Lappfjärds historia.

Lappfjärd som sedan 1300-talet hade hört till Närpes socken, blev i september 1607 avskilt från Närpes och blev då ett eget pastorat och socken. Byarna Dagsmark, Härkmär, Tjöck, Koppö, Bötom, Storå blev då en del av den stora socknen Lappfjärd.

Socknens tidiga historia är samma som kyrkans och församlingens historia. Därför är det naturligt att här endast behandla kyrkan och församlingen. I Lappfjärds socken har det funnit flera kyrkor under historiens gång. Tyvärr finns det inte några klara och tydliga dokument, som handlar om den första kyrkan eller kapellet eftersom flera kyrkböcker förstördes under stora ofreden i början av 1700-talet. Men det finns ändå många intressanta händelser inom det kyrkliga, det är bara att klicka på något passligt alternativ här nedan.

Den första kyrkan

Socknen bildades 1607

Kyrkoherdarna på 1600-talet

Sista predikan i den gamla kyrkan år 1851

Estlander berättar om den nya kyrkan

Kyrkans 100 års fest år 1952

Församlingar i Österbotten 1892

Estlanders donation till församlingen