Tidningsurklipp från år 1916.

Folkmängderna i Sydösterbotten:

I Kristinestads församling föddes det 59 barn under år 1915, av dessa var 7 födda utanför äktenskapet. 39 personer hade avlidit och den äldsta avlidna mannen var 79 år och den äldsta kvinnan 90. 18 par hade gift sig. 146 personer hade flyttat in till staden medan 176 hade flyttat bort och allt detta gjorde att folkmängden hade minskat med 10 personer till 3 512.

I stadsförsamlingen i Tjöck hade det fötts 34 barn och 31 personer hade dött. 15 par hade gift sig. Inflyttning och utflyttningen var i balans och i landsförsamlingen bodde det nu 1 540 personer.

I Lappfjärd hade det fötts 166 barn och 133 personer hade avlidit, av dessa 8 i Amerika. 80 personer hade flyttat till församlingen och 93 hade flyttat bort. 30 par hade vigts. Folkmängden ökade med 7 till 7 315 personer.

I Sideby föddes det 90 barn under det senaste året och 53 personer hade dött. Av de avlidna var 5 personer äldre än 80 och den äldsta avlidna var 95 år. 20 par hade gift sig. Folkmängden i Sideby ökade med 67 personer till 3 540.

I Helsingfors bodde det 174 000, i Åbo 53 000,i Tammerfors 44 900 och i Vasa 22 678 personer.

Kristinestads handel under år 1915.

Enligt det av Handelsföreningen upprättade sammandraget utgjorde värdet av importen över Kristinestad totalt 101 500 mark mot 963 000 året innan. Ingen export har skett och det skall jämföras med 1, 8 miljoner det föregående året. Orsaken till raset är det på pågående världskriget, som helt lamslagit handeln i staden.

Av importen var sockret den största produkten med 45 000 mark, kaffe för 13 000 och ett segelfartyg för 11 000 mark. Alla andra produkter importerades i små mängder.

Syd-Österbotten 26.4.1916:

Stora översvämningar i Lappfjärd.

Islossningen har i år försiggått någorlunda normalt, fastän vårflödet är rikligare än under tidigare år. Då slussarna i den nya bron inte försmår svälja alla de stora vattenmassor, som de senaste dagarnas regn ytterligare höjt på, har betydliga översvämningar inträffat.

Vägarna är på flera ställen under vatten och söndergrävda av strömmar. Ungdomshemmet är kringflutet av vatten och ungdomsföreningen, som andra påskdagen haft för avsikt att fira sitt 20-års jubileum, måste nu skjuta upp festen. Likaså måste mantalsskrivningen, som också skulle göras på ungdomshemmet, flyttas till tingsstället.

Ända upp till folkskolan når vattenmassorna och någon sänkning är under de närmaste dagarna inte att hoppas på.

Syd-Österbotten 1.11.1916:

Byrallor.

På ungdomsföreningarnas festprogram intar bygdemålsberättelserna ofta en framskjuten plats och förnekas kan ju ej heller att en munvig berättare med sin tokroliga „ralla” har lätt att hålla den engång väckta munterheten vid liv. Det är dock inte allom givet att själv kunna sätta ihop bygdemålsberättelser och därför, när den bekanta byralleförfattaren A. I. Nygrens skrifter redan för många är varit utgångna ur bokhandeln, har det stött på svårigheter att få tag i nya byahistorier.

För att i någon mån avhjälpa bristen har en bekant bygdemålsberättare Karl Rosenback i Dagsmark samlat sina historier och gett ut dem i bokform under titeln „Byrallor”. Rallorna, som är 17 till antalet, är flytande berättade och saknar ingalunda humoristiska poänger. De lämpar sig särdeles väl att berättas och kommer säkert att utgöra ett bärande nummer på programmen vid ungdomsfester. Återgivandet blir även för berättaren lättare genom i texten angivna ljudbeteckningar. Boken som kostar endast 1 mk 50 p:i kan beställas hos författaren under adress Dagsmark.