Grönroos gård på Lillsjövägen 27.

Sammanställt av Lasse Backlund 2018, med hjälp av Kenneth Grönroos.

Grönroos gård på Lillsjövägen 27 fotograferad från söder år 2004.

Den här gården byggde Birger och Helga Grönroos år 1962. På samma tomt stod i tiderna Lillsjö-Mattasinas gård, där Viktor Lövgård bodde. Då han avled 1944 så köpte ”Kårk-Frans” Eklund huset men han dog redan 1946 och hela hans hemman ärvdes då av hustrun Elvira och dottern Lillian. I november 1948 sålde Elvira och Lillian huset och tomten Grönvik åt Birger Grönroos (1915-2004) och Helga (f.Vikholm 1924-2000). Birger Grönroos fick lagfart på lägenheten först 1954. Vill du läsa mera om ”Lillsjö-Mattasinas” gård, skall du klicka HÄR!

Det var till den här gamla gården som Birger och Helga flyttade år 1948. Erland Grönroos från Klemetsändan hälsar på hos familjen i Kvarnå i mitten på 50-talet.

Birger , som kallades ”Andersas-Birger”, var son till Erland Grönroos (1882-1962) och dennes andra hustru Selma Klemets (1886-1973). Erland var född på Lillkårktå i centrala Dagsmark men flyttade till Klemetsändan år 1905 då han gifte sig. Birger tog över hemmanet och gården i Klemetsändan i maj 1937 och år 1940 gifte han sig första gången, med Lilja Nordberg från Palon. I mitten på 1940-talet medan Birger fortfarande befann sig vid fronten i fortsättningskriget, blev det skilsmässa mellan Birger och Lilja, och de sålde då gården och hemmanet åt Birgers syster Signe och hennes man Lennart Grans. Vill du läsa mera om ”Andersas” gården i Klemetsändan, skall du klicka HÄR!

Förlovningsparet Lilja Nordberg och Birger Grönroos. De gifte sig i april 1940 och redan i augusti föddes dottern Siv. Efter några år skiljde de sig och de sålde då hemmanet och gården där ”Andersas” åt Birgers syster Signe och hennes man Lennart Grans.

Birger första hustru Lilja (f. 1919) flyttade efter en tid till Åbo, där hon först arbetade på en gård men sedan på Rettigs tobaksfabrik. I början på 60-talet flyttade hon sedan till Sverige, där hon fortfarande bor. Birger arbetade sedan bland annat som chaufför och han gifte sedan om sig år 1948 med Helga. De bodde i den gamla gården på Lillsjövägen från 1948 i några år tills de i början på 1950-talet flyttade till Sverige. Deras äldre son föddes 1950 i Dagsmark men efter en tid flyttade hela familjen till Smedjebacken i Sverige, där Birger arbetade på fabrik.

De återvände sedan tillbaka till Dagsmark före den yngre sonen föddes 1961. Medan de byggde den nya gården, så bodde de i det gamla huset. I början på 1960-talet arbetade Birger en tid som maskinist på mejeriet i Lappfjärd. Under några år då Birger och Helga bodde i Sverige, så bodde Lars och Astrid Granér i gården medan de byggde sitt nya hem på granntomten.

År 1962 var den nya gården färdig och då revs den gamla gården. Birger och Helga byggde då växthus, där de började odla tomater. De var lite av pionjärer i branschen men inom några år fanns det växthus lite överallt i Dagsmark. Växthusen revs sedan ner och Birger och Helga bodde sedan på Lillsjövägen så länge de levde.

Gården övertogs efter dem av den yngre sonen, som år 2018 sålde den vidare åt utomstående. Gården totalförstördes i en häftig brand 8 januari 2021.

Foton.

Birger och Ove Grönroos i Sverige i början på 50-talet.
Signe, Birger och Thyra Grönroos på Nya Atelieren i Kristinestad, ca 1918.
Birger, Helga och Ove bodde i Sverige på 50-talet, men här är de besök i Kvarnå tillsammans med Erland Grönroos.
Tre generationer samlade i Klemetsändan hemma hos Selma och Erland Grönroos.
”Andersas” Erland och Selma Grönroos tillsammans med sonhustrun Helga och barnbarnet Ove.
Helga och Birger Grönroos med den äldre sonen i Smedjebackan i mitten på 50-talet.
Svågrarna Lennart Grans och Birger Grönroos,
Helga och Ove utanför järnvägsstationen i Smedjebacken, där de bodde nästan hela 50-talet.
Den gamla gården på Lillsjövägen försågs med nytt pärttak och Birger Grönroos står uppe på de bristfälliga ställningarna tillsammans med sin far Erland.
År 1965 byggde Birger ett växthus på det ställe där den gamla gården hade stått och här håller han på att montera vädringsluckorna på nocken.
På 1960-talet drevs tomatplantorna upp från frön och bordet är fullt med krukor och lådor. Odlingssäsongen var kort och skördarna små, åtminstone jämfört med dagens skördar.
I början värmde Birger och Helga växthusen med brännolja men på 70-talet efter oljekrisen gick de över till att elda med flis. Före oljekrisen var brännoljan verkligt billig och växthusen värmdes upp med en så kallad sputnik, som syns på bilden.
I slutet på 50-talet byggdes den gamla gården om och den försågs då med en ny farstukvist.
Grönroos gård vintern 1965, troligen fotograferad från det nya växthusets tak.
Uthuset byggdes i början på 60-talet.
Äldre sonen Ove på trappan i mitten på 60-talet.
Helgas släktingar på besök hos Grönroos år 1962 och här skyndar hon till, då den glada lillpojken Kenneth går sin väg.
Gården renoverades i mitten på 80-talet och då byttes de ljusa mineritplattorna ut mot rödmålad brädfodring.
Gården fotograferad år 2003 från Lillsjövägen.
Grönroos släkt utredd på ett överskådligt sätt.