Selim Björses samlade foton.

 

Folkskolläraren, klubbledaren och fotografen Selim Björses.
Folkskolläraren, klubbledaren och fotografen Selim Björses.

Bondesonen Selim Björses föddes i Lappfjärd 7 april 1900 och han var folkskollärare i hembyn, främst då på södra folkskolan. Han hade ett genuint intresse för hembygden, jordbruket, ungdomsrörelsen, skyddskåren och mycket annat. Lantbruksklubben i Lappfjärd bildades den 10 september 1929 och han var klubbens ledare i många år och med sin motorcykel besökte han kommunens alla byar. Ett stort antal ungdomar i lappfjärdsnejden har varit medlemmar i klubben, t.ex. år 1942 hade den inte mindre än 193 medlemmar.

Överallt där han rörde sig i nejden hade han sin kamera med och med den dokumenterade han en stor del av kommunens historia.

Största delen av hans fotografier finns arkiverade på Svenska litteratursällskapets arkiv i Vasa. Samlingarna som omfattar över 2 000 foton har digitaliserats och finns nu sparade för eftervärlden. Selims äldsta fotografier är från 1927 och de sista tog han 1966 och han dog sedan 3 april 1967.

Lappfjärdsbon Eric Stens har efteråt gjort ett stort arbete med att datera fotografierna, bestämma platserna och att identifiera personerna som finns på bilderna. När det arbetet var klart donerade Stens allt material till samfälligheten i Lappfjärd, som förvarade albumen på biblioteket där det sedan dess finns till allmänt påseende. Originalbilderna och negativen deponerades i valvet på den lokala sparbanken men flyttades i november 2014 till SLS:s arkiv, som ligger på Handelsesplanaden i Vasa.

Vill du se Selims originalfoton, skall du kontakta arkivet i Vasa eller så skall du klicka på någon av knapparna här under! Om du vill läsa några tidningsartiklar om eller av Selim, så skall du klicka HÄR!

1920-talet
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1938 Lantbruksutställningen
1939
1939 Vinterkriget
1940
1941
1942
1943
1944-45
1946-47
1948-50
1951-52
1953-54
1955
1956-57
1958
1959
1960-61
1962
1963
 
1964

1965

1966

 

Med denna Orionwerk kamera från Hannover i Tyskland tog Selim Björses de flesta bilderna och denna skaffade han redan år 1927.
Med denna Orionwerk kamera från Hannover i Tyskland tog Selim Björses de flesta bilderna och denna skaffade han redan år 1927.

År 1991 donerade Eric Stens den digra bildsamlingen till skifteslaget i Lappfjärd. Urklippet ur Kristinestads Tidning.