Lillsjövägen

Fram till årsskiftet 1972-73 var Lillsjövägen en enskild väg, som underhölls av delägarna som använde den. I december 1972 beslöt kommunalfullmäktige i Lappfjärd att de tar över vägen och underhållet av den 3,5 km långa vägen.

Om du vill läsa om gårdarna längs denna väg, så skall du klicka på önskat husnummer nedan.

8 Eklunds

19 Granérs gård

27 Lillsjö-Mattasin
27 Grönroos Birgeras
88 Lindroos gård
99 Nyholm Viktoras
99 Westerback Ingvar
101 Nyholm Leander
109 Westerback Karl Henrikas
117 Nyholm Emil
135 Dragholms eller Norrgranns
271 Rönnlundas eller Nymanas
290 Berglund Johan Viktor
291 Berglund Arvid
329 Dahlroos Otto
353 Dahlroos Josip
365 Sigvald Forslund

375 Johan Åberg