Lappfjärds församling

I Lappfjärds socken har det funnit flera kyrkor under historiens gång. Tyvärr finns det inte några klara och tydliga dokument, som handlar om de första kyrkorna och församlingsarbetet eftersom flera kyrkböcker förstördes under stora ofreden i början på 1700-talet. Men det finns ändå många intressanta händelser inom det kyrkliga, det är bara att klicka på något passligt alternativ här nedan.

Sista predikan i den gamla kyrkan år 1851

Estlander berättar om den nya kyrkan

Kyrkans 100 års fest år 1952

Församlingar i Österbotten 1892

Estlanders donation till församlingen