Josef Henrik Andersson Lång, senare Storkull.

Nedtecknat av Lasse Backlund, enligt uppgifter ur Erik Andtfolks släktbok.

Josef Henrik var född i Dagsmark 1870 och år 1896 gifte han sig med Maria Vilhelmina Johansdotter Storkull (1865-1913). Han kom som måg till Storkull hemmanet då han gifte sig och han tog då namnet Storkull. År 1911 sålde de hemmanet och blev torpare och senare parcellägare och enligt bouppteckningen efter Marias död 1913, så var de välbärgade med mycket egendomar. Josef och Maria fick en son Josef Emil (1897-1980) och han fick sedan två barn som levde till vuxen ålder.

År 1916 gifte Josef om sig med bondeänkan ”Mina” Vilhelmina Blomkvist (1874-1954). Josef och hans son bytte då namn till Blomkvist. Josef och Mina fick inga barn och han dog i hennes hem 1920.

Josef Henriks föräldrar.

Josef Henrik var son till Anders Henric Gustafsson Lång (1829-1874) bosatt på Lång hemman i Dagsmark. Anders gifte sig år 1856 med Lena Eriksdotter Båsk (1829-1920) från Dagsmark. Anders och Lena fick 5 barn, varav 3 dog i unga år. Dottern Anna Kajsa Andersdotter (1857-1930) gifte sig med Karl Viktor Söderlund från Härkmeri men de fick inga barn. Det var alltså endast sonen Josef Henrik som fick en son.

Anders Henrics föräldrar.

Anders Henric Gustafsson Lång var son till Gustaf Adolph Mattson Österling (1802-1846) från Henriksdal. Gustav Adolph gifte sig 1828 med änkan Brita Lena Eriksdotter Lång (1798-1857) från Dagsmark. Brita Lena hade en dotter Maja Lena Lång (f.1824) från det tidigare äktenskapet. Gustaf Adolph kom som måg till Lång hemman och blev bonde där och de fick flera barn:

-Anders Henric (1829-1874) se ovan.

-Greta Stina (1834-1888) gift med Erik Henrik Gullmes från Lappfjärd. De fick 4 barn men inga barnbarn.

-Anna Kajsa (1837-1866) gift med Mickel Johansson Stormals från Tjöck. Inga barn.

-Josef (f. 1840, dödförklarad 1921) ogift och barnlös.

Gustaf Adolph dog i slaganfall som 44-åring år 1846. Efter hans död blev en rättstvist om arvet och häradsrätten ansåg att varken Brita eller Gustaf hade någon arvsrätt till hemmanet, utan det till dottern Maja Lena Lång.

Gustaf Adolphs föräldrar.

Gustaf Adolphs Österlings far hette Matts Eriksson Österling från Sideby. Hans mor hette Lovisa Sofia Ehrenforss (1779-1837) och hon var dotter till ”Herr pedagogen Henric Ehrenforss och hans hustru madam Lovisa Mexberg”. Henric var lärare under några år i Kristinestad men sedan blev han år 1750 nybyggare på ett Skaftunghemman, som han gav namnet Henriksdal.

Den Josef Henrik som 1916 gifte sig med ”Blomkvistas-Mina” hade alltså sin farfars morfar som nybyggare i Henriksdal.