Ingmar Rosengårds foton.

Fotografen Ingmar Rosengård i början på 1970-talet.
Läraren och naturfotografen Ingmar Rosengård (f.1947) i början på 1970-talet. Fåglar och naturen har varit hans stora intresse men han var också ofta påpassligt framme med kameran och fotograferade försvinnande vyer i Dagsmark.
Vikingas hoppbacken på Åbackan.
Vikingas hoppbacken på Åbackan.
Rosengård Erik Anders gård på Brobackan, som revs i början på 1970-talet.
Rosengård Erik Anders gård på Brobackan, som revs i början på 1970-talet.
Björkarna fulla med rimfrost vintern 1985 där ungdomsföreningens uthus syns mitt i bild.
Björkarna fulla med rimfrost vintern 1985 där ungdomsföreningens uthus syns mitt i bild.
Dagsmark Ungdomsförenings lokal fotograferad från öster.
Dagsmark Ungdomsförenings lokal fotograferad från öster.
Kyrkan i Lappfjärd fotograferad från Åsändan.
Kyrkan i Lappfjärd fotograferad från Åsändan.
Fotot taget från Pala-Alvaras mot Palon . Mitt i bild transformatorn.
Fotot taget från Pala-Alvaras mot Palon . Mitt i bild transformatorn.
Storabron fotograferad från Bötomkorsningen år 1974. Det gula huset till höger tillhör Birger och Anna Björklund och följande är Ålgars gård. Riktigt i kanten skymtar Andelshandelns lagerbyggnad.
Storabron fotograferad från Bötomkorsningen år 1974. Det gula huset till höger tillhör Birger och Anna Björklund och följande är Ålgars gård. Riktigt i kanten skymtar Andelshandelns lagerbyggnad.
Dammen i Klemetsforsen fotograferad 1972 från Klemetsbroen.
Dammen i Klemetsforsen fotograferad 1972 från Klemetsbroen.
Kias-Erland och Idas bondgård i Kias-kroken. Till höger Vilho Toivonens gård som byggdes 1970.
Kias-Erland och Idas bondgård i Kias-kroken. Till höger Vilho Toivonens gård som byggdes 1970.
Rosengård Ingmars gård, fotad från öster 1963. Till vänster syns ungdomsföreningens gamla uthusbyggnad.
Rosengård Ingmars gård, fotad från öster 1963. Till vänster syns ungdomsföreningens gamla uthusbyggnad.
Ishockeyspelare på Lillån nära Åddin 1965, Fotot taget från Lillbron.
Ishockeyspelare på Lillån nära Åddin 1965, Fotot taget från Lillbron.
I tiderna var detta Åsinas-Viktoras gård, numera Rosengårds. Fotot från 1952.
I tiderna var detta Åsinas-Viktoras gård, numera Rosengårds. Fotot från 1952.
Blommor och klätterväxter i gaveln hos Rosengårds. I bakgrunden Boris Lillsjös Gulf servicestation, som byggdes 1965.
Blommor och klätterväxter i gaveln hos Rosengårds. I bakgrunden Boris Lillsjös Gulf servicestation, som byggdes 1965.
Foto från lokaltaket 1972, året efter att Sparbankshuset brann ned. Längst fram fröken Elin Rosenbacks hus, längre bak till vänster syns gamla mejeriet, sedan Nelsonas, lite bakom Anderssonas och till höger Lillsjös servicestation.
Foto från lokaltaket 1972, året efter att Sparbankshuset brann ned. Längst fram fröken Elin Rosenbacks hus, längre bak till vänster syns gamla mejeriet, sedan Nelsonas, lite bakom Anderssonas och till höger Lillsjös servicestation.
På fotot från 1974 syns det att på av Sparbankens nedbrunna affärshus har det byggts ett egnahemshus med en hyreslokal för banken.
På fotot från 1974 syns det att på av Sparbankens nedbrunna affärshus har det byggts ett egnahemshus med en hyreslokal för banken.
Den nya dragningen av Kärrvägen på Byåsen år 1972. Bakom träden skymtar Rosengårds, ungdomslokalen och till höger Bagar-Annas gård.
Den nya dragningen av Kärrvägen på Byåsen år 1972. Bakom träden skymtar Rosengårds, ungdomslokalen och till höger Bagar-Annas gård.
Dagsmark centrum fotograferat från stugtaket år 1969.
Dagsmark centrum fotograferat från stugtaket år 1969.
Dagsmark centrum fotograferat från väster 1970.
Dagsmark centrum fotograferat från väster 1970.
Foto från lokaltaket 1972. Längst fram Ingmar Rosengårds, i bakgrunden till vänster Ralf Rönnlund gård. Till höger "Lillkårk-lillstugon"
Foto från lokaltaket 1972. Längst fram Ingmar Rosengårds, i bakgrunden till vänster Ralf Rönnlund gård. Till höger ”Lillkårk-lillstugon”
Från lokaltaket 1972 med Rosengårds gamla gård i förgrunden och Lillkårk-lillstugan snett bakom till höger.
Från lokaltaket 1972 med Rosengårds gamla gård i förgrunden och Lillkårk-lillstugan snett bakom till höger.
Foto från lokaltaket 1972. I vänstra kanten syns Erik Anders Klemets lillstuga och i den högra Lillsjö-Bagarinas uthus.
Foto från lokaltaket 1972. I vänstra kanten syns Erik Anders Klemets lillstuga och i den högra Lillsjö-Bagarinas uthus.
Foto från lokaltaket 1972. I vänstra kanten Anderssonas gård. Mitt i bild den Gulf servicestation som Boris Lillsjö byggde år 1965 och som revs i slutet på 1990-talet. Till höger Hammarbergs halvfärdiga bostadshus
Foto från lokaltaket 1972. I vänstra kanten Anderssonas gård. Mitt i bild den Gulf servicestation som Boris Lillsjö byggde år 1965 och som revs i slutet på 1990-talet. Till höger Hammarbergs halvfärdiga bostadshus
Foto från lokaltaket 1972. Längst fram fröken Elin Rosenbacks gård. Mitt i bild i bakgrunden syns Dagsmark Andelsmejeri, mot höger Nelsons butik och i högra kanten Anderssonas.
Foto från lokaltaket 1972. Längst fram fröken Elin Rosenbacks gård. Mitt i bild i bakgrunden syns Dagsmark Andelsmejeri, mot höger Nelsons butik och i högra kanten Anderssonas.
Foto från lokaltaket 1972. Till vänster Alfons Lövdahls uthus och i bakgrunden uthusen där Antas. Gården till höger har tillhört Runar och Elna Grans.
Foto från lokaltaket 1972. Till vänster Alfons Lövdahls uthus och i bakgrunden uthusen där Antas. Gården till höger har tillhört Runar och Elna Grans.
Foto från lokaltaket 1972. Längst till vänster Eskil Agnäs gård med Agnäs Fransas lillstugon. Mitt i bild Emil och Mildrid Klåvus gård.
Foto från lokaltaket 1972. Längst till vänster Eskil Agnäs gård med Agnäs Fransas lillstugon. Mitt i bild Emil och Mildrid Klåvus gård.
Foto från lokaltaket 1972. Till vänster Bagar-Annas gård, duvslaget och längst till höger likvagnshuset.
Foto från lokaltaket 1972. Till vänster Bagar-Annas gård, duvslaget och längst till höger likvagnshuset.
Då den nya Storbron byggdes så leddes trafiken snett över ån på en tillfällig bro, som syns mitt i bild. Fotot från 1983.
Då den nya Storbron byggdes så leddes trafiken snett över ån på en tillfällig bro, som syns mitt i bild. Fotot från 1983.
Bakom Storkulls uthus breder åkrarna ut sig på Åbackan. Fotot från lokaltaket 1974.
Bakom Storkulls uthus breder åkrarna ut sig på Åbackan. Fotot från lokaltaket 1974.
Den gamla Storbron fotograferad 1983 från Björklund Birgers gårdsplan.
Den gamla Storbron fotograferad 1983 från Björklund Birgers gårdsplan.
Storbron fotograferad 1983 norrifrån just före den revs.
Storbron fotograferad 1983 norrifrån just före den revs.
Storbron fotograferad från söder 1983, just före den revs och den nya byggdes.
Storbron fotograferad från söder 1983, just före den revs och den nya byggdes.
Sebbasbackan fotad år 1983. I vänstra kanten Frans Agnäs lillstuga. i mitten Lid-Alvaras och Antas bondgård till höger.
Sebbasbackan fotad år 1983. I vänstra kanten Frans Agnäs lillstuga. i mitten Lid-Alvaras och Antas bondgård till höger.
Landsvägen på Sebbasbacken år 1983. Taket som syns till vänster är på Kurt Backlund hus.
Landsvägen på Sebbasbacken år 1983. Taket som syns till vänster är på Kurt Backlund hus.
Den berömda Kiaskroken år 1983. Till höger det hus som Harald Lillsjö byggde i tiderna, där Broberg bodde en tid.
Den berömda Kiaskroken år 1983. Till höger det hus som Harald Lillsjö byggde i tiderna, där Broberg bodde en tid.
Landsvägen fotad 1983 utanför Vikfors gård. Till vänster Holger Hammarbergs gård.
Landsvägen fotad 1983 utanför Vikfors gård. Till vänster Holger Hammarbergs gård.
Vid Lindells snickeri gjorde landsvägen en tvär krök. Fotot från 1983 och mitt i bild Heiniös gård och riktigt i högra kanten skymtar Grans Lennart gård.
Vid Lindells snickeri gjorde landsvägen en tvär krök. Fotot från 1983 och mitt i bild Heiniös gård och riktigt i högra kanten skymtar Grans Lennart gård.
Landsvägen år 1983 med Anderas eller Grans Lennart till vänster , mitt i bild Kangas Velis hus och längst till höger Artur Lövholms gård.
Landsvägen år 1983 med Anderas eller Grans Lennart till vänster , mitt i bild Kangas Velis hus och längst till höger Artur Lövholms gård.
Här den tvära kröken på landsvägen vid Lindells snickeri år 1983, där Lappfjärds å syns till höger.
Här den tvära kröken på landsvägen vid Lindells snickeri år 1983, där Lappfjärds å syns till höger.
Landsvägen upp mot Sebbasbackan år 1983. Gården är Antas eller Björklund Arvidas.
Landsvägen upp mot Sebbasbackan år 1983. Gården är Antas eller Björklund Arvidas.
Kiaskroken 1983 med Sebbasbackan längre fram. I vänstra kanten skymtar eltransformatorn.
Kiaskroken 1983 med Sebbasbackan längre fram. I vänstra kanten skymtar eltransformatorn.
Så här såg Kiaskroken ut då man närmade sig från söder, fotot från 1983.
Så här såg Kiaskroken ut då man närmade sig från söder, fotot från 1983.