Landgärds gård i Lappfjärd.

Sammanställt av Lasse Backlund i augusti 2019, med hjälp av Ninni Teir. Vill du läsa mera om Elin Lillkulls släkt och barndomshem, så skall du klicka HÄR!

Elin Lillkull, som var född år 1906 i Dagsmark gifte sig år 1927 med Sigfrid Landgärds (1904-1976) från Lappfjärd. Sigfrid var son till Karl Landgärds (f. Holm 1877-1945) och Adelina (f. Jossandt 1883-1933) som bodde på Byängsvägen i centrum av Lappfjärd.

Samma år som Elin och Sigfrid gifte sig köpte de på Lappfjärdsvägen 667 en gård, med lite tillhörande mark av änkan Adelina Håx (1878-1948). Adelina som var född Ålgars hade gift sig år 1900 med Johan Håx (1880-1924) och de bodde då på Stenvägen men i början av 1920-talet flyttade de till Lappfjärdsvägen tillsammans med dottern Edit (1913-1990). Gården torde ha varit byggd i början av 1900-talet. Strax efter flytten till Lappfjärdsvägen dog pappa Johan och änkan Adelina och dottern Edit bodde kvar tills de sålde gården åt Sigfrid och Elin Landgärds.

Dottern Edit gifte sig år 1933 med Leander Öhman och fick samma år med honom sonen Egil, som var sjuklig. Efter en tid skilde sig Edit och gifte år 1940 om sig med Karl Lindström från Lålby och hon flyttade då dit och fick ytterligare sex barn.

På vykortet med Lappfjärds kyrka i bakgrunden så syns Sigfrid och Elins gård till höger. I gården till vänster bodde Elma Mannfolk, som var ogift och barnlös. Alla byggnader på fotot finns kvar ännu men är kanske skymda av träd och buskar.
Längst fram sitter Elin Lillkull och Sigfrid Landgärds då de gifte sig i brudgummens hem i Lappfjärd år 1927.
År 1927 poserar brudparet Elin Lillkull och Sigfrid Landgärds tillsammans med spelmän och närmaste släktingar.

År 1933 köpte Sigfrid och Elin ett skogsskifte på 12 ha av Karl Henrik Isuls, som de kallade Norrskog. 1,5 ha av detta skifte var åkermark och resten skog.

År 1960 sålde Sigfrid och Elin Landgärds gården och det lilla hemmanet åt sonen Erik (f. 1939) och hans hustru Gretel (f. Mangs 1938). I samma veva byggde de en ny gård på samma gårdsplan.

Sigfrid och Elin fick 3 barn:

-Alice Gunhild, född 1928 som år 1947 gifte sig med Lennart Teir (f. 1919) från Härkmeri. Två söner och en dotter.

Göta Viola, född 1930 som år 1953 gifte sig med Eugen Aspholm (f.1926). Barnlösa.

-Karl Erik, född 1939 som år 1959 gifte sig med Gretel Mangs (f.1938). Två söner.

Foton.

Landgärds gamla gård fotograferad från landsvägen i augusti 2019.
Gården torde vara byggd i början av 1900-talet och med tanke på den höga åldern är den i gott skick.
På detta Viktor Nylunds foto med syskonen Lillkull står hans son Rurik till vänster. Bredvid Rurik står Elin Lillkull och Hulda och längst fram står Julia och Gunnar. Karl (f. 1923) var inte född då detta foto togs.
På Viktor Nylunds foto från ungefär 1917 står systrarna Lillkull. Fr.v. Hulda (1904) och följande är Elin (1906) och sedan en okänd flicka som kanske någon känner? Längst till höger står Julia Lillkull (1914).
Då Hulda Lövgren i mitten fyllde 75 år så mötte alla syskonen upp, från vänster Gunnar Lillkull, Julia Långfors, födelsedagsbarnet Hulda, Karl Lillkull och Elin Landgärds.

Elins föräldrar Johan och Ida Lillkull. Johan som kallades ”Pelas-Jåhan” var på 1930-1940-talet Lappfjärds kommuns starka man, han hade kommunens alla papper i en väska som han hängde på cykelramen då han trampade i väg till kommunalgården eller till något möte någonstans.
Elin Landgärds föräldrahem på Sunnantillvägen i Dagsmark. På bilden från 1950-talet står dåvarande ägaren, Elins lillebror Karl Lillkull med barnen Bernice och Gösta på gården. Kolla hur nära varandra lillstugan och huvudbyggnaden stod. Små barn rymdes emellan medan de vuxna fick gå runt gården för att komma till baksidan. Fotot taget från öster.
Foto från 20.6.1953.
Alice och Lennarts dotter Ninni i Lappfjärds folkdräkt.
Till vänster Sigfrid och Elin Landgärds, hemma hos Hjördis Landgärds och Anna Kallsén år 1974.
Lennart Eugen Teir, föddes i Härkmeri 1919 och han var son till Axel Teir (f.1887) och Elsa (f. Hannus 1884). Fotot från 1979.
Den 13.7.1946 förlovades Alice Landgärds och Lennart Teir.
En del av gästerna vid Alice och Lennarts bröllop år 1947.
Brudparets Elin och Lennarts föräldrar år 1947: Sigfrid och Elin Landgärds med Elsa och Axel Teir.
Pellhaaldaren Doris Landgärds, Åke Lövgren, Göta Landgärds och Alvar Stenlund. Till höger om brudparet Lennart och Alice står Lars Lövgren, Gunnel Teir, Birger Stenlund och Lisbeth Kronman
Radio Café var ett populärt samlingsställe i Lappfjärds centrum. Innehavare var Lehtonen och det stod i tiderna på det ställe där Sparbankens kontor finns i dag.
Sigfrid Landgärds på slåmaskinen.
Till vänster Åke Knus (f. 1916) och Nina (f. 1922 i Helsingfors) tillsammans med Lennart och Alice Teir på hotellet i Kristinestad i november 1946.
I april 1957 ordnades en insamling för krigsinvaliderna på lokalen i Lappfjärd och i ett teaterstycke spelade kommunalläkaren Thorolf Dreijer sig själv, motspelare var Alice Teir.
Krigsinvalidernas damsektions första ”Katt-Jam-Bal” på stadshotellet i Kristinestad. Dansarna är Margit och Thorvald Hohenthal.
Lappfjärds ungdomsförening uppförde i januari 1954 nyårsspexet ”Midnattsdrömmen”. För regin, scenografin och dräkterna stod Reinhold Weckström från Kristinestad. Från vänster: Elin Krokbäck, Alice Teir, Karl-Johan Björkskog, Herbert Mangs, Torsten Mangs, Jacob af Hällström, Jan Klemets, Bertel Appel som kung, Håkan Stenlund, Ebba Holm, Eskil Österberg, Rurik Nissander, Lars Ollila, Lars-Gustav Ådjers och Evert Ekman.
År 1964 ställde Lappfjärd Folkhögskolas Kamratförbund till med ett silverbröllop i Lappfjärd. Brudparet till vänster är Kurt Gullberg och Elsbeth, f. Hanses och till höger Christer Bärnqvist och Mona, f. Kronman. Mannen i mitten längst fram är talmannen Åke Backlund från Dagsmark.
Ilta-Lilja Klockars och Eric Lönnqvist som korvförsäljare i ett teaterstycke på lokalen i Lappfjärd.
Lappfjärds ungdomsförening uppförde i december 1956 revyn ”Under nyårsnattens stjärnor” och i barnbaletten uppträdde från vänster Ninni Teir, Kristina Nygård, Maj-Britt Appel, Tarja Salmi, Christel Appel och Marianne Klockars.
Barnbaletten vid ungdomsföreningen revy 1955-1956. Fr.v. Christel Appel, Christine Nygård, Ninni Teir, Maja Appel, Marianne Klockars och Tarja Salmi.
Gäster på ”Katt-Jam-Balen” på stadshotellet i Kristinestad.
Vid en fest till förmån för krigsinvaliderna spelades ett teaterstycke med Eskil Ericksson, Birgit Lönnqvist och Adele Fogde.
Alice Teir och Doris Teir under en revy på lokalen i Lappfjärd.
Ungdomsföreningens revy ”Under nyårsnattens stjärnor” 1956-1957. Första raden från vänster Christel Appel, Maj-Britt Appel, Ninn Teir, Marianne Klockars, Tarja Salmi och Kristina Nygård. I andra raden sitter Kurt Ålgars, Gurli Lång, Hellman, Doris Teir, Anne-Maj Lindman, Kajsa Sandbacka, Britta Långfors och Barbro Nygård. Stående i tredje raden Nils Sved, Birgit Lönnqvist, Eric Lönnqvist, Svea Nygård, Adele Fogde, Hjördis Snickars, Henrik Ebb, Alice Teir, Elis Hellman, Lars Rosenberg och Torsten Mangs.
Barnbaletten i revyn år 1954.
Kommunalläkaren Thorolf Dreijer i ett teaterstycke på en tillställning till förmån för krigsinvaliderna år 1957.
Personal från Österbottens Kött träffas på Mikaelimarknaden i Kristinestad, från vänster Alice Teir, Tor Hagberg (som var gift med Benita Ekman från Lappfjärd) och Marita Bäckström (som var gift med Bjarne Grans från Dagsmark)
Kontorspersonalen på Österbottens Kött i Kristinestad i mars 1957, från vänster Nils Lindholm, Alice Teir, Helvi Vorne, Tor Hagberg, Dorthe Bergholm, Nina Smeds och Anja Hannelius. Foto Hyvönen.
Gamla ungdomslokalen i Lappfjärd som revs i början av 1950-talet då den nya togs i bruk.
Vy över Härkmeri år 1953.
IF Länkens skidstuga på Bötombergen togs i bruk år 1956.
Bötombergsstugan som byggdes på talko och kunde tas i bruk 1956.
Bötombergsspelen 1957 samlade en stor publik.
Vid Bötombergsspelen 1957 samlades publiken vid den nybyggda skidstugan.