Nord-sydlig landsväg.

Uppgjort av direktören och forntidsforskaren Rurik Nylund. Sammanställt av Lasse Backlund i april 2017.

Forntidsforskaren Rurik Nylund har genom att granska terrängen kommit till att det i tiderna gick en landsväg i nord-sydlig riktning genom Dagsmark.
Forntidsforskaren Rurik Nylund har genom att granska terrängen kommit till att det i tiderna gick en landsväg i nord-sydlig riktning genom Dagsmark.
Det är enligt den blåa linjen som Rurik Nylund tänkte sig att gamla vägen hade gått. Nr 1 är Hästjäälon, nr 2 är Storgräspotten, alltså där Sipprankan växer, nr 3 är Umpiaitta ovanför Dagsmark, nr 4 är Vadet, alltså Klemetsforsen, nr 5 är Spisåsbäcken och nr 6 är Taipaleensaari.
Det är längs den blåa linjen som Rurik Nylund tänkte sig att gamla vägen hade gått. Nr 1 är Hästjäälon, nr 2 är Storgräspotten, alltså där Sipprankan växer, nr 3 är Umpiaitta ovanför Dagsmark, nr 4 är Vadet, alltså Klemetsforsen, nr 5 är Spisåsbäcken och nr 6 är Taipaleensaari.