”Haga” Leander Lunds gård på Lisa-Moravägen 28.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Egil Lund. Redigerats 2019. 

Huset fotograferat från söder år 2003.

Den första delen av det här huset byggdes av ”Haga”- Leander Lund (1912-1989) och hans hustru Jenny (f. Öström i Back 1902 – 1971) i början på 1940-talet. Det byggdes av virke som togs från den gård där torparen ”Jot- Otto” alltså Otto Hjort el Lund (f.1886) hade bott med sin familj nära Byåsen, lite västerut från Stål-Idas gård. Torpet låg på ”Antas” Otto Björklunds mark, liksom ett flertal andra torp. ”Jot-Otto” var Leanders farbror och han var son till Johan Viktor Hjort el Lund och var bror bland annat till ”Jot-Oskar”, alltså Oskar Lund och ”Haga-Emel”, alltså Emil Lund.

Huset har byggts i flera gånger och är i dag i gott skick och i den parkliknande trädgården växer många speciella träd.

”Haga” Leander var son till Emil Lund (1884-1937) och Karolina (f. Lång 1876, d.1952). Leander hade flera syskon och de växte upp i ett torp på Strömbergs lägenhet, som stod i skogsbrynet söder om Huhtalas potatiskällare. Husgrunden är fortfarande synlig i terrängen, fast huset är bortrivet. Leander var arbetare som gjorde dagsverken åt bönderna, för det mesta åt Rurik Nylund på A-sidon.

I huset på Lisa-Moravägen bor nu Leanders och Jennys två söner, som i unga år arbetade som skogshuggare och med att gräva skogsdiken för hand. På senare år fram till pensioneringen arbetade båda bröderna på Mellanå Plantskola i Dagsmark.  Leander och Jennys dotter är gift och bor med sin familj i Korsholm utanför Vasa.

Leander Lund hade 6 syskon:

Anselm Lund (1903-1967) slaktare och bodde en tid i Rosenbacks gård på Brobackan, men flyttade sedan till Sverige. Anselm var gift 2 gånger och har 3 barn.

Amanda Julina Lund, senare Konn (1905-1995) gift och bosatt i Kristinestad.

Artur Emil Lund (1909-1928) ogift och barnlös.

Johannes Lund (1911-1981) gift och bosatt i Påskmark. 3 barn.

Elna Lund, senare Backman (1917-1992) gift och bosatt i Munsala, 3 vuxna barn.

Gerda Linnea Lund, senare Örn (f. 1920) barnlösa.

”Haga-Leanders” mor Karolina Lång hade 7 syskon, bland annat:

Isakas-Manda” (1899-1969) som var gift med Josef Hosioja (1891-1947) som sedan tog namnet Björkgård. De hade en son som hette Gunnar (1924-1948) och de bodde i en liten stuga nära Korsbäckvägen.

-”Haga-Hindrik”, alltså Henrik (1880-1952)  som tog namnet Lindberg och gifte sig med Maria Utter, som var mor till Sigrid Nordman. Bodde i ändan av Haga-Tå bakom Nylundas på A-sidon. (Vill du läsa mera om Haga-Hindrik och Maria, klicka här).

Flera syskon emigrerade till Amerika.