Direktionerna under 70 år.

Direktionsordförandena och ekonomerna.

Direktionen har under hela tiden fungerat som ett stöd för folkskolan och medlemmarna har offrat både tid och krafter för skolans bästa. Skolans första direktion bestod av Erik Klemets, Karl Gustav Rosenback, Johan Storkull, Henrik Rosenback, Josef Andersson Klemets, Reinhold Båsk, Karl Klemets och Josef Söderholm.

Ända från starten 1878 har direktionen bestått av kända bybor, men år 1901 beslöt kommunalstämman i Lappfjärd att det skall bildas en gemensam direktion för kommunens alla 4 skolor. Troligen fungerade detta inte med tillfredsställelse för redan 1908 beslöt stämman att återinföra det gamla systemet med egna direktioner. Många Dagsmarkbor har suttit i direktionen men det går att nämna ordförandens och ekonomens namn under de första åren:

Direktionsordförande:

1878-1882 nämndemannen Erik Johansson Klemets

1882-1890 bonden Josef Mattsson Lillkull

1891-1899 handlanden Josef Viktor Ulfves

1900-1903 bonden Viktor Lillkull

1904-1907 nämndemannen Johan Viktor Båsk

1908-1911 sågägaren Viktor Nylund

1912-1913 nämndemannen Johan Viktor Båsk

1914-1920 nämndemannen Viktor Eklund

1921-1923 bonden Johan Lillkull

1924-1925 bonden Erik Anders Englund

1925-1926 bonden Erik Anders Rosengren

1926-1929 bonden Erik Anders Klemets

1930-1931 bonden Josef Strömberg

1932-1943 bonden Erland Krook

1944-1945 bonden Josef Granlund

1946 och framåt Selim Lillkull

Folkskolan hade också egna ekonomer, men det är lite oklart vilken roll dessa hade i direktionen.

Ekonomerna:

1882-1884 bonden Josef Mattsson Lillkull

1885-1886 bonden Gustav Lång

1887-1890 nämndemannen Johan Viktor Båsk

1891-1894 bonden Viktor Josefsson Klemets

1895-1897 bonden Karl Viktor Lång

1898-1903 bonden Karl Josefsson Blomkvist

1904-1907 bonden Henrik Klemets

1908-1912 handlanden Erik Anders Rosengård

1913-1914 nämndemannen Viktor Eklund

1914-1915 bonden Henrik Agnäs

1915-1916 bonden Erland Båsk

1916-1920 bonden Johan Lillkull

1921-1922 bonden Erik Anders Englund

1922-1923 bonden Erland Båsk

1923-1924 Josef Strömberg

1925-1930 handlanden Erik Anders Rosengård

1931-1938 bonden Frans Agnäs

1939-1943 bonden Emil Backlund

1944-1948 läraren Einar Lind

1949 och framåt bonden Frans Agnäs