Jossas Kaalas på Dagsmarkvägen 176.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Eugen Björs och Rolf Stenlund.

Så här såg Jossas Kaalas gård ut år 2013, fotograferad från söder.
Så här såg Jossas Kaalas gård ut år 2013, fotograferad från söder.

 Den här gamla gården står långt från Dagsmarkvägen men är fullt synlig där den står nära skogsbrynet. Den byggdes eller flyttades hit av Karl Johan ”Jossas Kaal” Brännkull (f. Pärus1863-1937) och hans hustru Maja Greta (f. Agnäs, sedan Nyholm1861-1936). Dom kallades också för Kalle-Gåbbin och Maj i vardagligt tal. Runt huset hade de ett litet jordbruk med ett par kor. I något skede har gården blivit tillbyggd i den norra ändan och den nuvarande ägaren har också byggt till en ny farstukvist.

I mitten på 1880-talet tjänstgjorde "Jossas Kaal" i 3 års tid som skarpskytt i den finska armén, troligen i Vasa. Under de 3 åren deltog han, liksom alla andra soldater under 5-7 veckor i en hård manöver i Krasnoje Selo, som ligger utanför Sankt Petersburg.
I mitten på 1880-talet tjänstgjorde ”Jossas Kaal” i 3 års tid som skarpskytt i den finska armén, troligen i Vasa. Under de 3 åren deltog han, liksom alla andra soldater under 5-7 veckor i en hård manöver i Krasnoje Selo, som ligger utanför Sankt Petersburg i Ryssland.

Om du vill läsa mera om den finska militären under den ryska tiden, då skall du klicka HÄR!

Karl Johan var son till torparen Johan Henrik Johansson Pärus, skriven på Ingves i Lappfjärd. Hustrun Maja Greta var dotter till Kajsa Agnäs (f.1843) som sedan gifte sig med Johan Nyholm (f.1842).

Kalle-Gåbin och Maj fick åtminstone en son som hette Erland (1888-1939) som gifte sig med Adelina (f. 1890) och de fick en dotter Ellen (1917-2009), senare gift med Ragnar Nissander från Lappfjärd. De förvärvade detta ställe 1935 och de bodde också här en tid men flyttade sedan till centrala Perus till adressen Lappfjärdsvägen 1270 , till det hus som Erik Anders Båsk hade byggt och där han med dålig framgång bedrivit handel. Erik Anders Båsk var son till ”Gröndahlas-Josip” och bror till Emil Båsk som bodde på Åbackvägen. Efter att Adelina och Erland flyttade bort har där Jossas-Kaalas bott ett stort antal familjer, bland annat Elvi och Elis Hammarberg, familjerna Ketola och Laaksonen, Jokinen, möjligtvis ännu flera. Wiljam från Sideby och Adelina Männistö bodde här i början på 30-talet och de bytte sedan namn till Sjövik och blev telefonister i Korsbäck.

I slutet på 1970-talet köpte några investerare området och uppförde en pälsdjursfarm på åkrarna bakom huset. Dom drev den här farmen bara till år 1982 då de sålde den till den nuvarande ägaren, som lade ner farmverksamheten år 2005.

Här samma gård fotograferad från norr år 2013.
Här samma gård fotograferad från norr år 2013.
Huset fotograferat från gårdssidan. I bakgrunden skymtar Norrgårds nere på Dagsmarkvägen.
Huset fotograferat från gårdssidan. I bakgrunden skymtar Norrgårds nere på Dagsmarkvägen.

Karta över Jossas Kaalas

Man skulle tycka att denna gård ligger i Dagsmark men enligt den här kartan är gården belägen på Lappfjärds bys område.