Lind på Sunnantillvägen 7

Den här gården byggdes år 1976 av muraren Bengt Lind (f. i Korsbäck 1949) och Bernice (f. Lillkull 1951-2019). Gården fotograferad från sydost sommaren 2019.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2024.

Tomten på 2 000 m² köpte de den 5 juli 1975 av Alfred och Gerda Storkull för 4 000 mark och den bröts ut från Alfreds lägenhet Lövdal. Tomten fick namnet Hörnet 2:206.

I början av 1980-talet skilde sig Bengt och Bernice och hon övertog då gården och bodde med de två barnen. Bernice gifte senare om sig med före detta bonden Folke Sten (1950-2020) från Korsbäck.

Efter deras död sålde arvingarna gården åt de nuvarande ägarna, som använder den som stadigvarande bostad.

Gården fotograferad från söder år 2003.