Trygves foton, album 4.

151. Den 28 november 1969 ordnade Svensk Ungdom i Kristinestadsnejden en tävling i NORDISK NUTIDSORIENTERING under devisen K-stad NoNu. Tävlingsfrågorna tangerade aktuella händelser i världen. Längst till vänster Sixten Lindfors, Tor Bergman och i mitten sitter vinnaren Peter Stenlund, som visste mest. Följande är Stig Äbb (i glasögon) och Klas Silverberg längst t.h. Alla representerade arrangörsföreningen.
152. Rådhuset i Kristinestad är en av de finaste byggnaderna i staden. Huset inrymmer stadens förvaltning och i övre våningen finns festsalen, där stadens fullmäktige brukar hålla sina möten. Efter flera renoveringar är byggnaden i gott skick, trots sina 170 år på nacken.
153. Guidekursen på exkursion i staden med legendariske Carl Sjöblom i skinnmössa. T.v. om honom med väskan Gun Mannfolk och Aila Mannermo och bakom honom Göran Skogman. Till höger om Carl Sjöblom står Ilta-Lilja Klockars och längst t.h. står Artur Hermans.
154. På våren 1972 ordnades en kurs för auktoriserade guider i medborgarinstitutets regi med 15 anmälda deltagare. Åtta guider utdimitterades och erhöll Valtkunnaallinen opastoimikunta´s guidemärke. Kursen innehöll både teori och praktik och man gjorde många studiebesök i de närliggande kommunerna. Kristinestadsnejdens allra första auktoriserade turistguider fr. Trygve Lindqvist, Gun Mannfolk (Lappfjärd), Linnéa Ekholm, Gunnel Hiipakka (K-stad), Christina Sand (Närpes), Aila Mannermo och Lars Axén (K-stad). K-stads Siv Palmberg saknas på bilden.
155. Marthaföreningen i Kristinestad grundades år 1919 och år 1969 kunde föreningen alltså fira sina första 50 år med en jubileumsfest. I talarstolen föreningens dåvarande ordförande Ellen Sjöström.
156. Marthaföreningen i Kristinestads 50-års jubileum år 1969. Längst till vänster på ändan sitter Bertel Blomberg och skymd bakom honom sitter Sydösterbottens marthadistrikts ordf. Berit Öhrnberg. Mannen mitt i bild är Bertel Rusk och följande är Elly Sigfrids och kyrkoherde Paul Öhrnberg. I randig blus vid fönstret sitter Tora Nygård och till höger om henne Rudi Nygård. Damerna på andra sidan bordet är från vänster Saga Axén, Aili Blomberg och Anita Sandlund. Vid bordet till höger sitter Lars Axén.
157. Mitt i bild syns den nya sanitetsbyggnaden som staden lät uppföra år 1969 på Bockholmens camping i Kristinestad. Stadsbyggmästare Hjalmar Nylund gjorde ritningar enligt en motsvarande byggnad i Vasa och Eskil Hanses uppförde själva byggnaden. Där fanns vattenklosetter, tvättställen och duschar i två skilda avdelningar. Den här byggnaden och strandbastun fick gott betyg av de tältande turisterna. Sommaren 1969 gjordes 4 399 övernattningar och av dessa stod de utländska turisterna för 1 048.
158. Helge och Maj-Britt Holms gård som byggdes år 1955 och till höger syns kommunalläkare Dreijers nya gård, som byggdes i början av 1970-talet.
159. I början av 1970-talet planerades det en gångbana på den ena sidan av landsvägen genom Lappfjärd. Planerna ändrades 1972 och gångbanor byggdes på vägens båda sidor, detta efter att det började klarna att det inom kort blir en kommunfusion. Fotot från april 1972. Det här var huvudled i tiderna ända till 1990-talet då den nya omfartsvägen togs i bruk och efter det minskade trafiken radikalt.
160. Hans Ingvesgård var ordförande i Lappfjärd Ungdomsförening år 1969.
161. Vid Lappfjärd ungdomsförenings årsmöte 1969 var det Hannes af Hällström till vänster som förde ordet medan Yngve Lindahl skrev protokollet.
162. Några deltagare vid Lappfjärd ungdomsförenings årsmöte 1969. Längst fram sitter sekreteraren Frida Klåvus och bakom henne sitter Olav Westerlund och Bengt Bergkulla. Vid väggen längre bak sitter Laila och Bo-Göran Södergård och längst till vänster Harry Granlund. Längst till höger sitter Stig-Olof Brandt och snett bakom honom sitter Reino Hautaviita.
163. Emil Björknäs (1912-1991) mångårig slöjdlärare i Lappfjärd.
164. Brandchef Jörgen Rosenholm från Lappfjärd demonstrerar brandsoldatens utrustning.
165. Brandövning på folkhögskolan där eleverna skulle ta sig från övre våningen med en repstege, något som lär vara lättare sagt än gjort.
166. Släckningsövning med pulversläckare utanför folkhögskolan med brandchef Jörgen Rosenholm till höger.
167. Första hjälp-kurs på Hälsogården i Lappfjärd. Stående till vänster Sivert Wicklén, Leif Wilhelms granskar den skadade och den leende mannen bakom är Johan Haglund. De två herrarna i bakgrunden ser måttligt intresserade ut.
168. Första hjälp-kurs på Hälsogården i Lappfjärd.
169. Kristinestadsnejdens köpmannaförening firade sina 20 år på motellet i Lålby och Gunnar Bäckström, Rainer Högback, Runar Sjöqvist och Egil Skogman fick diplom för 20-årig medverkan.
170. På Kristinestadsnejdens köpmannaförenings 20-års jubileum får nyvalda ordförande Egil Skogman t.h. från Vestervik i Ömossa ta emot blommor. Längst till vänster står Tor-Erik Bergvik.
171. Det ser ut som om Rainer Högback från staden skulle uppvakta handelsmannen Jörgen Lindqvist från Korsbäck. Köpman Egil Skogman från Vestervik i bakgrunden är nyvald ordförande för Kristinestadsnejdens köpmannaförening. Fotot från 1969 på Motorest i Lålby.
172. Entreprenören Johan Reinholm från Lappfjärd till vänster var aktivt med i köpmannaföreningen och bredvid honom sitter Kaj Christer Bärnqvist från Närpes. Skymd bakom honom sitter Judith Silander från Härkmeri och Gunnel Berglund från Henriksdal. Längst till höger sitter Ethel Reinholm, följande är Mona Bärnqvist som är dotter till Konrad Kronman från Lappfjärd. Mannen med glasögonen är Eino Silander från Härkmeri och bakom honom borde handlanden Artur Berglund från Henriksdal sitta.
173. Kristinestadsnejdens köpmannaförening fyllde 20 år i februari 1969 och ordnade en fest på Motorest i Lålby. Mannen på bordsändan är obekant men på andra sidan bordet sitter Hartwalls Tor-Erik Bergvik med hustrun Nanny. Han som kallar på servitören är Ossi Rusk, som var agent för Porin Olut, och vid ändan hustrun Alma Rusk. Längst till höger skymtar Henrik Fridell, som var chef på Granholm och sedan på Pohjanmaan Pikatukku.
174. Islossning på gång ovanför Nybron, där vattnet redan rinner över dammen.
175. Magnus Wissanders gård på Sörängsvägen, där vattnet går ända upp på gräsmattan.
176. Så gott som varje vår steg vattennivån i ån så pass att ungdomslokalen blev helt kringränd. Fotot taget från Centralbron.
177. Folkhögskolan i Lappfjärd hade samarbete med bilskolan i staden, så läraren Hirsimäki kom och hämtade ungdomarna som skulle ta körkort. Flickorna Johanna och Liisa var från Björneborg.
178. Svensk Ungdoms möte, från vänster Tor Bergman, Alf Westerlund, Per Thomasfolk, Folke Norrback, Paul Enlund, Kurt Gullberg, Kerstin Pellas, Ulla Sandvik och Carola Björklund.
179. Längst till vänster Hans Ingvesgård bredvid en okänd flicka, följande är Göran Skogman och Carola Björklund. Mannen längst till höger okänd men det är Svensk Ungdoms möte, det är åtminstone klart.
180. Stadssekreterare Kaj Björni berättar och visar bilder för kommande hemhjälpare på rådhuset hösten 1970. Den här kursen ordnades av medborgarinstitutet och 10 damer deltog. I främre raden från vänster Elsa Ikäheimonen, Svea Löfström, okänd, Ida Helenefors och Elisabeth Tåg. I bakre raden från vänster sitter Etel Mattfolk, Margit Ekman, Inga Enlund och Ingegerd Joki. Längst bak vid väggen sitter Anna-Lisa Malm.
181. Vid medborgarinstitutets avslutning 1969 var det någon typ av prisutdelning, eftersom Lars Axén till vänster står med en pokal i handen. Bredvid honom står Otto Björses och Sture Riissanen. Följande är tillsvidare okänd, sedan kommer Åke Löfgren och han till höger och också okänd.
182. År 1970 höll Thure Nygren på att bygga ”Havshotellet” på Östra sidan, det som sedan döptes om till Hotell Kristina. Längst till vänster syns Sampos gamla lager, som partifirman Granholm hyrde.
183. Flera hundra spelmän från hela Svenskfinland spelar på rådhusets trappa under spelmansstämman 1973.
184. År 1969 stängde Stadshotellet vid torget och då blev det bråttom för Thure Nygren att bygga det nya hotellet på andra sidan Stadsfjärden. Bakom nybygget syns gaveln på Hämäläinens affärsbyggnad och bakom den syns den byggnad där A. Talas idkande handel ända till 1970.
185. Marknadsförsäljare på Kyndelsmässmarknaden 1970 i Kristinestad. I bakgrunden till vänster syns den första Forum-byggnaden, som Thure Nygren uppförde och dit Österbottens Kött genast flyttade sin affär i mars 1964.
186. En typisk Halpa-Heikki bjuder ut ett set med penslar på Kyndelsmässmarknaden 1970.
187. Nog ser pojkarna från Lappfjärd lite ängsliga ut där de sitter på tåget till Dragsvik i februari 1969 och det är inget att undra på. Resan var lång och det var tjänstetiden också.
188. I mars 1972 fyllde läraren Emil Björknäs 60 år och han uppvaktades av folkhögskolans rektor Trygve Lindqvist och bredvid honom står Kurt Ålgars och Torsten Storhannus.
189. Läraren Emil Björses sitter som elev i pulpeten på folkhögskolan omkring 1970.
190. Det ser ut som att Julia Dreijer har en hemlighet att berätta för Emil Björknäs.
191. Konstnären Per Olov Hjortell hade gjort sparbanksdirektören Otto Björses porträtt.
192. Till vänster sparbanksdirektören Otto Björses och till höger Karl Kronman på sparbanken i Lappfjärd.
193. Thure Nygren skall bygga veterinärgården i Lappfjärd och hans bror Elis på Lappfjärds Värme är redan på plats med de första rören.
194. Vajerliften på Bötombergen var inte riktigt lätt att använda men det gick i alla fall bättre än att klättra upp för backen.
195. Hans Ingvesgård pustar ut och passar på att diskutera med Abbe Andlin, omkring 1970.
196. Den nya slalombacken ser inte riktigt stor ut på bild men alldeles tillräcklig för både nybörjare och våghalsar. Uppe på backen syns Bötombergsstugan, som byggdes 1957.
197. Folk kom till backen med både bil och buss, och det råder en viss trängsel i hisskön.
198. Längst fram Gunnar Gröndahl och Karl Kronman under Bötombergsspelen i mars 1970. De var båda på sin tid två kända profiler på Bötombergen. Snett bakom dem står speakern Trygve Lindqvist. Publiken uppgick till över 1 000 personer och det kom buss till och med från Närpes. Våra lokala deltagare i spelen fick inga bra placeringar i tävlingarna.
199. Ingången till den gamla Bötombergsstugan med Atrias lockande korvreklam på väggen. Byggandet av denna skidstuga på Mellanberget påbörjades år 1955 och ritningarna hade gjorts av Länken-medlemmen Stig Nelson. Stugan på 140 kvm inrymde en större samlingssal med en öppen spis, ett kök och ett sovrum, ett vallningsrum och en bastu. 
200. Lappfjärds centrum 1970 med Lehtonens bageri och butik till höger.

Klicka HÄR, så kommer du direkt till följande fotoalbum!