Skyddskårens vandringspris.

Nedtecknat av Lasse Backlund i januari 2018 och har också publicerats i tidningen Syd-Österbotten.

Skyddskårerna i vårt land bildades under år 1917 och deras uppgift var att skydda den fredliga befolkningen mot de röda gardenas terrordåd. Lappfjärds kommun var först ut och bildade sin skyddskårsavdelning i maj , Tjöck på sommaren och Kristinestad senare på hösten. De här avdelningarna hörde sedan till Kristinestads krets, tillsammans med många andra avdelningar runt om i Sydösterbotten.

Skyddskårerna deltog aktivt i avväpningarna av de ryska soldaterna i slutet på januari 1918 och i frihetskriget, som räckte ända till maj månad. Efter frihetskriget fortsatte skyddskårsavdelningarna sina militärövningar men de var också aktivt med i idrottsverksamheten. De ordnade ofta idrottstävlingar som samlade ett stort antal deltagare.

I början på 1920-talet skaffade Kristinestadskretsen ett vackert vandringspris, som skulle ges till den avdelning som klarade sig bäst i de interna tävlingarna, som kunde handla om velocipedåkning, terränglöpning och dragkamp. Första inteckning i vandringspriset fick skyddskåren från Tjöck år 1921 och följande år var det Lappfjärdsavdelningen som vann.

År 1923 ordnades det tävlingar i början på juli men nu hade intresset svalnat, för det var endast skyddskåren från Lappfjärd som deltog i tävlingarna, som ordnades på Östra sidan i Kristinestad. Lappfjärd fick nu sin andra inteckning i vandringspriset. Tidningen Syd-Österbotten skrev efteråt att Artur Mitts vann terränglöpningen och att hans ”stil att löpa var ren och vacker”. Efter tävlingen tog Artur, som var bästa man, hand om vandringspriset.

Vandringspriset i allmän idrott är vackert dekorerat med Finlands vapen.
Vandringspriset i allmän idrott är vackert dekorerat med Finlands vapen.

Några fler tävlingar ordnades inte och vandringspriset stannade hos Artur i Lappfjärd. Då han gifte sig och flyttade till Dagsmark tog han vandringspriset med sig och det har sedan dess prytt väggen i familjens vardagsrum. Artur stupade i slutskedet av vinterkriget men familjen tog hand om och vårdade vandringspriset.

Häromdagen donerade Artur Mitts´ dotter Ruth Mitts det gamla vandringspriset till Lappfjärds manskörs hus Kantilena. Huset som tidigare inhyste södra folkskolan i Lappfjärd var en av skyddskårens övningslokaler för ungefär 100 år sedan. Skolans lärare Selim Björses var mycket aktiv i skyddskåren och upplät gärna skolhuset för militära övningar. Så efter 95 år har vandringspriset nu återvänt till ett värdigt ställe och pryder nu festsalens vägg på Kantilena.

Roger Lundell som sjungit i Lappfjärds manskör i 36 år mottar här på körens vägnar det gamla vandringspriset, som Ruth Mitts donerade till Kantilena.
Roger Lundell som sjungit i Lappfjärds manskör i 36 år mottar här på körens vägnar det gamla vandringspriset, som Ruth Mitts donerade till Kantilena.
Vandringspriset pryder nu festsalens vägg på Kantilena i Lappfjärd.
Vandringspriset pryder nu festsalens vägg på Kantilena i Lappfjärd.
4.7.1923 skrev tidningen Syd-Österbotten om tävlingarna. Intresset hade svalnat och Lappfjärds skyddskår var enda deltagare och fick den andra inteckningen. Eftersom Artur Mitts vann - och hans löpstil var ren och vacker - så fick han ta hand om vandringspriset. Efter 95 år har vandringspriset nu kommit till ett nytt hem.
4.7.1923 skrev tidningen Syd-Österbotten om tävlingarna. Intresset hade svalnat och Lappfjärds skyddskår var enda deltagare och fick den andra inteckningen. Eftersom Artur Mitts vann – och hans löpstil var ren och vacker – så fick han ta hand om vandringspriset. Efter 95 år har vandringspriset nu kommit till ett nytt hem.