Borg-Oskar på Byåsen, Dagsmarkvägen 369.

Det är inte mycket vi känner till om Borg-Oskar, som bodde i ett litet hus som i tiderna stod bakom Eliel Holmbergs uthus, på norra sidan av Gröndahlas tå. Huset revs på 1950-talet och det enda som finns kvar av det är en murgrund som gömmer sig bland buskarna.

Eva Grönlund från Vasa, men som är uppväxt på Sunnantillvägen, har med Inga-Lill Sandströms hjälp rett ut vem denne man var.

Karl Oskar Granat (1865-1930) föddes i september 1865 på Storkull hemman i Dagsmark. Pappan hette Johan Henrik Granat och han var född på Lillhannus hemman i Lappfjärd år 1837 och modern hette Maria Sofia Borgström och hon var född 1836. Maria Sofia var dotter till Anna Greta Borgström, som var född i Lappfjärd 1812. Anna Greta gifte sig sedan med Johan Erik Hammarberg, som var född år 1816 på Lång hemman i Dagsmark och de fick tillsammans ännu 3 barn. Familjen bodde på Båsk hemman.

Karl Oskar hade 2 äldre syskon, Josef Henrik (f. 1861 på Rosenback hemman) och Maria Sofia (f. 1863 på Rosenback hemman. Hon gifte sig sedan med Johan Viktor Sjöblom från Kristinestad). De här 3 barnen blev tidigt föräldralösa för fadern Johan Henrik dog år 1866 i thyfus och modern dog kort därefter.  År 1867 omnämns de 3 barnen som värnlösa barn på Båsk hemman. Detta hände under den period som räknas som den värsta hungersnöden i mannaminna.

Högst troligt var det mormor Anna Greta Borgström som nu fick ta hand om de 3 småbarnen och de växte säkert upp i mycket svåra förhållanden.

År 1891 då Karl Oskar var 26 år, så gifte han sig med Edla Maria Johansdotter (f. 1862 i Lappfjärd, död i Dagsmark år 1933). Edla Maria hade från tidigare ett barn, dottern Maria Augusta f. 1887 och denna Maria Augusta gifte sig sedan med fiskaren Johannes Stenlund från Kristinestad och de fick hela 13 barn. Ett av barnen hette John Stenlund (1910-1988) och han växte upp hos sin mormor Edla och dennes man Borg-Oskar. Han fick följaktligen namnet ”Borg-John” och han gifte sig år 1929 till Bertby i Vörå, men han flyttade sedan till Västerås där han också dog.

Karl Oskar fick troligen sitt smeknamn ”Borg-Oskar” av sin mormor Anna Greta Borgström som han växte upp hos. ”Borg-Oskar” har inte lämnat många märken efter sig i Dagsmark, annat än att han år 1908 var suppleant i Dagsmark Andelshandels styrelse.

På sidan 83 i Lappfjärds historia, del 3 citeras en vaggvisa av Borg-Oskar på detta vis:

”Tå Borg-Oskar var när oss, så sat an å gunga Anna åp knä. Så börja an sjong, tå sjongd an:

Vi ska sjong om brischon braschon,
Tullder-Erk å Maj i bastun,
båd Kaal å mamm å jag
båd kaal å mamm å jag
Vi ska sjong om tulderitutin
Packas-Maj å bjönin sjölv.
Stubba, stubba alla käringar
slarvar Erkas dansin för sig sjölv”

 

År 1912 omnämns han i tidningen Syd-Österbotten i mindre smickrande ordalag:

”Välförtjänt näpst.

Backstugusittaren Oskar Granath i Dagsmark, som ansett nödigt, att i kampen för sin tillvaro hålla sig med häst, har – ehuru täta ombyten försiggått – icke lyckats få en sådan häst, vars yttre vittnat om god omvårdnad. Följden härav blev att Granaths hästkrake häromdagen avlivades på order av polismyndigheten, vederbörande till välförtjänt straff och andra till varnagel. Vi våga hoppas, att slika fall av djurplågeri framgent med stränghet beivras.”