Hentela-Huldas eller Rudis på Lisa-Moravägen 35.

Sammanställt av Lasse Backlund år 2013, kompletterat och förnyat 2018.

Hentela-Huldas, senare Rudi Nybergs gård fotograferad från norr år 2003.

Det här huset byggdes i början på 1900-talet av Otto Nyholm, hemma från Lappfjärd. Själva tomten fick han av Erland Krook (1888-1946) och Hulda (f. Nyholm 1890-1966) och han arbetade som maskinist på Dagsmark Andelsmejeri.

Otto Nyholm var gift med Hulda (1902-1979) som kallades ”Hentela-Hulda” och de fick sonen Bernt. Efter Ottos död gifte Hulda om sig med Erland Björklund (f. 1903) från Lappfjärd och de fick dottern Karin.

Makarna Erland Björklund och Hentela-Hulda gräftar potatis tillsammans med Helmi Lövholm till höger.
Stugan och uthuset fotograferat 1985 av John Hammarberg.

Huset och uthuset står riktigt nära den gamla vägen mellan Storliden och Dagsmark. I dag verkar stället avsides men före Åbackvägens tillkomst i mitten på 1930-talet så var det här den bästa vägen till Storliden och Bötom.

Denne Erland var för övrigt bror till Adelina Ranta, som bodde i Nystad. Hulda som kallades för Hentela-Hulda flyttade sedan till Lappfjärd och då sålde hon gården åt Rudi Nyberg (f.1917-d.1983). Rudi var oäkta son till Selma Nyberg (1889-1968) från Eerkas på Sunnantillvägen. Selma gifte sig sedan med Viktor Berglind från Korsbäck, och de fick då dottern Anita, gift med Jörgen Lindqvist.

Rudi, som kallades ”Skods-Rudi” var ogift och barnlös. Han deltog i kriget men sedan arbetade han som chaufför och som diversearbetare. Han bodde en tid i Sverige och under flera år på 70-talet bodde han i Anselm och Elna Lillkulls gård på Sunnantillvägen. De senaste åren bodde han igen på Byåsen i Hentela-Huldas gamla stuga. 

I mitten sitter undersergeant Rudi Nyberg från Dagsmark, till vänster Per Rosenstedt från Perus och till höger Verner Storås från Tjöck. Rudi var känd som en kallblodig patrullman, som nattetid ensam rörde sig bakom fiendens linjer beväpnad med en stor kniv. Hur många fiender har hade på sitt samvete vet ingen men kamraterna vittnade om hans stora samling med ryska kokarder.
År 2014 var uthuset inväxt av träd.
Einar Björklund, f. 1924, son till Erland Björklund från hans första gifte med Lempi Selina Järvenpää från Bötom.
Hentela-Hulda och Erland Björklund utanför hemmet,
Uthuset fotograferat från norr år 2014.
Farstukvisten är totalt sönderfallen sommaren 2014.
På fotot från år 2019 så ser man att förfallet fortsätter och att naturen tänker ta tillbaka området.
Så länge taket är helt så håller själva byggnaden också, det ser man på fotot från augusti 2019.