Finska kriget 1808-09.

Sedan långa tider tillbaka i historien har Finland varit en del av stormaktsriket Sverige. Eftersom Sverige under långa tider var i krig med ett eller flera grannländer, betydde det att Finland också drabbades. Vårt geografiska läge med Ryssland som granne medförde att ryssarna flera gånger ockuperade vårt land i krigen mot Sverige, främst under Stora och Lilla ofreden på 1700-talet. Men då fred slöts återtog Sverige makten över Finland och ryssarna drog sig tillbaka.

I det så kallade Finska kriget 1808-09 mellan Ryssland och Sverige, ockuperade Ryssland igen hela Finland. Det här kriget var en del av Napoleonkriget nere i Europa och vårt land blev en spelbricka i stormaktskampen. Också våra trakter ockuperades och vittnesmålen över ryssarnas framfart bland ortsbefolkningen är grymma. I september 1809 slöts freden i Fredrikshamn och Sverige förlorade Finland, som det visade sig för gott. För Storfurstendömet Finland blev det flera stora förbättringar efter freden, eftersom vi fick behålla alla våra rättigheter som vi hade haft men slapp så gott som alla skyldigheter. Men såren efter det Finska kriget var svårläkta och rysshatet har en tendens att till en del fortsätta ännu i våra dagar.

Vill du läsa mera om händelser i vår region under Finska kriget, så välj kategori genom att klicka på knappar här under:

När Ryssen kom till Lappfjärd

Elias Lagus berättelse från Lappfjärd 1808

Krigsminnen från 1808, av Gånge Rolf

Den svenska trumslagaren som kom till Lappfjärd

 

Foton från Finska kriget.

Albert Edelfelts akvarell "Björneborgarnas marsch" från 1900 visar en del av de svensk-finska trupperna under det Finska kriget 1808-09.
Albert Edelfelts akvarell ”Björneborgarnas marsch” från 1900 visar en del av de svensk-finska trupperna under det Finska kriget 1808-09.
General Orloff-Denisoff (1775-1844).
Den ryska generalen Orloff-Denisoff (1775-1844) som vistades i Lappfjärd under finska kriget 1808-1809. Han är känd som en grym och hänsynslös officer, som pinade och våldförde sig på lokalbefolkningen.
Albert Edelfelts teckning "Döbeln vid Jutas".
Albert Edelfelts teckning ”Döbeln vid Jutas”.
Runeberg skrev och Albert Edelfelt ritade den populära soldaten Sven Duva, som inte släppte någon över bron.
Runeberg skrev och Albert Edelfelt ritade den populära soldaten Sven Duva, som inte släppte någon över bron.
På kartan syns de viktigaste orterna i Finland under det Finska kriget 1808-09.
På kartan syns de viktigaste orterna i Finland under det Finska kriget 1808-09.
Fredsavtalet mellan Ryssland och Sverige skrevs i Fredrikshamn den 17 september 1809. Det skrevs på franska och undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingk från Sverige och Nikolaj Rumtjantev och David Alopaeus från Ryssland. I och med detta fredsavtal skildes Finland från Sverige för gott.
Fredsavtalet mellan Ryssland och Sverige skrevs i Fredrikshamn den 17 september 1809. Det skrevs på franska och undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingh från Sverige och Nikolaj Rumtjantev och David Alopaeus från Ryssland. I och med detta fredsavtal skildes Finland från Sverige för gott.