Mokkela Lina på Sunnantillvägen 56.

Uppgjort år 2014 av Eva Grönlund, uppväxt på A-sidon men bosatt i Vasa. Kompletterats senast i oktober 2016.

På bilden Gustav Långfors som kallades Mokkelin, tillsammans med hustrun Greta.
Gustav Långfors som kallades Mokkelin, tillsammans med hustrun Greta. Mokkelin var skolmästare i Dagsmark i slutet på 1800-talet, i någonting som vi i dag kanske skulle kallas förskola. Bilden är fotograferad av en tavla som Mokkelinas barnbarnsbarn Ellen Fröberg i mitten på 90-talet donerade till skolan i Dagsmark.

Släktbakgrund:

Mokkelinas far Erik Johansson Lång (1765-1827) som var född i Dagsmark gifte sig med Margareta Larsdotter Klemets. Hon var född 1764-1815 och tillsammans med Erik fick de 11 barn. Åtminstone 7 av barnen Lång uppnådde vuxen ålder, gifte sig och har många ättlingar i Dagsmark i dag. Margareta dog år 1815 och Erik gifte då om sig med Sabina Johansdotter Haaranoja född 1784 i Bötom. Erik bodde nära Westeras korsningen på det ställe vi i dag kallar för Norrbackas eller Kårk Viktoras. Så det är alltså där Mokkelin är född.

Tillsammans fick Erik och Sabina tre barn varav ett dog som liten. Den yngste, Gustav Eriksson Lång föddes 1827, samma år som fadern Erik dog. Han växte upp med modern Sabina och sina två bröder på Lång hemman nr 4. Gustav talade finska och svenska lika bra.

Gustav Eriksson Lång gifte sig 22.10.1853 med Greta Caisasdotter Ribäck f. 1827 i Ribäck. Den 28.6.1858 flyttade Gustav med hustru och två barn till Kärjenkoski i Storå till Långfors nr 3, 1/12 mantal. I kyrkoboken finns antecknat att hemmanet ägdes av Malakias Mattsson född i Lappfjärd.

År 1885 flyttade Gustav och Greta med döttrarna Klara f. 1865 och Tilda f. 1872 till A-sidon i Dagsmark och finns då upptagna som inhyses på Lillkull i mantalslängden. Dottern Karolina hade redan tidigare år 1880 flyttat tillbaka till Dagsmark.

När Gustav Eriksson Lång kom tillbaka till Dagsmark hade han antagit efternamnet Långfors efter Långfors hemman i Kärjenkoski. Han blev kallad ”Mokkelin”, då han en tid också hade bott på Mukkila hemman i Storå. Någon anteckning om var Mukkila hemman fanns har inte hittats.

Mokkelin som skolmästare.

Sedan år 1882 höll folkskolans lärare i Dagsmark så kallad ”nybegynnarskola” höst och vår under ca 30 dagar. Dessutom försökte man förverkliga barnens första undervisning med hjälp av tillfälligt antagna ”skolmästare” som avlönades av barnens föräldrar. Gustav Långfors blev en sådan ”skolmästare” då han på uppmaning av läraren Wadström började hålla skola i sin stuga på ”A-sidon”. Huset fanns invid Haga-tå, alltså vägen som går upp mot Storås-Selimas, ungefär på adressen Sunnantillvägen 56.  Lönen var 25 penni i veckan, som betalades om lördagarna, samt en kälke ved. ”Mokkelin” var en av de sista av många skolmästare som hade verkat i byn.  Runt sekelskiftet steg fordringarna på lärarna och det dög inte längre med ”mästare” utan det skulle vara lärare med utbildning och kompetens.

Gustav Långfors dog i Dagsmark år 1902 och hustrun Greta år 1911.

Gustav och Gretas 7 döttrar:

-Maja Greta Gustavsdotter Lång (f. 1855), som gifte sig med Johan Henrik, Johan Eriksson f. 1859 på Lillgäls i Lappfjärd. Johans mor hette Klara Sofia (f. 1832 i Lappfjärd) så därför är det naturligt att Maja Gretas och Johan Henriks son, Viktor (f. 1887 senare Öist) kallades för Klara´as Viktor.

-Anna Sofia Gustavsdotter Lång (1858-1902) som gifte sig med Isak Johansson Himmelä, senare Sjöblom (f. 1851 i Storå) och de blev torpare på Lillsjö hemman. De fick flera barn och vill du läsa mera om dessa, så klicka här.

-Vilhelmina Lång, född i Kärjenkoski år 1860, flyttade till Lappfjärd 1878 och dog där ogift och barnlös år 1910.

-Karolina, kallad Mokkela Lina (f. 1862), levde ogift på A-sidon i Dagsmark. Hon dog 1945.

-Klara (f. 1865) gifte sig år 1890 med inhyses Karl Johan Erik Henriksson Knus f.1816 i Lappfjärd. De var skrivna på Lillkull i Dagsmark, men Karl Johan reste till Amerika år 1892. År 1899 reste också Klara till Amerika tillsammans med dottern Aina Elina som var född 1891.

-Edla (f.1868, död i Storå 1874).

-Ida Matilda, kallad Mokkela Tilda f.1872, d.1948 gifte sig år 1927 på gamla dar med Erik Johan Eriksson Lång (Kårk Erkjåhan) 1873-1962. Paret bodde på Storåvägen 137 i så kallade Jantunenas gård och flyttade sedan till Norrbacks eller Mylläris gård på Korsbäckvägen 6. Inga barn.

På bilden ”Mokkelinas” Gustav Långfors´ stuga på A-Sidon, där han under 1800-talets två sista decennier verkade som barnalärare. Foto: Viktor Nylund, ca 1909.
”Mokkelinas” Gustav Långfors´ stuga på A-Sidon, där han under 1800-talets två sista decennier verkade som barnalärare. Foto: Viktor Nylund, ca 1909.
Kvinnor från Dagsmark framför Mokkela-Linas stuga på A-sidon.
Kvinnor från Dagsmark framför Mokkela-Linas stuga på A-sidon.
Linkliftartalko någonstans i Dagsmark, troligtvis hos fotografen Viktor Nylund. Fr.v. ”Mokkela-Tilda” Matilda Långfors, ”Mokkela-Lina” Karolina Långfors och ”Skaftung-Riika” Henrika Häggblom. Tilda bodde sedan i Palon, Lina på A-sidon och Riika också på A-sidon i det hus dit ”Utteras-fleckor” sedan flyttade.
Linkliftartalko någonstans i Dagsmark, troligtvis hos fotografen Viktor Nylund.
Fr.v. ”Mokkela Tilda” Matilda Långfors, ”Mokkela Lina” Karolina Långfors och ”Skaftung Riika” Henrika Häggblom. Tilda bodde sedan i Palon, Lina på A-sidon och Riika också på A-sidon i det hus dit ”Utteras fleckor” sedan flyttade.