Tidningsartiklar från år 1939.

Syd-Österbotten, tisdagen den 5 december 1939:

Dödsolycka i Dagsmark.

Bonde från Bötom funnen döende på landsvägen efter nattligt fall från kärran.

Enligt vad som i går meddelades till polismyndigheterna i Lappfjärd, hade en bilförare från Dagsmark senaste fredag morgon på landsvägen nära nämnda by funnit bonden Juho Mäenpää liggande i medvetslöst tillstånd och blödande från öronen. Den skadade fördes omedelbart till sjukhuset i Kristinestad, där han dock kort därpå avled till följd av brott på skallbasen. Saken kom myndigheternas kännedom först i går måndag då dödsfallet anmäldes till kyrkoherdeämbetet i Bötom.

Vid polisundersökningen har det framgått, att Mäenpää natten mellan torsdagen och fredagen farit med spannmålslass till en kvarn i Lappfjärd. På återvägen hade han tydligen fallit av kärran och skadat sig. Hästen hade sedan fortsatt till en gård i Bötom. Det kan knappast vara fråga om något rån, enär Mäenpää hade 1,700 mk i kontanter på sig, då man fann honom. Polisundersökningen hann emellertid icke avslutas i går, bl.a. hann man icke höra den chaufför, som fann Mäenpää på vägen, och några personer i hans sällskap.