Båsk-Isaks visor från Dagsmark.

En polska som sjungs av körer i Lappfjärd heter ”Hej faderitton” och har arrangerats av Marianne Maans. Den polskan handlar om Niklas och Klara men i tidskriften ”Hembygden” som utkom 1 november 1910 finns så gott som samma polska men där heter de Eljas och Klara. Så här texten i ”Hembygden”:

En av Båsk-Isak, en gammal gubbe i Dagsmark vilken sägs varit ”retens slur” och förfaren i visdiktning, hopsatt vers om Eljas och hustrun Klara sjunges ännu i synnerhet på kalas-tillställningar.

Hej, fadiralladiralla,

känner ni Eljas å Klara,

kommer å kör i gambelan fjäderschäs.

Schäsin va´si å så,

skalman va´riktigt åv,

Hej, fadira, fadiralladiralla.

—–

Här en annan visa av samma Båsk-Isak:

Den missnöjda drängens visa.

En gång i världen ha ja varit Bibbinas dräng

men aldrig någo´mera

surmjöltjen in, päronen in,

päronen alla dagar.

Skjeiden va´ tjock,

vällinjin tånn,

å´ lit kako i korjin.