Tidningsartiklar från 1922.

Syd-Österbotten 4.1.1922:

Folkmängdsförändringar år 1921 i Lappfjärd. Födda 89 mk 79 kk = 168, varav oäkta 5 mk 5kk = 10. Döda 62 mk 57 kk = 119, varav i Amerika 8 mk. Inflyttade 28 mk 36 kk = 64. Utflyttade 42 mk 60 kk – 102. Ingångna äktenskap 41, upplösta 36, varav genom mannens död 22 och genom hustruns 14. Av de avlidna var 11 över 80 år, nämligen 9 kv och 2 män. Äldsta mannen var 82 år och äldsta kvinnan 89 år. Männens antal har ökats med 13 och kvinnornas minskats med 2, hela folkmängden är 7,444 personer, 3,805 män och 3,639 kvinnor. I Sideby bodde det 3 566 och i Närpes 9215 personer.