar före den 1 december 1955 och Eskil åtog att så snart det var möjligt uppföra en lagerbyggnad på gården. I väntan på den lagerbyggnaden skulle Andelshandeln få använda hyresvärdens lagerbyggnad bakom mejeriet. I den norra ändan av affärshuset hade Eskils hustru Hildur ett café och själva bodde de i övre våningen.

I mars 1958 avtalade Lappfjärd Andelshandel med Shell Ab att en bensinförsäljningspunkt skall inrättas i Dagsmark.

I november 1958 sålde Eskil hela affärshuset åt Lappfjärds Sparbank. Det första kontoret som Lappfjärds Sparbank öppnade i Dagsmark fanns i den gamla gården hos Åke och Lilli Lindblad. Kontoret skulle inrymmas i den lokal där Elvira Eklund hade haft sitt Café Brobacken sedan 1938. Det var på vårstämman 1950 som direktör Otto Björses föreslog, att eftersom det nya kontoret i Härkmeri startat över förväntan, så borde banken också öppna eget i Dagsmark. Kontoret skulle skötas av bonden Emil Backlund och vara öppet ett par timmar om dagen, tre dagar i veckan. Under en tid hade Emil Backlund kontoret hemma i sin nybyggda gård men banken fick nu i och med köpet en egen lokal i det utrymme som tidigare varit Hildurs café.

På bilden ser vi hur en lastbil levererar varor till Andelshandels filial. Bilden är från 1961 och nere i högra hörnet ser vi att Eskil Storkull håller på att bygga ett nytt bostadshus på granntomten, Bygränden 7. Uppe i högra hörnet syns tellblock tillverkade i den byggnad som tidigare var Dagsmark Andelsmejeri.
På bilden ser vi hur en lastbil levererar varor till Andelshandels filial. Bilden är från 1961 och nere i högra hörnet ser vi att Eskil Storkull håller på att bygga ett nytt bostadshus på granntomten, Bygränden 7. Uppe i högra hörnet syns tellblock tillverkade i den byggnad som tidigare var Dagsmark Andelsmejeri.

Ett stort antal unga Dagsmarkbor fick arbete som biträde Andelshandelns filial, bland annat Iris Lövgren, Göta Lindell, Gunnel Rönnlund, Heddy Nygren, Annel Grans, Rita Lillkull, Inga-Lill Lillkull, och Annel Klemets. Några var i arbete bara sommartid, t.ex Ann-Britt Lillkull, Irma Bergström och Birgitta Liljeblad. Säkerligen fanns det flera som arbetat här någon tid.

Till vänster Nelsons affär och Andelshandelns filial till höger. I bakgrunden Anderssons gård och mitt i bild Åke Backlunds Wartburg.
Till vänster Nelsons affär och Andelshandelns filial till höger. I bakgrunden Anderssons gård och mitt i bild Åke Backlunds Wartburg.
Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.
Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.
Här Sparbankshuset fotograferat från landsvägen.
Här Sparbankshuset fotograferat från landsvägen.
Göta Lindell betjänar en kund i Dagsmark filialen.
Affärshuset fotograferat från baksidan.
Affärshuset fotograferat från baksidan.

Affärshuset förstörs i en brand.

En vacker vinterdag den 3 mars 1971 kl. 11.30 utbröt en eldsvåda i Andelshandelns utrymmen i det södra hörnet. Rökutvecklingen var stark men den tillkallade brandkåren från Lappfjärd kunde ganska snabbt bemästra elden. Inom någon timme var elden nästan släckt men så blossade den upp på nytt och i det kalla vädret hade en del slangar och pumpar frusit. Detta försvårade släckningsarbetet vilket betydde att så gott som hela huset totalförstördes invändigt.

Som synes var rökutvecklingen enorm och huset fick stora materiella skador.
Som synes var rökutvecklingen enorm och huset fick stora materiella skador.
Branden fick sin början i den södra delen av byggnaden och snart spred sig elden i hela huset.
Branden som hade fått sin början i nedre våningen i den södra delen av byggnaden och snart spred sig elden i hela huset.
En del av inredningen från Sparbankens kontor kunde räddas medan själva byggnaden förstördes helt. Här står en del bybor och ser på då brandmännen försöker släcka elden.
En del av inredningen från Sparbankens kontor kunde räddas medan själva byggnaden förstördes helt. Här står en del bybor och ser på då brandmännen försöker släcka elden.
Det var sträng kyla denna dag, vilket försvårade släckningsarbetet,
Det var sträng kyla denna dag, vilket försvårade släckningsarbetet.
Brandsoldaterna från Lappfjärd sprutar vatten in i den lägenhet där Anna och Birger Sonntag bodde.
Brandsoldaterna från Lappfjärd sprutar vatten in i den lägenhet där Anna och Birger Sonntag bodde.
Så här såg Sparbankens hus ut efter branden den 3 mars 1971. Lappfjärds Andelshandels filial i den bortre ändan och Lappfjärds Sparbanks sidokontor till höger. Ovanför banklokalen fanns Anna och Birger Sonntags bostad.
Så här såg Sparbankens hus ut efter branden den 3 mars 1971. Lappfjärds Andelshandels filial i den bortre ändan och Lappfjärds Sparbanks sidokontor till höger. Ovanför banklokalen fanns Anna och Birger Sonntags bostad. Fotot taget av Ritva Rosenback.
Försäkringsbolaget erbjuder brandresterna i en annons i Syd-Österbotten. Affärsmannen Ture Mäkelä köpte varulagret och sålde ut en del av det brand- och rökskadade varorna.
Försäkringsbolaget erbjuder brandresterna i en annons i Syd-Österbotten. Affärsmannen Ture Mäkelä köpte varulagret och sålde ut en del av det brand- och rökskadade varorna.
Trots att byborna på ett möte på skolan velat behålla sin filialbutik så beslöt förvaltningsrådet för La-Syd i maj 1971 helt väntat att någon ny affär inte kommer att byggas i Dagsmark. Andelshandeln hade en butiksbil i trafik och denna skulle trafikera i byn två dagar i veckan och tyngre varor skulle köras ut från huvudaffären i Lappfjärd.
Trots att byborna på ett möte på skolan velat behålla sin filialbutik så beslöt förvaltningsrådet för La-Syd i maj 1971 helt väntat att någon ny affär inte kommer att byggas i Dagsmark. Andelshandeln hade en butiksbil i trafik och denna skulle trafikera i byn två dagar i veckan och tyngre varor skulle köras ut från huvudaffären i Lappfjärd.

De totala skadorna uppskattade efteråt till omkring 250 000 mark. Försäkringarna täckte inte skadorna eftersom fastigheten var försäkrad för 90 000, La-Syds varulager och inventarier för 55 000 mark och Sparbankens inventarier för 15 000 mark. Birger Sonntags lösöre var försäkrat, men för lågt för att det helt skulle täcka skadan.  Långvarige föreståndaren Birger Björklund fick arbete i en annan av Andelshandelns filialer. Därmed var andelshandels saga all i Dagsmark.

Ragnar Backlund från A-sidon var långvarig styrelseledamot på Lappfjärds Ahl och var frustrerad över den tillbakagång de olika fusionerna förorsakade. I slutet på 1980-talet skrev han denna insändare i Syd-Österbotten:
Ragnar Backlund från A-sidon var långvarig styrelseledamot på Lappfjärd Andelshandel och var frustrerad över den tillbakagång de olika fusionerna förorsakade. I slutet på 1980-talet skrev han denna insändare i Syd-Österbotten: