Torparen Isak Himmelä.

Uppgjort enligt uppgifter av Eva Grönlund från Vasa, men som är uppväxt på Sånan där Dal.

Isak Johansson Himmelä, senare Sjöblom var född år 1851 i Storå och hans första hustru hette Anna Sofia Gustavsdotter Långfors, född år 1858. Anna Sofia var dotter till “Mokkelin” och hade flera kända systrar, bland annat Mokkela-Lina på A-sidon och Mokkela-Tilda i Palon. (vill du läsa mera om Mokkelin, så klicka här!)

Torparna Isak och Anna Sofia i Lillsjö fick flera barn:

-Adelina, (f. 1881), hade 2 barn och bodde i Lillsjö ännu 1915.

-Josef (1883-1906) hade fallandesot och dog av slag.

-Amanda Sofia (f. 1885) reste år 1911 till Clinton i Amerika, via Hangö.

-Erland (f.1887) reste år 1909 till Canada, via Hangö.

-Selma (f.1889)

-Emil (f. 1891) reste till Amerika med samma fartyg som Pelas-Viktor år 1910. Emil skulle till samma ställe som brodern Erland. Emil dog i Amerika år 1929.

-Matilda (1894-1894)

-Matilda (1896-1896)

-Otto (f.1897) utflyttad, troligen till Amerika

-Ida Matilda (f.1899)

Isaks hustru Anna Sofia dog år 1902 och år 1906 gifte Isak om sig med Maria Viik Korkeamäki från Dagsmark. Några barn finns inte antecknade, däremot står det år 1915 att Isak var blind.