Trygves foton, album 4.

151. Den 28 november 1969 ordnade Svensk Ungdom i Kristinestadsnejden en tävling i NORDISK NUTIDSORIENTERING under devisen K-stad NoNu. Tävlingsfrågorna tangerade aktuella händelser i världen. Längst till vänster Sixten Lindfors, Tor Bergman och i mitten sitter vinnaren Peter Stenlund, som visste mest. Följande är Stig Äbb (i glasögon) och Klas Silverberg längst t.h. Alla representerade arrangörsföreningen.
152. Rådhuset i Kristinestad är en av de finaste byggnaderna i staden. Huset inrymmer stadens förvaltning och i övre våningen finns festsalen, där stadens fullmäktige brukar hålla sina möten. Efter flera renoveringar är byggnaden i gott skick, trots sina 170 år på nacken.
153. Guidekursen på exkursion i staden med legendariske Carl Sjöblom i skinnmössa. T.v. om honom med väskan Gun Mannfolk och Aila Mannermo och bakom honom Göran Skogman. Till höger om Carl Sjöblom står Ilta-Lilja Klockars och längst t.h. står Artur Hermans.
154. På våren 1972 ordnades en kurs för auktoriserade guider i medborgarinstitutets regi med 15 anmälda deltagare. Åtta guider utdimitterades och erhöll Valtkunnaallinen opastoimikunta´s guidemärke. Kursen innehöll både teori och praktik och man gjorde många studiebesök i de närliggande kommunerna. Kristinestadsnejdens allra första auktoriserade turistguider fr. Trygve Lindqvist, Gun Mannfolk (Lappfjärd), Linnéa Ekholm, Gunnel Hiipakka (K-stad), Christina Sand (Närpes), Aila Mannermo och Lars Axén (K-stad). K-stads Siv Palmberg saknas på bilden.
155. Marthaföreningen i Kristinestad grundades år 1919 och år 1969 kunde föreningen alltså fira sina första 50 år med en jubileumsfest. I talarstolen föreningens dåvarande ordförande Ellen Sjöström.
156. Marthaföreningen i Kristinestads 50-års jubileum år 1969. Längst till vänster på ändan sitter Bertel Blomberg och skymd bakom honom sitter Sydösterbottens marthadistrikts ordf. Berit Öhrnberg. Mannen mitt i bild är Bertel Rusk och följande är Elly Sigfrids och kyrkoherde Paul Öhrnberg. I randig blus vid fönstret sitter Tora Nygård och till höger om henne Rudi Nygård. Damerna på andra sidan bordet är från vänster Saga Axén, Aili Blomberg och Anita Sandlund. Vid bordet till höger sitter Lars Axén.
157. Strandbastun på Bockholmens camping i staden år 1969.
158. Helge och Maj-Britt Holms gård som byggdes år 1955 och till höger syns kommunalläkare Dreijers nya gård, som byggdes i början av 1970-talet.
159. I början av 1970-talet breddades vägen genom Lappfjärd, så att den fick gångbanor på båda sidorna. Det här var huvudled i tiderna ända till 1990-talet då den nya omfartsvägen togs i bruk och efter det minskade trafiken radikalt.
160. Hans Ingvesgård var ordförande i Lappfjärd Ungdomsförening år 1969.
161. Vid Lappfjärd ungdomsförenings årsmöte 1969 var det Hannes af Hällström till vänster som förde ordet medan Yngve Lindahl skrev protokollet.
162. Några deltagare vid Lappfjärd ungdomsförenings årsmöte 1969. Längst fram sitter sekreteraren Frida Klåvus och bakom henne sitter Olav Westerlund och Bengt Bergkulla. Vid väggen längre bak sitter Laila och Bo-Göran Södergård och längst till vänster Harry Granlund. Längst till höger sitter Stig-Olof Brandt och snett bakom honom sitter Reino Hautaviita.
163. Emil Björknäs (1912-1991) mångårig slöjdlärare i Lappfjärd.
164. Brandchef Jörgen Rosenholm från Lappfjärd demonstrerar brandsoldatens utrustning.
165. Brandövning på folkhögskolan där eleverna skulle ta sig från övre våningen med en repstege, något som lär vara lättare sagt än gjort.
166. Släckningsövning med pulversläckare utanför folkhögskolan med brandchef Jörgen Rosenholm till höger.
167. Första hjälp-kurs på Hälsogården i Lappfjärd. Stående till vänster Sivert Wicklén, Leif Wilhelms granskar den skadade och den leende mannen bakom är Johan Haglund. De två herrarna i bakgrunden ser måttligt intresserade ut.
168. Första hjälp-kurs på Hälsogården i Lappfjärd.
169. Kristinestadsnejdens köpmannaförening firade sina 20 år på motellet i Lålby och Gunnar Bäckström, Rainer Högback, Runar Sjöqvist och Egil Skogman fick diplom för 20-årig medverkan.
170. På Kristinestadsnejdens köpmannaförenings 20-års jubileum får nyvalda ordförande Egil Skogman t.h. från Vestervik i Ömossa ta emot blommor. Längst till vänster står Tor-Erik Bergvik.
171. Det ser ut som om Rainer Högback från staden skulle uppvakta handelsmannen Jörgen Lindqvist från Korsbäck. Köpman Egil Skogman från Vestervik i bakgrunden är nyvald ordförande för Kristinestadsnejdens köpmannaförening. Fotot från 1969 på Motorest i Lålby.
172. Entreprenören Johan Reinholm från Lappfjärd till vänster var aktivt med i köpmannaföreningen och bredvid honom sitter Kaj Christer Bärnqvist från Närpes. Skymd bakom honom sitter Judith Silander från Härkmeri och Gunnel Berglund från Henriksdal. Längst till höger sitter Ethel Reinholm, följande är Mona Bärnqvist som är dotter till Konrad Kronman från Lappfjärd. Mannen med glasögonen är Eino Silander från Härkmeri och bakom honom borde handlanden Artur Berglund från Henriksdal sitta.
173. Kristinestadsnejdens köpmannaförening fyllde 20 år i februari 1969 och ordnade en fest på Motorest i Lålby. Mannen på bordsändan är obekant men på andra sidan bordet sitter Hartwalls Tor-Erik Bergvik med hustrun Nanny. Han som kallar på servitören är Ossi Rusk, som var agent för Porin Olut, och vid ändan hustrun Alma Rusk. Längst till höger skymtar Henrik Fridell, som var chef på Granholm och sedan på Pohjanmaan Pikatukku.
174. Islossning på gång ovanför Nybron, där vattnet redan rinner över dammen.
175. Magnus Wissanders gård på Sörängsvägen, där vattnet går ända upp på gräsmattan.
176. Så gott som varje vår steg vattennivån i ån så pass att ungdomslokalen blev helt kringränd. Fotot taget från Centralbron.
177. Folkhögskolan i Lappfjärd hade samarbete med bilskolan i staden, så läraren Hirsimäki kom och hämtade ungdomarna som skulle ta körkort. Flickorna Johanna och Liisa var från Björneborg.
178. Svensk Ungdoms möte, från vänster Tor Bergman, Alf Westerlund, Per Thomasfolk, Folke Norrback, Paul Enlund, Kurt Gullberg, Kerstin Pellas, Ulla Sandvik och Carola Björklund.
179. Längst till vänster Hans Ingvesgård bredvid en okänd flicka, följande är Göran Skogman och Carola Björklund. Mannen längst till höger okänd men det är Svensk Ungdoms möte, det är åtminstone klart.
180. Stadssekreterare Kaj Björni berättar och visar bilder för kommande hemhjälpare på rådhuset hösten 1970. Den här kursen ordnades av medborgarinstitutet och 10 damer deltog. I främre raden från vänster Elsa Ikäheimonen, Svea Löfström, okänd, Ida Helenefors och Elisabeth Tåg. I bakre raden från vänster sitter Etel Mattfolk, Margit Ekman, Inga Enlund och Ingegerd Joki. Längst bak vid väggen sitter Anna-Lisa Malm.
181. Vid medborgarinstitutets avslutning 1969 var det någon typ av prisutdelning, eftersom Lars Axén till vänster står med en pokal i handen. Bredvid honom står Otto Björses och Sture Riissanen. Följande är tillsvidare okänd, sedan kommer Åke Löfgren och han till höger och också okänd.